Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Esbjerg Gymnasium
Fag og niveau Mediefag C
Lærer(e) Peter Bøgsted Knudsen
Hold 2020 me/1-gr (1g me1-gr)

Oversigt over gennemførte orløb
Titel A Filmsproget

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Filmsproget

Der er arbejdet med filmsproget i levende billeder indenfor de 6 områder:
- enkeltbilledæstetik
- kamera
- klipning
- lyd
- lys og farve
- dramaturgi

Der er lavet 3 praktiske optage/redigerings øvelser med fokus på
- anvendelse af kameragrej
- anvendelse af redigeringsudstyr
- anvendelse af virkemidler indenfor enkeltbilledæstetik (En duelscene)
- anvendelse af virkemidler indenfor kameraet (En gåtur på EG)
- anvendelse af virkemidler indenfor klipning (En samtalescene)

Afslutningsvis har eleverne lavet en repetitionstest af begreber og deres anvendelse i filmsproget på 25 spørgsmål uden hjælpemidler (kun med egne noter)
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Mediefag test 09-10-2020
Omfang Estimeret: 12,00 moduler
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer