Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Esbjerg Gymnasium
Fag og niveau Dramatik C
Lærer(e) Martin Andersen
Hold 2020 dr1/gr (1g dr1-gr)

Oversigt over gennemførte orløb
Titel A Introduktion til teater

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Introduktion til teater

I forløbet introduceres eleverne til skuespilfaget gennem en række praktiske øvelser og mindre teksteksempler med formålet at lære skuespillerens teknik og virkemidler at kende.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer