Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Esbjerg Gymnasium
Fag og niveau Musik C
Lærer(e) Christian Bjerg Mikkelsen
Hold 2020 mu/1-gr (1g mu1-gr)

Oversigt over gennemførte orløb
Titel A Praktisk musik
Titel B Musikteori
Titel C Tematisk forløb: Kunstmusik.

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel C Tematisk forløb: Kunstmusik.

Kunstmusik:

Auditiv og nodebaseret analyse.
Værker analyseret:
Forår af Vivaldi. (Auditiv)
For unto us a child is born af Händel (Nodebaseret)
Der Lindenbaum af Schubert. (Auditiv)

Fokus på hvordan skabes kontraster i musikken? form, dynamik, instrumentation.
Absolut og programmusik.

Direktion.

Rigtrup og Christensen "Inspirations materiale til det nye C-niveau" s. 38 -45 og 47-48 og 51 -55
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer