Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Esbjerg Gymnasium
Fag og niveau Almen Sp.forst. -
Lærer(e) Marianne Helms, Sabrina Buch Hansen
Hold 2020 ap/gr4 (gr4 ap, gr4 ap-alm, gr4 ap-la)

Oversigt over gennemførte orløb
Titel A GR4 ap-latin
Titel B Almen Sprogforståelse
Titel C AP - Almen sprogforståelse

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A GR4 ap-latin


Estimat:
14,00 moduler  

Forløbsbeskrivelse:
Forløbet introducerer til latin fra både en sproglig og kulturel vinkel.  Der arbejdes med tekster og analyse med særligt fokus på udvikling og træning af systematisk og logisk tankegang og på bevidstgørelse i forhold til eget modersmåls og fremmedsprogenes struktur og generel orddannelse. Kort sagt: hjernegymnastik og Lego-teknik!
Romersk kultur og det latinske sprog belyses via følgende emner:
Lektion 1: Aeneas; Romulus og Remus: substantiver 1., 2., 3. bøjning, adjektiver og kasus: nominativ+akkusativ; verber i præsens 3. pers.sing.
Lektion 2: Dei romani - Romerske guder og religion; stjernebilleder; kasus: ablativ; verber: præsens singularis og pluralis
Lektion 3: Cæsar - Bellum Gallicum - ugedagene; kasus: genitiv; verber: infinitiv + modalkonstruktioner
Lektion 4: Retorik - Senatus Romanus - Aristoteles - Marcus Antonius; repetition af kasus: nominativ, akkusativ, genitiv, ablativ + sidste kasus: dativ;  repetition af præsens aktiv; orddannelse: præfikser-kerne-suffikser

Lektion 6: Det romerske hus - Domus Romana - Narcissus, Amor og Psyke; præsens participium - oversættelsesproblematik (latinsk-dansk)
Lektion 7: Uddannelse - Educatio - skrivematerialer, græsk alfabet; imperfektum af verberne
Lektion 8: Amfiteatret - In amphitheatro; repetition af passiv
Lektion 9: In theatro; perfektum participium passiv; repetition af orddannelse

Lektion 11 og følgende - hvis tiden tillader det:
- Vulgata - latin og kristendommen - pater noster - genesis - repetition


Materiale:
Carpe diem - latin i almen sprogforståelse, Modtryk, 2006
Oversigter over relevant grammatik

Youtube-videoer om latin, romersk kultur etc.


Særlige fokuspunkter:
Faglige - Se forløbsbeskrivelsen

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 14,00 moduler
Dækker over: 28 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige - Se introduktionen til forløbet
 • Lytte - til mundtlig forklaring af grammatik
 • Læse - læse tilpassede latinske tekster
 • Søge information - anvende gloselister og bøjningsoversigter
 • Skrive - enkle sætninger på grammatisk korrekt latin
 • Almene (tværfaglige) - genkende sproglige strukturer i forskellige sprog
 • Analytiske evner - bliver sikker i grundlæggende syntaktisk analyse
 • Kommunikative færdigheder - kunne forklare en syntaktisk analyse for en kammerat
Væsentligste arbejdsformer
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Pararbejde
Titel B Almen Sprogforståelse

Primær litteratur
"Sprogets Veje"  Lars Damkjær, Karen Thygesen, Systime, 2004.

Supplerende materiale til AP

2-5: ”Proprier, artikler, numeralier, konjunktioner” in Line Andersen, Almen sprogforståelse, Dansklærerforeningen 2005, ss. 47-48, 55-56
6-7: ”Skema over ordklasser”
8-16: ”Syntaksanalyse på fremmedsprog” in Line Andersen, Almen
sprogforståelse, Dansklærerforeningen 2005, ss. 71-79
17: ”Skema over verbets tider”
18: ”Falske venner” in www.denstoredanske.dk
19: ”Falske venner” in www.sproget.dk
20-26: ”Sproglæringsstrategier” in Gottschalk, Rasmus og Marianne Terp, Sprogenes Verden, Gyldendal 2013, ss. 104-110


Samt diverse øvelser.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 16 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C AP - Almen sprogforståelse

Grundbog:
Elmose, Agnethe et al, Sprogets veje, Systime 2004

Supplerende materiale:
”Proprier, artikler, numeralier, konjunktioner” in Line Andersen, Almen sprogforståelse, Dansklærerforeningen 2005, ss. 47-48, 55-56
”Skema over ordklasser”
”Syntaksanalyse på fremmedsprog” in Line Andersen, Almen
sprogforståelse, Dansklærerforeningen 2005, ss. 71-79
”Skema over verbets tider”
”Falske venner” in www.denstoredanske.dk
”Falske venner” in www.sproget.dk
”Sproglæringsstrategier” in Gottschalk, Rasmus og Marianne Terp, Sprogenes Verden, Gyldendal 2013, ss. 104-110

Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer