Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Esbjerg Gymnasium
Fag og niveau Samfundsfag B
Lærer(e) Helle Hestbech Kronborg
Hold 2020 Sa2/jkl (2jkl Sa2-fp)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Ulighed
Titel B Politik og demokrati
Titel C Identitet og soc. medier i det senmoderne samfund
Titel D Dansk økonomi
Titel E Repetition og eksamensforberedelse

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Ulighed

EKSAMENSFORM A: 24 TIMERS FORBEREDELSE

Forløbet omhandler ulighed i det danske samfund - men perspektivering til håndtering af ulighed i andre lande. I forløbet deltog holdet i et arrangement med Recovery Bulls, hvor vi hørte om hjælp til udsatte.

Følgende emner har bl.a. været i fokus:
- Uilghed
- fattigdom
- Bourdieu
- Social arv og social mobilitet
- Kontanthjælp
- Etnicitet
- Velfærd og ulighed

FAGLIGE MÅL:
- anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet samt enkle teorier til at forklare og diskutere samfundsmæssige problemstillinger
̶ undersøge og dokumentere et politikområde, herunder betydningen af EU og globale forhold
̶ sammenligne og forklare sociale og kulturelle mønstre

KERNESTOF:
- social differentiering og kulturelle mønstre i forskellige lande, herunder Danmark.

MATERIALE:
Fra grundbogen: Oliver Boserup Skov m.fl.: "Samf på B" (i-bog), Columbus 2021
https://xn--samfpb-mua.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=p156
https://xn--samfpb-mua.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=p155
https://xn--samfpb-mua.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=p131
https://xn--samfpb-mua.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=p157
https://xn--samfpb-mua.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=p158
https://xn--samfpb-mua.ibog.forlagetcolumbus.dk/index.php?id=161
https://xn--samfpb-mua.ibog.forlagetcolumbus.dk/index.php?id=162
https://xn--samfpb-mua.ibog.forlagetcolumbus.dk/index.php?id=163

Morten Hansen Thorndal: "Sociologi ABC" Columbus 2008, s. 120-121

Peter Brøndum og Jakob Glenstrup Jensby: "Ulighedens mange ansigter", Columbus 2014, s. 195-201 +  203-208

Udsendelse: "En syg forskel", afsnit 1, DR1 2016 (43 min)

Udsendelse: "Barndom på bistand", afsnit 1, DR2 2016 (43 min)

Artikel: Allan Bech: "Man vælger ikke selv, om man vil være mønsterbryder", Politiken 22.12.16: https://www.information.dk/debat/2016/12/vaelger-vaere-moensterbryder

Artikel: Morten Sodemann: "Coronavirus øger den sociale afstand", 21.04.20, https://ugeskriftet.dk/debat/coronavirus-oger-den-sociale-afstand

Artikel: Nikolaj Rytgaard: "Danmark har fået en ny fattigdomsgrænse": https://jyllands-posten.dk/politik/ECE10742575/danmark-har-faaet-en-ny-fattigdomsgraense/, 14.07.18

Artikel: https://www.dr.dk/nyheder/indland/overblik-saadan-har-kontanthjaelpen-udviklet-sig

Artikel: Camilla Skovgaard Thomsen og Anders Rytoft Mortensen: "Forsidehenvisning: Årtiers indsats slår fejl: Forskellen på danskernes sundhed vokser", Politiken, 02.09.20, s. 1

Artikel: "Sundhedsminister: Uligheden i sundhed er alarmerende", Ritzau 01.09.20

Graf: "Uligheden i Danmark målt på indkomst er steget de sidste årtier", af Chris Kjær Jessen: Berlingske, 04.04.2019
https://www.berlingske.dk/samfund/berlingske-nuancerer-er-uligheden-steget-i-danmark

Research på: https://klassesamfund.dk/

Fællestimearrangement med Recovery Bulls
Indhold


Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Aflevering ulighed 02-10-2020
Omfang Estimeret: 15,00 moduler
Dækker over: 15 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Læse
 • Diskutere
 • Almene (tværfaglige)
 • Analytiske evner
 • IT
 • Tekstbehandling
 • Internet
Væsentligste arbejdsformer
 • Forelæsninger
 • Gruppearbejde
 • Lærerstyret undervisning
Titel B Politik og demokrati

EKSAMENSFORM A: 24 TIMERS FORBEREDELSE

Forløbet omhandler det politiske system i Danmark, ligesom der perspektiveres til demokratiet som styreform andre steder (USA + EU).
Følgende er i fokus:
- hvad er politik?
- hvad er demokrati?
- magtbegreber
- Grundlov og parlamentarisme
- magtens tredeling (folketing, regering, domstol)
- lovgivningsprocessen
- rettigheder, pligter og ligestilling
- partier og partiadfærd
- vælgeradfærd
- valgformer
- medier og meningsdannelse
- ideologier

Holdet deltog i et valgarrangement med David Trads i forbindelse med det amerikanske præsidentvalg
Der er også lavet et projekt med med fokus på kvantitativ metode

FAGLIGE MÅL:
̶ anvende og kombinere viden og kundskaber fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger i Danmark og andre lande og diskutere foreliggende og egne løsninger herpå
̶ anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet samt enkle teorier til at forklare og diskutere samfundsmæssige problemstillinger
̶ undersøge og dokumentere et politikområde, herunder betydningen af EU og globale forhold
̶ formidle faglige sammenhænge på en struktureret og nuanceret måde på fagets taksonomiske niveauer med anvendelse af fagets terminologi
̶ på et fagligt grundlag argumentere sammenhængende og nuanceret for egne synspunkter og indgå i en faglig dialog.

KERNESTOF:
̶ politiske ideologier, skillelinjer og partiadfærd
̶ magtbegreber og demokratiopfattelser samt rettigheder og pligter i et demokratisk samfund, herunder ligestilling mellem
kønnene
̶ politiske beslutningsprocesser i Danmark i en global sammenhæng, herunder de politiske systemer i Danmark og EU.
̶ politisk meningsdannelse og medier, herunder adfærd på de sociale medier
̶ komparativ, kvantitativ og kvalitativ metode.

MATERIALE:
Fra grundbogen: Oliver Boserup Skov m.fl.: "Samf på B" (i-bog), Columbus 2021:
https://xn--samfpb-mua.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=p166
https://xn--samfpb-mua.ibog.forlagetcolumbus.dk/index.php?id=168
https://xn--samfpb-mua.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=p175
https://xn--samfpb-mua.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=p176
https://xn--samfpb-mua.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=p177
https://xn--samfpb-mua.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=c476
https://xn--samfpb-mua.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=p186
https://xn--samfpb-mua.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=p168
https://xn--samfpb-mua.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=p169
https://xn--samfpb-mua.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=p290
https://xn--samfpb-mua.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=p198
https://xn--samfpb-mua.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=p199
https://xn--samfpb-mua.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=p200
https://xn--samfpb-mua.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=p201
https://xn--samfpb-mua.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=p203
https://xn--samfpb-mua.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=p204
https://xn--samfpb-mua.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=p292
https://xn--samfpb-mua.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=p205
https://xn--samfpb-mua.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=p207
https://xn--samfpb-mua.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=p208
https://xn--samfpb-mua.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=p209
https://xn--samfpb-mua.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=p210
https://xn--samfpb-mua.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=p211
https://xn--samfpb-mua.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=p213
https://xn--samfpb-mua.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=p214
https://xn--samfpb-mua.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=p178
https://xn--samfpb-mua.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=p177
https://xn--samfpb-mua.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=p180
https://xn--samfpb-mua.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=p181
https://xn--samfpb-mua.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=p182
https://xn--samfpb-mua.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=p183
https://xn--samfpb-mua.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=p184
https://xn--samfpb-mua.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=p188
https://xn--samfpb-mua.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=p190
https://xn--samfpb-mua.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=p172
https://xn--samfpb-mua.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=p173
https://xn--samfpb-mua.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=p170

Andreas Bonne Sindberg og Hans Bonne Larsen: "Det moderne USA", Systime 2021 (i-bog)
https://detmoderneusa.systime.dk/?id=p172
https://detmoderneusa.systime.dk/fileadmin/_processed_/b/9/csm_20101020_Election_2010_e7
50b5b11e.jpg
https://detmoderneusa.systime.dk/?id=p173&L=0

Helle Hauge Bülow: " C Samf", Systime 2017 (i-bog):
Fra: https://c-samf.systime.dk/index.php?id=716
https://c-samf.systime.dk/index.php?id=911

Udsendelse: "Med døden til følge" DR1 2011, (59 min)

Udsendelse: "Politik til salg" TV2 2015 (42 min)

Artikel: Line Prasz: "Overblik: Forstå det amerikanske valgsystem på fem minutter", fra: : https://politiken.dk/udland/art7905724/Men-hvordan-fungerer-det-amerikanske-valgsystemegentlig

Artikel: "Ligestilling i Danmark?" fra Kristeligt Dagblad, 05.09.19

"Explainer: sådan fungerer USAs valgmandssystem": https://www.dr.dk/nyheder/udland/valg-i-usa/explainer-saadan-fungerer-usas-valgmandssystem

"Grafik: sådan bliver du præsident i USA": https://www.dr.dk/nyheder/udland/valg-i-usa/grafik-saadan-bliver-du-praesident-i-usa

Berlingske Barometeret: https://www.berlingske.dk/barometeret, Valget 2015 + gns. marts 2019 samt Valget 2019 + gns. dec 2020

Artikel: Silvie Ulrikke Østebø: Uddrag af ”Lars Løkke melder sig ud af Venstre” fra : https://nyheder.tv2.dk/2021-01-01-lars-loekke-melder-sig-ud-af-venstre, 01.01.21

Artikel: Lisbeth Knudsen og Kasper Sand Kjær: Uddrag af ”Er det danske demokrati i krise?” fra: https://politiken.dk/debat/kroniken/art6735697/Er-det-danske-demokrati-i-krise 01.10.18

Research på: https://nyheder.tv2.dk/usa-valg

Research på: https://joebiden.com/presidency-for-all-americans/#

Research på: https://www.donaldjtrump.com/

Research på: https://www.stm.dk/

Research på: https://www.regeringen.dk/

Research på ministeriernes hjemmesider
Indhold


Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Projekt kvantitativ metode 19-11-2020
Synopsis Politik og demokrati 28-01-2021
Omfang Estimeret: 20,00 moduler
Dækker over: 23 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Projektarbejde
 • Almene (tværfaglige)
 • Analytiske evner
 • Overskue og strukturere
 • IT
 • Lectio
 • Tekstbehandling
 • Præsentationsgrafik
 • Internet
Væsentligste arbejdsformer
 • Forelæsninger
 • Gruppearbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Projektarbejde
Titel C Identitet og soc. medier i det senmoderne samfund

EKSAMENSFORM A: 24 TIMERS FORBEREDELSE

Forløbet omhandler identitetsdannelse i det senmoderne samfund med særlig fokus på identitet og sociale medier.
Vi skal se på forskellige samfundstyper, med særlig vægt på det senmoderne samfund.
Der arbejdes med identitetsdannelse og særligt i fht. medier, ligesom vi også skal se på de mere negative konsekvenser af sociale medier.
Der har bl.a. været fokus på:
- Samfundstyper
- Giddens
- Honneth
- Goffman
- fordele og ulemper ved sociale medier

I forløbet vil holdet udarbejdet et kvalitativt projekt i samarbejde med en anden klasse.
!!!OBS!!! Projekt, kvalitativ   udgår pga. nedlukning og virtuel undervisning.

FAGLIGE MÅL:
- anvende og kombinere viden og kundskaber fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger i Danmark og andre lande og diskutere foreliggende og egne løsninger herpå
-̶ sammenligne og forklare sociale og kulturelle mønstre
- ̶ demonstrere viden om fagets identitet og metoder (UDGÅR)
̶ formulere faglige problemstillinger og indsamle, kritisk vurdere og bearbejde dansk og fremmedsproget materiale, herunder statistisk materiale, til at undersøge og diskutere problemstillinger og konkludere

KERNESTOF:
̶ identitetsdannelse og socialisering
- medier, herunder adfærd på de sociale medier
̶ komparativ, kvantitativ og kvalitativ metode. (UDGÅR!)

MATERIALE:
Fra grundbogen: Oliver Boserup Skov m.fl.: "Samf på B" (i-bog), Columbus 2021:
- Kapitel 2: Identitet i det senmoderne - hvem er jeg?: https://xn--samfpb-mua.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=p130
- 2.1 Individ og samfund - hvordan formes vi som mennesker?: https://xn--samfpb-mua.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=p280
- Identitet - hvad er det?: https://xn--samfpb-mua.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=p287
- Det traditionelle samfund: https://xn--samfpb-mua.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=p141
- Industrisamfundet - hastige forandringer mod i dag!: https://xn--samfpb-mua.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=p142
- Senmoderniteten - design dig selv!: https://xn--samfpb-mua.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=p143
- 2.2 Det senmoderne samfund - fire bud på samtidsdiagnoser: https://xn--samfpb-mua.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=p145
- Giddens - en diagnose af senmoderniteten: https://xn--samfpb-mua.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=p146
- Thomas Ziehe - formbarhed og kulturel frisættelse: https://xn--samfpb-mua.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=p147
- Richard Sennett – konsekvensen af det fleksible arbejdsliv: https://xn--samfpb-mua.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=p148
- Hartmut Rosa – 
fremmedgørelse i 
accelerationssamfundet: https://xn--samfpb-mua.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=p149
- 2.3 Sociale medier - hvordan påvirkes du?: https://xn--samfpb-mua.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=p151
- Sherry Turkle – tager 
teknologien magten over os?: https://xn--samfpb-mua.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=p152
- Goffman – frontstage og backstage: https://xn--samfpb-mua.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=p153
-


Søren Malling m.fl.: SamfNu B, Systime 2021 (ibog): "1.1.3 Normindlæring og anerkendelse" fra https://samfnub.systime.dk/?id=p153,

"Meyrowitz – forefront, middle region og deep backstage": https://sociologi.ibog.gyldendal.dk/?id=c756

"Definition, udbredelse og anvendelse af sociale medier" Uddrag fra: https://sociologi.ibog.gyldendal.dk/?id=p263

"Sociale medier og digital dannelse": fra: https://samfundsfagb.systime.dk/?id=p180

Artikel: Lars Lundmann: "Anerkendelse på Facebook gør dig ikke til den, du håber på", Information 20.07.12, fra: https://www.information.dk/debat/2012/07/anerkendelse-paa-facebook-goer-haaber-paa

Artikel: "Blogger om ministers forslag: 'Ja, der er brug for strammere regler'" fra https://www.dr.dk/nyheder/indland/blogger-om-ministers-forslag-ja-der-er-brug-strammere-regler d. 09.07.19

Artikel: Sofie Øgård Gøttler og Cecilie Als Mortensen: "Politisk flertal vil gøre op med falske forskønnelser på billeder" Jyllands-Posten 10.01.21, s. 10

Artikel: Frederik Kulager: "Her er, hvad sociale medier gør ved unge (spoiler alert: Instagram
gør dig ulykkelig)" - uddrag fra Zetlands hjemmeside, 5. juni 2018, https://www.zetland.dk/historie/se6ERJx4-aOZj67pz-26ec1

Artikel: Lars Lindevall og Agnes Amanda Vesth Rasmussen: "Børns vilkår om Instagram-forsøg: ’Bekræftelseskulturen, hvor man jagter likes, er enormt stærk’", fra: DR’s hjemmeside, 18. juli 2019, https://www.dr.dk/nyheder/udland/boerns-vilkaar-om-instagram-forsoeg-bekraeftelseskulturenhvor-man-jagter-likes-er

Artikel: Kasper Madsbøll Christensen: ”Sociale medier redder os under corona krisen: ’Sådan undgår vi at blive skingrende skøre’", fra DR’s hjemmeside, 16. marts 2020, https://www.dr.dk/nyheder/kultur/sociale-medier-redder-os-under-coronakrisen-saadanundgaar-vi-blive-skingrende-skoere

Artikel: Sophie Lund Møller: "Unge trækker sig fra debatten på sociale medier – de gider ikke tonen", Jyllands-Posten, 25.01.21, s. 18-19

Figurer: : https://sociologibogen.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=p146

Udsendelse: "Hængt ud på nettet", DR2, 2017 (43 min)

Udsendelse: "Selvoptaget", afsnit 3, DR3, 2014 (29 min)

Udsendelse: "De perfekte piger", sæson 1, afsnit 1 (28 min): https://www.dr.dk/drtv/se/de-perfekte-piger_52514

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 18,00 moduler
Dækker over: 16 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Skrive
 • Diskutere
 • Almene (tværfaglige)
 • Analytiske evner
 • Personlige
 • Selvstændighed
Væsentligste arbejdsformer
 • Gruppearbejde
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
Titel D Dansk økonomi

EKSAMENSFORM A: 24 TIMERS FORBEREDELSE

Dansk økonomi

Forløbet omhandler dansk økonomi og hvordan den fungerer. Vi ser på det økonomiske kredsløb, på økonomisk styring, de samfundsøkonomiske mål, EU og globalisering. Ligeledes har vi særlig fokus på coronas påvirkning af økonomien.
Emner der har været berørt bl.a.:
- det økonomiske kredsløb
- økonomisk politik og struktur politik
- den offentlige sektor
- omfordeling og skat
- globalisering (herunder EU)

FAGLIGE MÅL:
- ̶ anvende og kombinere viden og kundskaber fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger i Danmark og andre lande og diskutere foreliggende og egne løsninger herpå
̶ undersøge konkrete økonomiske prioriteringsproblemer i Danmark og EU og diskutere løsninger herpå
- formulere faglige problemstillinger og indsamle, kritisk vurdere og bearbejde dansk og fremmedsproget materiale, herunder statistisk materiale, til at undersøge og diskutere problemstillinger og konkludere
̶ påvise faglige sammenhænge og udviklingstendenser ved hjælp af tabeller, diagrammer og enkle modeller samt egne beregninger og diagrammer med brug af digitale hjælpemidler


KERNESTOF:
̶ det økonomiske kredsløb, økonomiske mål, herunder bæredygtig udvikling, og økonomisk styring nationalt og regionalt
̶ globaliseringens og EU’s betydning for den økonomiske udvikling i Danmark, herunder konkurrenceevne og arbejdsmarkedsforhold.

MATERIALE:
Fra grundbogen: Oliver Boserup Skov m.fl.: "Samf på B" (i-bog), Columbus 2021
-Kapitel 7: Økonomi - din guide til BNP, vækst og lykke: https://xn--samfpb-mua.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=p136
- 7.1 Hvad er økonomi?: https://xn--samfpb-mua.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=p236
- Udbud og efterspørgsel – nøgleord i markedsøkonomien: https://xn--samfpb-mua.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=p243
- 7.2 Det økonomiske kredsløb og konjunkturerne: https://xn--samfpb-mua.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=p246
- Konjunkturer – økonomien går op og ned: https://xn--samfpb-mua.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=p247
- 7.3 Samfundsøkonomiske mål: https://xn--samfpb-mua.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=p249
- Økonomisk vækst: https://xn--samfpb-mua.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=p250
- Bæredygtig udvikling https://xn--samfpb-mua.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=p251
- Lav arbejdsløshed og høj beskæftigelse : https://xn--samfpb-mua.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=p252
- Balance på de offentlige finanser: https://xn--samfpb-mua.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=p253
- Lige fordeling af indkomsterne: https://xn--samfpb-mua.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=p254
- Stabil inflation: https://xn--samfpb-mua.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=p255
- Balance på betalingsbalancen :https://xn--samfpb-mua.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=p293
- 7.4 Økonomisk politik – hvordan kan man styre samfundsøkonomien? https://xn--samfpb-mua.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=p257
- Finanspolitik: https://xn--samfpb-mua.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=p258
- Pengepolitik – den vigtige rente: https://xn--samfpb-mua.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=p259
- Valutapolitik – EU bestemmer: https://xn--samfpb-mua.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=p260
- Strukturpolitik: https://xn--samfpb-mua.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=p261
- Arbejdsmarkedspolitik: https://xn--samfpb-mua.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=p262
- Arbejdsmarkedspolitiske strategier: https://xn--samfpb-mua.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=p263
- Skattepolitik: https://xn--samfpb-mua.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=p264
- 7.5 EU og økonomisk politik – hvem kan egentlig gøre hvad?: https://xn--samfpb-mua.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=p266
- Valutapolitik, pengepolitik, finanspolitik og EU: https://xn--samfpb-mua.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=p269
- 7.6 Den offentlige sektor – hvor kommer pengene fra, og hvad bruges de til?: https://xn--samfpb-mua.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=p271
- Den offentlige sektors opgaver : https://xn--samfpb-mua.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=p272
- De offentlige finanser: https://xn--samfpb-mua.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=p273
- De offentlige udgifters sammensætning – sådan bruger staten pengene: https://xn--samfpb-mua.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=p294
- 7.7 Globaliseringen – hvad betyder den for dansk økonomi? : https://xn--samfpb-mua.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=p275
- Hvad er globalisering, og hvad driver den? https://xn--samfpb-mua.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=p276
- Globaliseringens betydning for Danmark: https://xn--samfpb-mua.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=p277

Podcast: "Gavner gaver i krisetid?" https://www.dr.dk/radio/p1/p1-debat/p1-debat-2020-12-02

Artikel ”COVID-19 giver fortsat offentligt underskud” (uddrag), Nyt fra Danmarks Statistik, 22. december 2020 - Nr. 486, fra https://www.dst.dk/da/Statistik/nyt/NytHtml?cid=31228

"Nationalbanken skruer ned for optimismen: Her er tre scenarier for genåbningen af dansk økonomi" fra  https://www.dr.dk/nyheder/penge/nationalbanken-skruer-ned-optimismen-her-er-trescenariergenaabningenaf-dansk 16.03.21

"Økonomer advarer danskerne: Vent med at bruge de sidste feriepenge" (uddrag) fra: https://nyheder.tv2.dk/business/2021-03-16-oekonomer-advarer-danskerne-vent-med-atbruge-desidsteferiepenge
16.03.21

Artikel (uddrag): "Topøkonomer mener, at det er på tide at lade økonomien tilpasse sig den nye virkelighed"
Jyllands-Posten, 24. marts 2021

Udsendelse: "Økonomi for dummies", afsnit 1, DR2 2012 (29 min)

Udsendelse: "Fri os fra kontanthjælp" afsnit 2, DR1 2018 (43 min) fra https://www.dr.dk/drtv/se/fri-os-fra-kontanthjaelp_52381

Udsendelse (uddrag):"Epidemien: De to brødre." (fra 7 min til 15 min. 10 sek +  fra 17min 52sek. til 21 min. 35 sek., DR1, 15.03.21, fra https://www.dr.dk/drtv/episode/epidemien_-de-to-broedre_239577
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 18,00 moduler
Dækker over: 21 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Søge information
 • Formidling
 • Almene (tværfaglige)
 • Analytiske evner
Væsentligste arbejdsformer
 • Gruppearbejde
 • Lærerstyret undervisning
Titel E Repetition og eksamensforberedelse

Repetition af forløbene. Særlig fokus på perioder med virtuel undervisning.
Indhold
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Almene (tværfaglige)
 • Kommunikative færdigheder
 • Overskue og strukturere
Væsentligste arbejdsformer
 • Gruppearbejde
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning