Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Esbjerg Gymnasium
Fag og niveau Design C
Lærer(e) Rikke Marianne Hahn-Pedersen
Hold 2020 de/1-gr (1g de1-gr)

Oversigt over gennemførte orløb
Titel A Introforløb og arkitekturforløb
Titel B Produktdesign - stoledesign

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Introforløb og arkitekturforløb

Intro til fagets hovedområder og forskellige parametre.

Opgave:  problemløsning - den gode ide:
At komme ud af sengen om morgenen kan være et problem for mange unge, som er flyttet hjemmefra.
Find et løsningsforslag:
- Illustration af produktet
- Kort præsentation (elevatorspeach), hvor I formulerer jeres idé til en problemløsning - kort og præcist formuleret.
-Formuler et slogan for produktet, som sammenholder problem og løsningsforslag.

Opgave i grupper: Stil, kommunikation og målgrupper.
Har former og farver køn og alder? Design af en duft til de såkaldte tweens - voksengjorte forbrugerbørn på 10-12 år.

Gruppearbejd om Dieter Rams 10 teser om design.

Kommunikationsdesign: læs teksten om kommunikationsdesign under holdets dokumenter.
Intro til designprocessen (s. 135 - 136 i grundbogen: Jesper Bek Design og arkitektur, Grundbog til c-niveau)) Lav research på gode og dårlige logoer.
Opgave: design dit eget logo. (benspænd) Logoet skal indeholde både et billede/symbol og skrifttegn/bogstaver.
skitsering: tegn ROUGHS. udvælg 2 forslag, som du vil arbejde videre med. (fond, farver etc.)Præsenter dit hovedgreb.

Opvarmningsøvelse: blindkonturtegning.
Arkitektur og farver - opgave: farvelæg den samme facade i to udgaver: 1. diskret 2. dramatisk.
Tegnekursus: perspektivtegning efter geometriske figurer. Tegning i det fri af skolens bygninger.
Jesper Bek: s. 47 - 61Fotoregistrering af materialer på Esbjerg Gymnasium. Analyse af indgangsparti. curtain-vall princippet introduceres.
DESIGNBRIEF:  Design et UDSIGTSTÅRN til Esbjerg Gymnasium. (opgavebeskrivelsen ligger under holdets dokumenter).
Herunder øget fokus på designprocessens faser.
Efter præsentation af hovedgreb: Alle forslag var symmetriske og ens. Derfor benspænd: der udleveres papstykker i tilfældige, geometriske former, som skal samles til en abstrakt form/bygning. Tegnes og fotograferes.
Papmodellen skal herefter arbejdes sammen med jeres hovedgreb til et nyt tårndesign.
Teori: Jesper Bek side 97 - 117, 1900-1970 Modernisme. 1970 Efter modernismen (Fokus på dekonstruktion).
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 13,00 moduler
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Produktdesign - stoledesign

Læs kompendiet med stolens stilhistorie. Hver gruppe foretager en analyse af en stol efter eget valg. Brug fagterminologi og designbogens analysemodel til produktdesign. Præsentation for holdet.
Gruppedannelse ved træk fra tre hatte: Form, materiale og udtryk.
Inspiration i kataloger, møbelforretninger og på nettet.
Lav mange hurtige skitser, som illustrerer gruppens udtryk (ikke stoleskitser).
Designbrief under holdets dokumenter.
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer