Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Esbjerg Gymnasium
Fag og niveau Billedkunst C
Lærer(e) Lone Schloo Erhardsen
Hold 2020 bk/jkl (1jkl bk)

Oversigt over gennemførte orløb
Titel A Forløb#1 Introduktion til billedkunst
Titel B Forløb#2 Ondskab
Titel C Forløb#3 Identitet
Titel D Forløb#4 Kroppen i kunsten
Titel E Forløb#5 Eksamensprojekt "... i coronatid..."

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Forløb#1 Introduktion til billedkunst

Fagets grundbegreber, fx refleksion og portfolio
Visuelle virkemidler ved kunst på flade: komposition (åben-lukket, statisk-dynamisk, det gyldne snit, additiv og hierarkisk komposition), rum i billeder (overlapning, repoussoir, lineære og optiske gradienter, centralperspektiv)
Analyse af billeder: metodisk og struktureret

Praktiske øvelser, tegneøvelser, centralperspektiv.

Grundbog: Billedkunst - metode, kronologi, tema, af Henrik Scheel Andersen og Ole Laursen.
Læst: s. 7-18, s. 20-27
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Forløb#2 Ondskab

Et forløb, der tager afsæt i særudstillingen på Esbjerg Kunstmuseum: 'Dette er ondt - esto es malo', med udgangspunkt i Fransisco Goyas raderinger fra starten af 1800-tallet overfor Richard Mortensens maleri af samme navn, der parafraserer Goyas radering.
Forløbet sluttede af med visningen af spillefilmen/tegnefilmen 'Waltz with Bashir' af Ari Folman, med relevant diskussion om form og indhold i bk.
Undervejs i forløbet har Corona påvirket undervisningen.

Faglige begreber og emner:
Abstrakt og realistisk kunstudtryk
Parafrase
Abstrakt ekspressionisme og anden abstrakt kunst fra modernismen i første halvdel ca. af det 20. århundrede

Udstillingsbesøg: Esbjerg Kunstmuseum, med særligt fokus på særudstillingen, se: https://www.eskum.dk/portfolio-items/esto-es-malo/

Praktisk arbejde: bl.a udfør en parafrase efter et selvvalgt pressebillede, der illustrerer begrebet ondskab.

Læst:
Grundbog, s. 138-140, 209-217.
Skimmet uddrag af  afsnittene 'Ekspressionisme til surrealisme' og 'Abstraktion og figurativt maleri efter 1945' i Maleriets historie fra renæssancen til i dag, Anna Carola Krausse, 1995 Könemann.

Analysearbejde med Simone Alberg Kærns maleri 'Batalje'
Komparativ analyse af Nadia Plesners maleri 'Dafurnica' og Pablo Picassos 'Guernica'.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 15 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Forløb#3 Identitet

Forskellige former for identitet: kønsidentitet, kulturel identitet, den individuelle/personlige identitet
Forskellige udtryksformer i samtidskunsten og nyere tids kunst, fx
konceptkunst, readymade, performance, videokunst, memes/visuel kommunikation, installationskunst

Værker/kunstnere behandlet/analyseret:
Marcel Duchamp: Fontæne (Pissoir), 1917
Piero Manzoni: Merde d'Artista (kunstnerlort på dåse)
Yoko Ono: Cut Piece, 1965
Shirin Neshat: Turbulence, 1999
noissue - se: https://noissue.dk
Gudrun Hasle

Læst, set eller skimmet:
Undervisningsmateriale fra Museet for samtidskunst: 'Det handler om dig' - https://samtidskunst.dk/content/kuratering-af-samtidskunst
'Lort på dåse ER kunst' - https://www.herningfolkeblad.dk/artikel/ff69ddb1-0451-481d-ab9b-31f710eaebac/
Om kommunikationsmodeller XXX

Praktiske opgaver: memes, fake tattoo, videoværk
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Forløb#4 Kroppen i kunsten

Kroppen som motiv og betydning i kunsten
Skulptur og skulpturanalyse:
Bl.a. modellere/forme, hugge/fjerne, eller sammenføje forskellige materialer for at skabe 3-dimensionelle kunstværker
Relief som særlig slags skulptur; J. F. Willumsen 'Det store Relief'
Croquis som hurtig tegneteknik til at indkredse menneskefiguren
Kontraposto, en særlig positur
(Også i dette forløb har Corona blandet sig...)

Læst eller på anden måde bearbejdet:
Grundbog, s. 175-183, 186-191 om mennesket i kunsten
Uddrag af Kunstens stemmer, afsnit 'Kroppens betydning', og for nogens vedkommende også afsnit 'Kroppens form'
Hand-out om skulpturens elementer, til formanalyse af skulptur

Praktisk udførsel af en lille skulptur udført i vindseltråd, efter motiv skabt på baggrund af arbejdet med croquis og Willumsens 'Relief'
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Forløb#5 Eksamensprojekt "... i coronatid..."

Projektet skal resultere i skulptur/installation/performance.

Det tager afsæt i de grupper af møbler i skolens fællesområder, som pga. Corona er forbudte og derfor afspærrede med rødt advarselsbånd.

Med udgangspunkt i erfaringerne fra efteråret med kunstnerisk kommunikation, tre-dimensionelle udtryksmåder og andre kunstneriske praksisser som fx performance, skal et midlertidig kunstværk formidle en refleksion over corona-virkeligheden.

Møblerne er gruppemøbler: sofaer, arbejdspladser mm, som lægger op til samvær og samarbejde. Hvad gør det, at man er afskåret fra at bruge disse møbler? Hvordan påvirker opstabling og afvisende afmærkning på fællesrummene? Hvordan kan et kunstnerisk udtryk indfange savn, frustrationer, undren mm?

Der skal udarbejdes skitser til kunstværkerne: skab billeder, der indkredser dine muligheder.
Husk løbende fotodokumentation. Ved performance også video.
Refleksion over arbejdsprocessen er vigtig.

I udarbejdningen af værket skal indgå elementer fra efterårets undervisning, fx kunstværker til inspiration/parafrase. Desuden skal man kunne perspektivere til kendt kunst.

Efter eksamen skal møblerne uden problemer kunne fremstå intakte og uskadte; alle tiltag skal derfor gøres, så møblerne ikke tager skade.
Eksamensprojekterne må ikke invitere publikum til handlinger, der går på kant med corona-sikkerhedskrav.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer