Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Esbjerg Gymnasium
Fag og niveau Idræt C
Lærer(e) Niels Brage
Hold 2020 id/jkl2 (1jkl id2)

Oversigt over gennemførte orløb
Titel A Basket
Titel B X-fit
Titel C Fodbold
Titel D Opvarmning
Titel E Parkour
Titel F Rytmisk kreativt forløb
Titel G Eksamensforberedelse

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Basket

Tekniske og taktiske elementer fra basket

Formål
_At få kendskab til basketballs historie
-At få kendskab til regler og roller indenfor basket
-Kendskab til regler om skridt og fejl.
-Kendskab til footwork: slide (defensiv), pivotering og jump-stop.
-At stifte bekendtskab med de forskellige skudvarianter: (studs)aflevering, skud (follow through) og lay-up.
-Kendskab til basale angrebsmønstre: v-cut, backdoor og screening

Indhold
Modul 1: Ball handling, pivotering og aflevering
Modul 2: Skud, Lay-up
Modul 3: Skud og Lay-up repeteret
Modul 4: Defensiv orientering, zone- /mandsopdækning, rebound og footwork (slide)
Modul 5: Angrebsspil: v-cut, give and go,
Modul 6: Angrebsspil: backdoor og pick and roll
Modul 7: Forløbsprøve + Streetbasket

Idræt C+B, Yubio 2020, s 503-514 + 531
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 7,00 moduler
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B X-fit

X-fit

Idræt C+B, Yubio 2020, s 857-863 + 883

Øvelser:
Air-squat
Burpee
Push-up
Atomic sit-up
Lunges
Worm walk
Wall climber
Shuttle sprint
Box-jump
Pull ups
Chin ups
Faldskærm
Goblet squat
KB swing
Squat to high pull
KB clean
KB thrusters
Russian twist
Balls to the wall

Organiseringstyper:
AMRAP, Tabata, For time, EMOTM, Fight gone bad, Ladder, YGIG
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 7,00 moduler
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Opvarmning

Rytmisk opvarmning:

Idræt C+B, yubio 2020, s 116-1118, 1121-1122 + 1135

HVAD SKAL JEG KUNNE?
- Høre musikkens tælling og starte bevægelsen på 1. taktslag i musikken
- Holde rytmen og udføre bevægelser i takt til musikken
- Planlægge øvelserne til et opvarmningsprogram til musik på ca. 15 min
- Finde egnet musik til de fundne øvelser
- Udføre eget opvarmningsprogram
- Argumentere for opbygningen af programmet, øvelserne og musikvalget
- Demonstrere forståelse for progression i intensitet og øvelsesvalg
- Koordinere bevægelser og udføre opvarmningsøvelser teknisk korrekt
- Vise teoretisk forståelse for, hvorfor man varmer op
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 7,00 moduler
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Parkour

Parkour

Idræt C+B, Yubio 2020, s 892 - 896 + 914

HVAD SKAL JEG KUNNE?
- Precision jumps + mindst to andre spring
- Catcrawl på gulvet, evt. på bom
- Gående balance på bom
- Lande i balance
- Safety vault + to andre vaults
- Turn vault på rail / gelænder + mindst to andre teknikker til rails
- Kunne vurdere hvilken teknik, der kan anvendes ved en forhindring
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F Rytmisk kreativt forløb

Rytmisk kreativt forløb

Idræt C+B, Yubio 2020, s 1137 - 1139

Eleverne arbejder med billeder:
Til bestemte temaer skal eleverne lave stilbilleder med deres kroppe
Udleverede billeder, der danner grundlag for korte performances
Først kopi siden kommentar

De lærer en discoserie

De lærer forskellige stuntteknikker

De sidste moduler har eleverne arbejdet med at fremstille deres egen serie og/eller performance

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer