Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Esbjerg Gymnasium
Fag og niveau Samfundsfag C
Lærer(e) Sabina Tangsgaard
Hold 2020 sa/u (1u sa)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Grundforløbet (Ideologier og Livet i det senmoder)
Titel B Det gode liv
Titel C Du kan også bestemme
Titel D Velfærd til alle

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Grundforløbet (Ideologier og Livet i det senmoder)

Kernestof:
Luk samfundet op, kapitel 2+3+5 + supplerende marteriale

Todelt med Ideologier og partiadfærd samt Livet i det senmoderne samfund.

Omfang: Ca. 50 sider
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Det gode liv

Vi arbejder med forskellige muligheder for at opnå det gode liv. Herunder behandler vi både livsstile og levevilkår for forskellige dele af befolkningen og vi undersøger, hvordan et land for en sund økonomi, der kan understøtte det gode liv i et land. Vi skal derfor også se hvordan sammenhængen mellem privatøkonomi og samfundsøkonomi kommer til udtryk.

Vi inddrager forskellige klassifikationer og begreberne ulighed, social arv, social mobilitet, habitus samt økonomisk, kulturel og social kapital. Desuden inddrages det økonomiske kredsløb og en række økonomiske mål (karakteristika for en god økonomi) samt økonomisk politik (finanspolitik mm) og styring af markedet (afgifter og tilskud).

Ultimativt skulle vi gerne kunne svare nuanceret på, hvad er det gode liv er, om vi er tættere på eller længere fra i forhold til for 10 år siden og hvordan den danske økonomi skal skrues sammen, så vi skaber de bedste betingelser for det gode liv.

Materiale: Luk samfundet op, iBog, Columbus, kapitlerne 4.2, 4.3 samt 8.
Omfang: Ca. 50 sider
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: 9,00 moduler
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Du kan også bestemme

Vi arbejder med politisk deltagelse i forskellige former og med forskellige aktører. Vi undersøger i den forbindelse det politiske system, lovgivningsproces, politikernes, mediernes og borgernes muligheder for deltagelse.

I forbindelse med deltagelse diskuteres det blandt andet, hvor meget man bør deltage og hvordan og hvornår man bør deltage. Det skal i forløbet blive tydeligt, at der er rigtig mange både udenlandske og indenlandske aktører, der spiller en rolle i politikkens liv.

Omfang: Ca. 50 sider
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Velfærd til alle

Forløbet har fokus på velfærdsmodeller og velfærdsstater. Der lægges vægt på velfærdsstatens udfordringer og fordele og ulemper ved forskellige velfærdsløsninger. Derudover diskuteres det, hvorvidt velfærden rammer ligeligt hos alle befolkningsgrupper. Ligeledes har der været diskussioner om velfærdsstatens udvikling mod en konkurrencestat.

Omfang: Ca. 50 sider
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: 9,00 moduler
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer