Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Esbjerg Gymnasium
Fag og niveau Biologi C
Lærer(e) Dorthe Fischer Seerup
Hold 2020 bi/a (1a bi)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Genetik
Titel B Celler og evolution
Titel C Fysiologi
Titel D Sexologi
Titel E Økologi
Titel F Repetition og eksamensforberedelse

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Genetik

Teori:
- DNA, gener og kromosomer
- Genetiske grundbegreber, herunder fænotype, genotype, dominant allel, recessiv allel, homozygot og heterozygot
- Mendels genetik, herunder Mendels 1. og 2. lov
- Nedarvningstyper, herunder autosomal dominant - , autosomal recessiv - og kønsbundet recessiv nedarvning
- Stamtavler
- Blodtyper, herunder AB0- og Rhesus-systemet
- Biologiens centrale dogme
- Proteinsyntesen
- Mutationer, herunder gen-, kromosom- og kromosomtals-mutationer

Øvelser:
- Blodtypebestemmelse

Kernestof:
- Makromolekyler: overordnet opbygning og biologisk funktion af DNA
- Genetik og molekylærbiologi: nedarvningsprincipper, det centrale dogme og mutation

Litteratur og dokumentar:
- Biologibogen, side 205-220, 227-229
- Dokumentar: Har Malou det dødelige gen? DR2, 2015. (29 min.)
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Blodtypebestemmelse 22-12-2020
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Celler og evolution

Teori:
- Pro- og eukaryote cellers opbygning og funktion
- Cellemembranens opbygning og transportmekanismer
- Bakterier, herunder vækstfaser og vækstfaktorer
- Evolution, herunder evolutionsmekanismerne mutation og naturlig selektion

Øvelser:
- Mikroskopi af plante- og dyreceller (virtuelt)
- Osmose i kartofler (virtuelt)
- Øvelse: Bakteriers vækst (modelforsøg)
- Menneskedyret (virtuelt)

Kernestof:
- Cellebiologi: overordnet opbygning af pro- og eucaryote celler og membranprocesser
- Mikrobiologi: vækst og vækstfaktorer
- Evolutionsbiologi: eksempler på evolutionsmekanismer

Litteratur og dokumentar:
- Biologibogen, side 181-188, 230-234
- Artikel: Hvad er en bakterie?
- Film: Bakterier i hverdagen (8 min.)
- Undervisningsfilm: Birkemåleren (4 min.)
- Undervisningsfilm: Giraffens hals (3 min.)
- Undervisningsfilm: Natural Selection and the Rock Pocket Mouse (11 min.)
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Osmose i kartofler (virtuelt) 04-02-2021
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Fysiologi

Teori:
- Kost og de nye officielle kostråd (lanceret i januar 2021)
- Næringsstoffer: kulhydrat, fedt og protein
- Fordøjelsessystemet
- Enzymer

Øvelser:
- Et måltid, som følger de officielle kostråd (virtuelt, frivilligt)
- Hvordan virker enzymet spytamylase? (virtuelt)

Kernestof:
- Makromolekyler: overordnet opbygning og biologisk funktion af carbohydrater, lipider, proteiner
- Enzymer: overordnet opbygning og funktion
- Fysiologi: oversigt over kroppens organsystemer, et udvalgt organsystems opbygning og funktion

Litteratur og dokumenter:
- Biologibogen, side 21-25, 83-89
- Artikel: SE LISTEN - Her er de værste og bedste fødevarer for klimaet
- Hjemmeside: Nye kostråd får klima på menuen
- Film: Lancering af De officielle Kostråd (17 min.)
- Dokumentar: Madmagasinet - Fastfood. DR1, 2013. (25 min.)
- Dokumentar: Sundhedsmagasinet - Fedt. DR1, 2016 (25 min.)
- Dokumentar: Sundhedsmagasinet - Tarmsystemet. DR1, 2016 (24 min.)
- Podcast: Hjernekassen på P1-Fordøjelsessystemet
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Sexologi

Teori:
- Kønsdifferentiering
- Mandens og kvindens kønsorganer
- Mandens hormoner, hormonregulering og sædcelledannelse
- Kvindens hormoner, hormonregulering og modning af ægceller (= menstruationscyklus)
- Befrugtning, fosterudvikling, fødsel og abort
- Fertilitet, herunder kunstig befrugtning IVF og ICSI (mikroinsemination)

Øvelser:
-----

Kernestof:
- Fysiologi: forplantning og hormonel regulering

Litteratur og dokumentar:
- Biologibogen, side 131-151
- Undervisningsfilm: Mandens hormoner sædcelleproduktion (8 min.)
- Undervisningsfilm: Menstruationscyklus (11 min.)
- Dokumentar: Viden om - Mænd, sex og hjerner. DR2, 2008. (29 min.)
- Dokumentar: Kærlighedens mirakel. DR1, 2004. (54 min.)
- Dokumentar: Sundhedsmagasinet - Fertilitet. DR1, 2016 (26 min.)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Økologi

Teori:
- Fotosyntese, respiration og gæring
- Økosystemer, herunder abiotiske og biotiske faktorer, fødekæder og fødenet, biodiversitet
- Vandløbet som økosystem, herunder vanddyr og faunaindeks
- Kulstofkredsløbet

Øvelser:
- Lysintensitetens betydning for fotosyntesen
- Undersøgelse af forureningsgraden i et vandløb
- Gærballoner

Kernestof:
- Biokemiske processer: fotosyntese, respiration og gæring
- Økologi: samspil mellem arter og mellem arter og deres omgivende miljø, energistrømme, C-kredsløb og biodiversitet.

Litteratur og dokumentar:
- Biologi til tiden, side 117-137
- Artikel: Gærcellen - en levende mikrofabrik
- Artikel: Det globale kulstofkredsløb er i ubalance
- Dokumentar: Nødvendigheden af biodiversitet. DRKultur, 2011. (52 min.)
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Lysintensitetens betydning for fotosyntese 10-05-2021
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F Repetition og eksamensforberedelse

- Repetition
- Eksamensforberedelse
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer