Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Esbjerg Gymnasium
Fag og niveau Musik C
Lærer(e) Peter Bøgsted Knudsen
Hold 2020 mu/2 (1g mu2)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Sammenspil #1
Titel B Folkemusik forløb
Titel C Populærmusik
Titel D Covernumre
Titel E Praktisk musik
Titel F Sammenspil #2
Titel G Sammenspil #3

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Sammenspil #1

Sammenspil i to grupper med "Waiting in Wain" (Bob Marley)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 4,00 moduler
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Folkemusik forløb

Arbejde med folkemusik definitioner og typer
• Musikeksempler
”Æ Hollænder” (Sand På Gulvet) – Spillemandsmusik
”Blowin’ in the Wind” (Bob Dylan) – Folk
“Raga Rageshri Pt.2” (Ravi Shankar) – Verdensmusik Indien
”Ramund” (Sorten Muld) - Genrehybrid
• Fællessang – ”Valravnen”
• Kampråb og rytmer – gruppearbejde
lytte til podcasten med Peter Lund Madsen om folkemusik
• ”Ravnen” (Sorten Muld, 1997)
Auditiv analyse
• ”Ravnen” som folkemusik?
Eksempel på ikke-dansk folkemusik – Amerikansk folkemusik – Blues
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 4,00 moduler
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Covernumre

Eleverne arbejde med analyse af populærmusik og de musikalske parametre under emnet Covernumre og skal i løbet af forløbet blive i stand til at besvare nedestående sprøgsmål
Spørgsmål til arbejdet med covernumre
• Hvad er der sket med nummeret fra original til cover?
    - Hvilke musikalske parametre er ændrede og hvordan?
• Hvor stor en forandring har original nummeret gennemgået?
- Hvor stor er genkendeligheden?
- Er det stadig det ”samme” nummer eller faktisk noget ”nyt”?
- Er der tale om hhv. lav fortolkningsgrad eller høj fortolkningsgrad?
• Hvad betyder ændringerne for nummerets samlede udtryksfelt?
• Er der sket et genreskift?
• Har sangen fået tilført en ny mening?
• Hvilken betydning har cover-kunstneren for udformningen af coveret?
- F.eks. kan man overveje
          Den tidsperiode og genre som kunstneren har sit virke i
          Den historie/autenticitet som kunstneren har med i bagagen
• Er nummeret en hyldest eller en parodi?

Analyserede værker som original og coverversion
"Graceland" (Paul Simon + flere andre)
"Death Letter Blues" (Son House + The White Stripes"
"Rusty Cage" (Soundgarden + Johnny Cash)
"Drive My Car" (The Beatles + Bobby McFerrin)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Praktisk musik

Diverse praktisk musik arbejder under Corona
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 2,00 moduler
Dækker over: 2 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F Sammenspil #2

Sammenspil i en samlet gruppe med instrumental musik pga. sang forbud
"Oxygen pt.4" (Jean-Michel Jarre, 1977)
Indhold
Omfang Estimeret: 3,00 moduler
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel G Sammenspil #3

Sammenspil i to grupper med rap/hip hop nummeret "The Message" (Gran Master Flash and the Furious Five (1982)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 3,00 moduler
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer