Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Esbjerg Gymnasium
Fag og niveau Billedkunst C
Lærer(e) Rikke Marianne Hahn-Pedersen
Hold 2020 bk/2-gr (1g bk2-gr)

Oversigt over gennemførte orløb
Titel A Fladen/det 2-dimensionale i kunsten

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Fladen/det 2-dimensionale i kunsten

Intro til faget.
Blindkonturtegning - pararbejde - portræt: at tegne det, du ser og ikke det, du ved om genstanden/modellen.
Farvelægning-akvarel: ikke realistisk, men dekorativt.
Teori om at arbejde i fladen/2-dimensioner. Lise Gotfredsens appelsiner og stilretninger. Kort billedanalyse.
Mellemrumstegning: det tomme rum/mellemrummenes betydning for kompositionen. Fokus på mellemrummene ved hjælp af mønstre.
Visualisering: (blind)tegning med tusch af blade, mellemrum udfyldes med mønstre.

Visualisering: blindkonturtegning efter romantisk landskab. Farvelægning med akvarel, så det halv-abstrakte landskab forbliver fladt (ikke naturalistiske farver) to landskaber: 1. kold og varme farver 2. dekorativt.
Analyse/teori: Analyse af romantiske landskaber: 1. Karl Friedrich Schinkel: Blick vom Berge auf eine italienische Stadt, 1817 2. Rügen...Ggrundbogen: Formalanalyse side 43 - 51.

Grundbogen s. 17 - 28  (Rummet)og 29 - 30 (Linien).
Visualisering: tegning udenfor i solen - egenskygge og slagskygge.
Visualisering: bolde med lys og egenskygge+slagskygge.
Visualisering: tegn en komposition af bolde og evt. cylindere, hvor du benytter forskellige former for rumdannelse
Gennemgang af komposition.
Visualisering: lav en statisk og en dynamisk komposition med figurer i farvet papir.

Grundbogen: side 138-140 Konkret realisme. Tekst fra Billedkunst - ismer i dansk maleri, Dorte Fogh m. fl. Konkret kunst konstruktivisme.
Visualisering: fotoregistrering på skolen - zoom tæt ind på detaljer i arkitekturen, som omsættes til konkret kunst.

Kompositionsøvelse: de negative former/det tomme rum bag motivet.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 13,00 moduler
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer