Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Esbjerg Gymnasium
Fag og niveau Idræt C
Lærer(e) Kristian Thygesen
Hold 2020 id/gr3-4 (gr3-4 id)

Oversigt over gennemførte orløb
Titel A Boldbasis

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Boldbasis

Forløbet er en introduktion til boldspil. Der vil igennem forløbet blive anvendt forskellige variationer af boldspil for at illustrere de forskellige elementer i boldspil.

Litteratur:

Fokus:

- Fagbegreber. Som dybde/bredde, den gode aflevering, afslutning, regler, fair play etc.
- Tekniske færdigheder i boldspil.
- Spilhjulet
- Forskellige kategorier af boldspil.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer