Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Esbjerg Gymnasium
Fag og niveau Mediefag C
Lærer(e) Peter Bøgsted Knudsen
Hold 2020 me/1 (1g me1)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Pilotproduktion
Titel B Horror på film og i virkeligheden
Titel C Kortfilm produktion

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Pilotproduktion

Eleverne skal i grupper arbejde med at lave små reklamefilm ud fra skabeloner på filmlinjen.dk
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 7,00 moduler
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Horror på film og i virkeligheden

Eleverne arbejde med Horror som overordnet emne indenfor både fiktion og fakta og skal under forløbet blive i stand til at besvare bl.a. nedenstående spørgsmål
spørgsmål til forløbet om Horror
▪ Hvad handler horrorfilm typisk om?
▪ Hvad er horrorfilms to centrale karakteristika?
▪ Hvori består det ’uhyggelige’?
▪ Hvilke filmiske virkemidler anvender horrorgenren typisk?
▪ Forklar begreberne: Monster, offer, normalitet, familien, det kendte, det ukendte
▪ Hvad forstås ved at det fortrængte vender tilbage?
▪ Hvilke subgenrer / typer af horrorfilm anvendes typisk indenfor horrorgenren?
▪ Hvordan kan ’transformationsmodellen’ anvendes til at analysere horrorfilm?
▪ Hvad er forskellen på horror på film - som fiktion, og horror i virkeligheden – som fakta?

Screenede værker:
"An American Nightmare"
"A nightmare on Elm street"
"Conversations with a serial killer - The Ted Bundy Tapes"
"Get Out"'
+ film efter eget valg til perspektivering under afsluttende emnetest/årsprøve/'erstatning for aflyst eksamen'
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 13,00 moduler
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Kortfilm produktion

Eleverne introduceres til fortælleformatet i kortfilm via bl.a. Raskin og skal i grupper lave fiktionsproduktioner á 4-6 min varighed
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 11,00 moduler
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer