Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Esbjerg Gymnasium
Fag og niveau Psykologi C
Lærer(e) Kamilla Bang Carstensen
Hold 2020 ps2/jkl (2jkl ps2-fp)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Introforløb: Køn og kønsforskelle
Titel B Tema 1 Personlighedspsykologi, kriser, stress
Titel C Tema 2 Omsorgssvigt og udvikling
Titel D Tema 3 Psykopati og socialpsykologi
Titel E Tema 4 Det kognitive perspektiv.

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Introforløb: Køn og kønsforskelle

Holdets grundbog er Ole Schultz Larsens "Psykologiens veje" (forkortes her OSL).

Eksamensformen er: 48 min.forberedelse og 24 min. eksamination.

INTROFORLØB:
Introduktion til faget.
Øvelse: 4 ting om dig selv.
Psykologiske problemstillinger

Vi læser om kønsforskelle og de forskellige psykologiske retninger i grundbogen. Dernæst introduceres case-analyse på holdet og vi arbejder med en case. Vi ser dokumentaren "Menneskedyret; hanner og hunner"  og diskuterer dokumentarens eksperimenter og deres resultater og forklaringer.
Vi arbejder med eksperimentet med legetøjet i grundbogen og ser lignende eksperiment fra dokumentaren.

Metodefokus: psykologiske eksperimenter (hvad er et eksperiment, hvilke typer findes der og hvilke fordele og ulemper kan der være ved at anvende denne undersøgelsesform ?)

Tekster:
Ole S.Larsen/Psykologiens veje s.7-16 (psykologiske retninger)
Youtube: Den mangfoldige psykologi
OSL: s.25-36 (Kønsforskelle)
OSL s.17-21: Arv og miljø og de 3 videnskabelige traditioner.
JP-artikel: Jeg turde ikke være mand 26.8.2012
Dokumentar: Menneskedyret - hanner og hunner.

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 4,00 moduler
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Tema 1 Personlighedspsykologi, kriser, stress

Introduktion til personlighed
Dokumentaren: Genetic me (en naturvidenskabelig tilgang til personligheden)
OSL. s.309-319 (personlighedspsykologi - Høegh-Olesens begreb OSN, den forsigtige og risikovillige type)
OSL s.53-59 (Forsvarsmekanismerne, Freuds personlighedsmodel)

Kriser:
OSL s.415-420 Kriser (akut traumatisk krise og kronisk traumatisk krise)
Case: Per var kørt galt og Jeg er blevet hårdfør
Sammenkog på ark: Funktionsniveauer før og efter krisen (ligger på modulet d.21.10.20 under præsentation)
Krsiehjælpe Youtube: Sådan hjælper du et menneske i krise 1 og 2

Stress:
Undersøgelse på klassen: Tag en stress-test (spørgeskema – kvantitativ data)
OSL (stress) s. 439--449. (Akut og kronisk stress) Henrik Høeg Olesens OSN, Antonowsky´s OAS, Seligmans attributionsteori)
OSL s. 455-457 (Copingstrategierne)
Case: Jeg troede, jeg var lavet af jern.
Dokumentar om stress (Hjerne Madsen)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 15,00 moduler
Dækker over: 17 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Tema 2 Omsorgssvigt og udvikling

Udviklingspsykologi, omsorgssvigt og mønsterbrud

Vi læser indledningsvist teorier om omsorgssvigt og kapitlet i bogen deles, så grupperne fremlægger hver deres teori. Vi ser "Er du mors lille dreng" og holdet arbejder med at analysere Jørn udfra de gennemgåede teoretikere. Vi læser om undersøgelser i psykologi og arbejder med de forskellige begreber. Eleverne laver hver især en bekymrings-indberetning til kommunen, hvor de argumenterer psykologifagligt for, hvorfor Jørn mistrives.
teoretikere:

John Bowlby, Harry Harlow: tilknytning
Mary Ainsworth: tilknytningstyper
Rene Spitz: spædbarnsdepression og hospitalisme
Michael Rutter: De rumænske børnehjemsbørn (institutionel autisme)
Kari Killén: Børns reaktioner på omsorgssvigt (de 7 konsekvenser)

OSL s.117-132 kapitel 8 om omsorgssvigt og konsekvenser af svigt.
Dok. Min barndom i helvede. (Fokus på mønsterbrud og resiliens)
TV2 dok "Er du mors lille dreng?"  
Psykologi nr. 1/2007: Voksne børn inkl. cases om Christie-Jane, Øjvind og Lisbeth.
Artiklen "Fortællingen om en mønsterbryder"
Youtube: Lisbeth Zornig fortæller om sin barndom
Undersøgelser i psykologi

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Tema 3 Psykopati og socialpsykologi

Tema 3: Psykopati og socialpsykologi (Virtuelt forløb)

Først i tema læser vi om psykopati; den dyssociale personlighedsforstyrrelse. Omsorgssvigt er en væsentlig årsag til psykopati og der trækkes derfor tråde fra tema 2 til psykopati. Mennesker med denne personlighedsforstyrrelse har fravær af empati som en af de væsentligste karaktertræk.
Herefter læser vi socialpsykologi om de forskellige grupper og hvordan mennesker influeres af grupper. Vi læser om de klassiske eksperimenter.

Psykopati:
Psykopati: Lind og Cristiansen Politiken-artikel 23/8-1998 "Psykopaterne".
Psykopat-checkliste fra Robert Hares hjemmeside

Dok. om psykopater og deres pårørende. Min far er psykopat. Min kæreste er psykopat/DR1.
Podcast med Hjernemadsen og Henrik Day Poulsen Om psykopati og løgn.:

Socialpsykologi:
OSL s.375-386 (gruppe-psykologi)
En perkertøs/Casen om Anne og Ahmad
OSL s.391-392 (Robbers cave), s.470-480 (Milgram og Stanford Prison) s.382-384 (Asch)
DR2-Dokumentar/Hjernevask: Hvornår vil du skade et andet menneske ?
Klip fra Asch eksperiment, Robbers cave, Milgrams forsøg med lydighed og autoriteter.

Psykologisk øvelse: Stillehavsøvelsen.

Hvordan laver man empiriske undersøgelser i psykologi?
Kopi: Undersøgelser i psykologiIndhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 12,00 moduler
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Tema 4 Det kognitive perspektiv.

Introduktion til "Det kognitive perspektiv" med en ppt.
Vi læser om social perception og stereotyper. Dernæst læses om hukommelse, genkaldelse og glemsel. Vi arbejder med den kognitive diamant på klassen. Vi ser dokumentaren: Hjernevask - kan du stole på din hukommelse.

Læringsteorien af Piaget læses. Der arbejdes med assimilation og akkomodation og med de 4 perioder i Piagets udviklingsteori.

PPT om Det kognitive perspektiv
Psykologiens veje s.183-188 (social perception, halo-effekten, rosenthal-effekten, stereotyper, kognitivt skema)
OSL s.195-199 (hukommelse, glemsel, fortrængning)
OSL: Piaget og den kognitive psykologi s.205-214
Øvelser med Piaget
Undersøgelse om "Tænkningens udvikling"

Identitet:
OSL s.362-371 Mobilen og de sociale medier

Eksamenstræning
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer