Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Esbjerg Gymnasium
Fag og niveau Idræt C
Lærer(e) Niels Brage
Hold 2020 id/gr4 (gr4 id)

Oversigt over gennemførte orløb
Titel A Boldbasis med udgangspunkt i basket

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)