Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Esbjerg Gymnasium
Fag og niveau Dansk -
Lærer(e) Dorte Blomberg Andersen
Hold 2020 pre-ib/DA A (1i DA A)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Retorik
Titel B Kronologiforløb
Titel C Fra Strunge til nu
Titel D Tabloidavisen
Titel E Gyset
Titel F Dokumentaren

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel B Kronologiforløb

Materiale:

Rankel Frøjsgodes Saga (værk)
Shakespeare  Hamlet (uddrag)
Thomas Kingo  Keed af verden...
Ludvig Holberg  Selvbiografi (uddrag)
Adam Oehlenschlæger  "Guldhornene"
I.P. Jacobsen  Fru Marie Grubbe (uddrag)
R. Broby-Johansen  digte fra Blod
Solvej Balle  Ifølge Loven  (uddrag)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer