Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Esbjerg Gymnasium
Fag og niveau Matematik C
Lærer(e) Jais Dahl Myrhøj
Hold 2020 ma/k (1k ma)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Tal & ligninger
Titel B Linearitet
Titel C Funktioner
Titel D Eksponentiel udvikling
Titel E Trigonometri
Titel F Deskriptiv statistik
Titel G Annuiteter
Titel H Kombinatorik og sandsynlighedsregning
Titel I Eksamenstræning

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Tal & ligninger

Kernestof
overslagsregning, regningsarternes hierarki, simpel algebraisk manipulation, ligefrem og omvendt proportionalitet, ligningsløsning med algebraiske og grafiske metoder

Vi introducerer lidt til året, og starter simpelt med med ligningsløsnings og regning.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Eksponentiel udvikling

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel G Annuiteter

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel H Kombinatorik og sandsynlighedsregning

Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 2 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel I Eksamenstræning

Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer