Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Esbjerg Gymnasium
Fag og niveau Mediefag C
Lærer(e) Peter Bøgsted Knudsen
Hold 2020 me/jkl (1jkl me)

Oversigt over gennemførte orløb
Titel A Filmsproget
Titel B Nye medier
Titel C Pilotproduktion
Titel D Horror på Film og i Virkeligheden
Titel E Eksamensproduktion

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Filmsproget

Der er arbejdet med filmsproget i levende billeder indenfor de 6 områder:
- enkeltbilledæstetik
- kamera
- klipning
- lyd
- lys og farve
- dramaturgi

Der er lavet 3 praktiske optage/redigerings øvelser med fokus på
- anvendelse af kameragrej
- anvendelse af redigeringsudstyr
- anvendelse af virkemidler indenfor enkeltbilledæstetik (En duelscene)
- anvendelse af virkemidler indenfor kameraet (En gåtur på EG)
- anvendelse af virkemidler indenfor klipning (En samtalescene)

Afslutningsvis har eleverne lavet en repetitionstest af begreber og deres anvendelse i filmsproget på 25 spørgsmål uden hjælpemidler (kun med egne noter)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 12,00 moduler
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Nye medier

Influencers i levende billeder på sociale medier.

Tema: I øjeblikket er youtube.com, Instagram, Facebook, Snapchat og blogs blandt centrale distributionskanaler for influencere. Formålet med forløbet er at se på, hvad en influencer er, hvordan influencerne bruger levende billeder, hvilke fællestræk der eventuelt er imellem brugen af levende billeder blandt influencere.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 2,00 moduler
Dækker over: 2 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Pilotproduktion

Eleverne arbejder i mindre grupper med produktionen af en reklamefilm.

Det overordnede formål er at fortælle en ultra kort ”historie” i reklamefilmformat på cirka 1 min.
I skal tage udgangspunkt i et eksisterende grundplot formet over Hjem-Ude-Hjem strukturen.
I skal selv finde det produkt der skal ”reklameres” for.

Det overordnede formål er at demonstrere så mange filmtekniske virkemidler som muligt – ”Leg med virkemidler” over den dramaturgiske skabelon: en reklamefilm.
Enkeltbilledæstetik
Kameraet
Klipning
Lyd
Lys/Farve

I skal bruge hjemmesiden filmlinjen.dk hvor I finder en række værktøjer til reklamefilm
http://filmlinjen.dk/vaerktoejer/vaerktoejer-til-reklamefilm/
I må frit vælge hvilket af de 6 eksempler på reklamefilm I tager udgangspunkt i.
Der skal dog være nyt i form af
NYT produkt
NYE filmiske virkemidler

Der arbejdes ligeledes lidt med målgrupper og anvendelsen af storyboard
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Horror på Film og i Virkeligheden

Analytisk / Teoretisk forløb om horrorfilm hvor der arbejdes ud fra følgende vinkler:
Hvad er horrorfilm?
Hvad handler horrorfilm typisk om?
Hvori består det ’uhyggelige’?
Hvad er de to centrale karakteristika i horrorfilm ifølge Rikke Schubart?
Hvilke filmiske virkemidler anvender horrorgenren typisk?
Begreber: Monster, offer, normalitet, familien, det kendte, det ukendte
Hvilke subgenrer / typer af horrorfilm anvendes typisk indenfor horrorgenren?
Hvad er forskellen på horror på film - som fiktion, og horror i virkeligheden – som fakta?
Fakta og Fiktionskoder i Horror + autenticitetsmarkører

Hvorfor ser man horrorfilm?
Undersøge og diskutere årsagerne til hvorfor der er et publikum til horror film
Fascinationen af horror

Hvorfor kritiseres horrorfilm ofte?
Undersøge kritik og modargumenter for at se horrorfilm
Censur og tabu i forbindelse med horrorfilm

Screenede værker:
"Make me a Sandwich" (instr. Denman Hatch, 2020, 3:00 min.)
"A Nightmare on Elmstreet" (instr. Wes Craven, 1984, 91 min.)
"The Nightmare" (instr. Rodney Ascher, USA 2015, 90 min.)
"Get Out" (instr. Jordan Peele, USA 2017, 96 min.)

I uddrag (til snak om subgenrer):
"The Excorcist" (Friedkin, 1973)
"The Evil Dead" (Raimi, 1987)
"The Shining" (Kubrick, 1980)
"Mary Shelley's Frankenstien" (Branagh, 1994)
"Åndernes Magt" (TV2, 19??)
"The Ted Bundy Tapes" (Usa 2019, instr. Joe Berlinger) anslaget til ep1 s1
"Haunted - Demon in the Dark" s.1 ep. 3 (USA 2018, instr. Jan Pavlacky)
"The Blair Witch project" (Usa 1999, instr. Sanches & Myrick)
"Paranormal Activity 2" (Usa 2010, instr. Kip Williams)


Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 15,00 moduler
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Eksamensproduktion

Elever laver i grupper egen produktion af fiktions kortfilm.
De arbejder med handlingsstruktur over 3-akter modellen samt introduceres til Raskins parametermodel.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 11,00 moduler
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer