Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Esbjerg Gymnasium
Fag og niveau Erhvervsøkonomi C
Lærer(e) Thomas Bjørndal
Hold 2020 eø/jkl (2jkl eø-fp)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Innovation
Titel B Iværksætteri
Titel C Strategi
Titel D Marketing
Titel E Regnskab
Titel F Eksamensprojekt
Titel G Organisation og ledelse

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Innovation

demonstrere viden og kundskaber om fagets identitet og metoder
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Iværksætteri

Herunder deltagelse i karrieremesse på Dokken (aflyst pga. Corona).
Virksomheden og dens omverden
̶ forretningsmodeller og rammevilkår

redegøre for en virksomheds forretningsmodel samt nationale og internationale rammevilkår
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Strategi

konkurrenceforhold, positionering, valg af konkurrence- og vækststrategi. I dette forløb indgik et tværfagligt POP forløb (EØ/Ma) i samarbejde med EASV. Emnet var "butiksdød"
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Marketing

̶ branding, kundesegmentering og marketing mix
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 7,00 moduler
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F Eksamensprojekt

Eksamensprojekt i grupper.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel G Organisation og ledelse

organisationsstrukturer og ledelse
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 5,00 moduler
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer