Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Esbjerg Gymnasium
Fag og niveau Kemi C
Lærer(e) Søren Hauge Andersen
Hold 2020 ke/z (1z ke)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Mængdeberegninger 1
Titel B Mængdeberegninger 2
Titel C Syre-base teori 1
Titel D Organisk kemi
Titel E Redox_reaktioner

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)