Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Esbjerg Gymnasium
Fag og niveau Billedkunst C
Lærer(e) Rikke Marianne Hahn-Pedersen
Hold 2020 bk/1 (1g bk 2)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Fladen/det 2-dimensionale i kunsten
Titel B Rummet
Titel C Stemninger i kunsten
Titel D Skulpturens elementer
Titel E Postmodernisme og samtidskunst
Titel F Det klassiske skønhedsideal og grimhedens æstetik
Titel G Eksamensprojekt

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Fladen/det 2-dimensionale i kunsten

Intro til faget.
Blindkonturtegning - pararbejde - portræt: at tegne det, du ser og ikke det, du ved om genstanden/modellen.
Farvelægning-akvarel: ikke realistisk, men dekorativt.
Teori om at arbejde i fladen/2-dimensioner. Lise Gotfredsens appelsiner og stilretninger. Kort billedanalyse.
Mellemrumstegning: det tomme rum/mellemrummenes betydning for kompositionen. Fokus på mellemrummene ved hjælp af mønstre.
Visualisering: (blind)tegning med tusch af blade, mellemrum udfyldes med mønstre.

Visualisering: blindkonturtegning efter romantisk landskab. Farvelægning med akvarel, så det halv-abstrakte landskab forbliver fladt (ikke naturalistiske farver) to landskaber: 1. kold og varme farver 2. dekorativt.
Analyse/teori: Analyse af romantiske landskaber: 1. Karl Friedrich Schinkel: Blick vom Berge auf eine italienische Stadt, 1817 2. Rügen...Ggrundbogen: Formalanalyse side 43 - 51.

Grundbogen s. 17 - 28  (Rummet)og 29 - 30 (Linien).
Visualisering: tegning udenfor i solen - egenskygge og slagskygge.
Visualisering: bolde med lys og egenskygge+slagskygge.
Visualisering: tegn en komposition af bolde og evt. cylindere, hvor du benytter forskellige former for rumdannelse
Gennemgang af komposition.
Visualisering: lav en statisk og en dynamisk komposition med figurer i farvet papir.

Grundbogen: side 138-140 Konkret realisme. Tekst fra Billedkunst - ismer i dansk maleri, Dorte Fogh m. fl. Konkret kunst konstruktivisme.
Visualisering: fotoregistrering på skolen - zoom tæt ind på detaljer i arkitekturen, som omsættes til konkret kunst.

Kompositionsøvelse: de negative former/det tomme rum bag motivet.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 13,00 moduler
Dækker over: 1 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Rummet

Analyse af Stilleben: 1600-tallet, Cezanne og kubisme.
Fokus på komposition, rum, farver, lys og skygge.
Gengivelsesstrategier: øjet og tanken.
Analyse: stilleben fra 1600-tallet, Cezanne og kubistisk stilleben. Vanitas-begrebet.

Visualisering: ved hjælp af farver, lys og skygge skal et æble illudere 3D.
Visualisering: Lav en opstilling hjemme, hvor du bruger det, du læste om i uddelte kompendier (Ligger under holdets dokumenter). Opstillingen har fokus på former og komposition. Opstillingen tegnes.
Visualisering: Lav en collage, som kubisterne ville lave den. (se under holdets dokumenter).

Analyse: komparativ formanalyse i grupper af billeder fra kompendiet: impressionisme og kubisme (Billematerialet ligger under holdets dokumenter).
Visualisering: Mal en appelsin (akrylmaling), hvor du benytter impressionistisk malestil (penselføring, farver, skygger, lyset).
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Stemninger i kunsten

Gruppearbejde: analyse af billeder fra kompendierne, som ligger under holdets dokumenter. (opgaven beskrives under modulet 14/12 2020).
Visualisering: fotosafari i Esbjerg by - fotografer stemninger.
Visualisering: (Corona-hjemmeopgave) Lav et billede, hvor farverne udtrykker en dyster stemning. Brug farvekridt, akvarel, tusch eller billed-riv fra reklamer/blade.
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Skulpturens elementer

Billedkunst, Henrik S. Andersen og Ole Laursen, systeme: Skulpturanalyse side 75 - 80 og skulpturanalyse side 86 - 87
(Corona)Analyseopgave: Foretag en analyse af skulpturen Mennesket ved Havet, 1995, som står ved Sædding strand i Esbjerg.
(Corona)visualiseringsopgave: Lav to skitser til skulpturer, som forestiller en abstraktion af menneskefiguren: en let, dynamisk og åben OG en tung og statisk. Overvej skala og placering. (opgaveformulering under holdets dokumenter)
Formgiv derefter de to skulpturer i materialer, du kan finde derhjemme.
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Postmodernisme og samtidskunst

Henrik S. Andersen og Ole Laursen, Billedkunst, systeme.
S. 150-158 Postmodernisme og samtidskunst OG side 202-204.

Analyse: foretag en analyse af én af de to installationer Elmgreen & Dragset: Please Keep Quiet (2003) eller Olaffur Eliasson: The weather projekt(2003) (Analysemodel til installationskunst ligger under holdets dokumenter.)

Visualiseringsopgave: Udtænkt og skitser en installation som en kommentar til et emne efter eget valg. (opgaveformulering under holdets dokumenter).
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F Det klassiske skønhedsideal og grimhedens æstetik

Læs i billedkunstbogen side 97-103 og side 177-183 om det antikke/klassiske skønhedsideal.
Læs desuden under holdets dokumenter de to dokumenter om hhv. det klassiske skønhedsideal og om grimhedens æstetik. Søg efter værker af de nævnte kunstnere på nettet og redegør kort for, hvilke virkemidler kunstnerne benytter sig af.
Analyse: foretag en komparativ formanalyse af de to værker: Venus fra Milo, ca. 220 f. Kr. og Christian Lemmerz, Afasi II, 1986.
Visualiseringsopgave: På baggrund af din viden fra ovennævnte dokumenter og inspireret af de tre skulpturer fra CLAY (billeder under holdets dokumenter) skal du lave en skulptur, som afviger fra alle begreberne under det klassiske skønhedsideal. Den skal være uharmonisk, skæv, vakkelvorn, uregelmæssig etc. Brug de materialer, du kan finde frem derhjemme -  æggebakker, korkpropper, snor, skuresvamp, etc. (Opgavebeskrivelsen ligger under holdets dokumenter).
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel G Eksamensprojekt

Et sanseværk til et uderum.
Gå en sansetur og registrer alt, hvad I oplever med jeres sanser undervejs: følesansen (vinden, temperaturen, overflader), synssansen (farver, former), høresansen (beskriv), Tag billeder, hvor det er muligt og saml rigtig mange eksempler til jeres rapport.
Teori: Læs teksterne om Fænomenologi og om Stedets ånd (under holdets dokumenter). Noter de vigtigste passager.
Teori: Kuratering i det offentlige rum og stedsspecifik kuratering. (holdets dokumenter).
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer