Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Esbjerg Gymnasium
Fag og niveau Fysik C
Lærer(e) Peter Christian Andreasen
Hold 2020 fy/a (1a fy)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Bølgelærer
Titel B Fysikkens verdensbilleder
Titel C Energi
Titel D Den mundtlige dimension i Fysik

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel D Den mundtlige dimension i Fysik

Repetition.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer