Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Esbjerg Gymnasium
Fag og niveau Musik C
Lærer(e) Kamilla Bang Carstensen
Hold 2020 mu/jkl (1jkl mu)

Oversigt over gennemførte orløb
Titel A Tema 1 Introduktion og elementær musikteori
Titel B Tema 2 Et lille forløb om sang
Titel C Tema 3 Pop-rock analyse
Titel D Tema 4 Klassisk forløb
Titel E Tema 5 Sammenspil
Titel F Tema 6 1970erne - det særligt studerede emne
Titel G Sammenspil til eksamen

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Tema 1 Introduktion og elementær musikteori

Holdet introduceres for elementær musikteori, musikanalyse og de musikalske parametre.

Analyse: Die Moldau/Smetana og Watermelon Sugar.

Sang og stemmepleje:
Vi synger enstemmige sange og vi laver en klassens sangbog, hvor eleverne vælger 1 egnet fællessang.
Yesterday/The Beatles
Scarborough Fair
Gospelsange (3 i 1)
Joanna
Klassens sangbog
The falling leaves

Sammenspil:
Watermelon Sugar: ukulele, trommer, klaver, guitar, bas og 3 på sang.
Abracadabra: ½ hold, da 1.j er hjemsendt pga. covid.
Rotation i senere forløb: Alle elever prøver at spille bas, guitar, klaver og tromme til Santanas Black magic woman.

Elementær musikteori:
C-nøglen:
s.7-11, s.14-20, s.30-36, s.79-93 og tilhørende øvelser
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 11,00 moduler
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Tema 2 Et lille forløb om sang

Vi ser dokumentaren "Fra skrål til skønsang" og diskuterer ud fra denne holdets egne erfaring med sang. Vi inddrager særligt de psykologiske aspekter ved at synge i diskussionen.
Vi læser artiklen i Samvirke: Syng med - det er sundt.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 3,00 moduler
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Tema 3 Pop-rock analyse

Vi læser rockmusik i tid og rum følgende sider:

s. 16-19 Tid og rum-skalaen
s.22-26 Hook, break og gimmick
s.30-38 Form
og
C-nøglen s.44-45 (Nodeværdier) og s.26-27 (kvintcirklen)

Vi arbejder med Wonderful tonight (Clapton) FORM
Vi analyserer Come together / Beatles FORM; INSTR., VOKAL-ARR., HOOK; BREAK; GIMMICH; HARMONIK, TID OG RUM-SKALAEN.

Jakob Jensens sammenkog af musikanalyse (Nogle begreber/termer til analyse af rytmisk musik) læses og inddrages.

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Tema 4 Klassisk forløb

Et kort forløb om barokken, som består af en kort gennemgang af den klassiske musikhistorie fra middelalder til postmodernisme med musikeksempler.

Lytning og læsning:

DR.DK: Sådan kan du høre, det er Vivaldi
Musikhistorien fra middelalder til modernisme.


Musikanalyse:
En auditiv og nodebaseret analyse af:

Vivaldis Forår 1.sats (De 4 årstider)
Händels Messias: For unto us a child is born
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 4,00 moduler
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Tema 5 Sammenspil

Sammenspil i to grupper
Indhold
Omfang Estimeret: 4,00 moduler
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F Tema 6 1970erne - det særligt studerede emne

Holdet arbejder med den mangfoldige musik i 1970erne, og læser en oversigt over 70ernes mange genrer. Vi har valgt at arbejde med 3 af 70ernes mange genrer, nemlig den progressive rock (Queen), heavy metal (Led Zeppelin) og med disco (ABBA). Vi læser baggrundsmateriale med særlig fokus på kendetegn og karakteristika ved de forskellige genrer. Vi ser dokumentaren "Fra disco til punk", som primært har fokus på den amerikanske rockscene i 70erne.

I musikanalyserne inddrages der musikalske parametre som:
Form, instrumentation, rytmik, harmonik, vokal-arrangement, tid/rum-skalaen. Desuden inddrages begreberne hook, break og gimmick. Der udpeges og inddrages genretypiske træk.

Læsning:
Rebel og remix s.98-99 (Oversigt over 70erne)
Rebel og remix s.116-118 (Progressiv rock)
Rebel og remix s.119-123 (heavy metal)
Rebel og remix s.137-138 (Disco-feberen raser)

Fra Dorte Hygums bog "Rock"
ABBA s.171-172
Heavy metal s.129-132

Dokumentaren: Fra disco til punk.

Musik analyser:
ABBA: Knowing me knowing you
QUEEN: Bohemian Rhapsody
LED ZEPPELIN: Stairway to heaven.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 12,00 moduler
Dækker over: 16 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel G Sammenspil til eksamen

Vi pudser de 2 numre af til eksamen kort efter jul.
Indhold
Omfang Estimeret: 2,00 moduler
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer