Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Esbjerg Gymnasium
Fag og niveau Almen Sp.forst. -
Lærer(e) Birgitte Simoni Jul Pedersen, Gitte K.P. Leonessi
Hold 2020 ap/gr3 (gr3 ap, gr3 ap-alm, gr3 ap-la)

Oversigt over gennemførte orløb
Titel A AP

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A AP

I forløbet gennemgår vi:
- ordklasser
-  syntaksanalyse (inkl. ledsætninger)
- verber
- adjektiver/adverbier
- sproglig variation og orddannelse
- sproghistorie og sprogudvikling
- sproglæringsstrategier
- sproglige genrer
- sociolingvistik


Ordklasser: https://www.youtube.com/watch?v=GEvrlIKXN0U
Subjekt: https://www.youtube.com/watch?v=mfBiRZqP8Pw
Verballed: https://www.youtube.com/watch?v=z2IaI56MWfw
Objekt: https://www.youtube.com/watch?v=IfaHmc1t888

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 30 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer