Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Esbjerg Gymnasium
Fag og niveau Idræt C
Lærer(e) Kristian Thygesen
Hold 2020 id/jkl1 (1jkl id1)

Oversigt over gennemførte orløb
Titel A Boldspil 1 - Ultimate
Titel B Opvarmningsprogrammer
Titel C Crossfit
Titel D Boldspil 2 - Basket
Titel E Atletik
Titel F Rytmisk Gymnastik
Titel G Repetition af discipliner
Titel H Boldspil 2 - Basket

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Boldspil 1 - Ultimate

Forløbet fokuserer på kaosboldspillet Ultimate. Forløbet starter basalt med teknik og afleveringer. Siden øges kompleksiteten og slutter med det færdige spil.

Øvelser:
- Kast 2 og 2 (Baghånd og forhånd)
- "Find din optimale afstand" Kast 2 og 2; gribes træder begge et skridt baglæns. Gribes der ikke, et skridt tættere på.
- Aflevering til tom kegle
- Afleveringer i side step
- Disc golf
- Aflevering i overlap med pivotering
- Kryds og bolle
- Aflevering med pivotering. Der pivoteres inden man afleverer
- Hammerkast
- Kort, kort, lang
- Løb langt og grib disc, Griber løber først når disc kastes.
- V-cut
- Cut ud i det tomme rum

Kamp og spil:
- Parti disc
- Kamp 4 v 4
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Diskutere
 • Selvrefleksion
 • Almene (tværfaglige)
 • Kommunikative færdigheder
 • Overskue og strukturere
 • Personlige
 • Selvtillid
 • Initiativ
 • Sociale
 • Samarbejdsevne
Væsentligste arbejdsformer
 • Gruppearbejde
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Pararbejde
Titel B Opvarmningsprogrammer

Opvarmingsprogrammer

Forløbet bygger et teoretisk grundlag for hvorfor man varmer op. Samt hvordan man hensigtsmæssigt opbygger et opvarmingsprogram til musik, herunder musikvalg, samt koordinering dertil.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Lytte
 • Formidling
 • Almene (tværfaglige)
 • Kommunikative færdigheder
 • Overskue og strukturere
 • Personlige
 • Selvtillid
 • Initiativ
 • Ansvarlighed
 • Kreativitet
 • Sociale
 • Samarbejdsevne
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Crossfit

Forløbet har taget udgangspunkt i fysisk grundtræning og muskeltræning igennem funktionelle øvelser.

Der er teoretisk arbejdet med hvordan styrketræning bør gribes an både teoretisk og praktisk.

Praktisk er der teknisk gennemgået en række specifikke øvelser som er grundlaget for undervisningen i crossfit.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Læse
 • Formidling
 • Selvrefleksion
 • Almene (tværfaglige)
 • Kommunikative færdigheder
 • Overskue og strukturere
 • Personlige
 • Selvstændighed
 • Initiativ
 • Ansvarlighed
 • Sociale
 • Samarbejdsevne
Væsentligste arbejdsformer
 • Gruppearbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Pararbejde
Titel D Boldspil 2 - Basket

Der er fokuseret på følgende elementer:

Pensum: Yubio c+B

- Basale færdigheder indenfor boldspillet basket
- Tekniske og taktiske øvelser i angrebsåbninger 2 mod 2
- Intro til kamp og regler
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Atletik

Forløbet har fokuseret på de to discipliner:

- Hækkeløb
- Højdespring.

Forløbet er trinvist opbygget således at kursisterne oplever progression fra simple øvelser til det færdige løb/spring. Kursisterne har arbejdet dels i grupper med videotræning og med feedback til hinanden i forskellige øvelser.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 7,00 moduler
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Lytte
 • Formidling
 • Selvrefleksion
 • Almene (tværfaglige)
 • Overskue og strukturere
 • Personlige
 • Selvstændighed
 • Selvtillid
 • Ansvarlighed
 • Sociale
 • Åbenhed og omgængelighed
Væsentligste arbejdsformer
 • Gruppearbejde
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
Titel F Rytmisk Gymnastik

Forløbet bygger på Labans teori om bevægelseskvaliteter. Kursisterne har trænet rytmiske serier, og udarbejdelse af disse. Desuden har kursisterne været igennem forskellige øvelser der har til hensigt at illustrere de forskellige bevægelseskvaliteter i Labans BESS begreb.

Pensum: Yubio c s. 1137-1139

Øvelser:
- Dukkefører
- Spejlet 1
- Tømmerflåde
- Byg jeres egne former
- Spejlet 2
- Banjo vs. guitar
- Gymnastiske elementer til serier: Styrke, balance og "spring"
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 7,00 moduler
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel G Repetition af discipliner

Dette forløb er ekstra repetition af kursisternes discipliner, samt yderligere teoretisk pensum. Der vil således arbejdes med alle de 6 discipliner fra dette semester.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel H Boldspil 2 - Basket

Der er fokuseret på følgende elementer:

Pensum: Yubio c + B

- Basale færdigheder indenfor boldspillet basket
- Tekniske og taktiske øvelser i angrebsåbninger 2 mod 2
- Intro til kamp og regler
Indhold
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer