Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Esbjerg Gymnasium
Fag og niveau Dansk A
Lærer(e) Lotte Haandbæk
Hold 2020 DA/gr5 (gr5 DA)

Oversigt over gennemførte orløb
Titel A Introforløb - SYNDEFALDET

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)