Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Esbjerg Gymnasium
Fag og niveau Oldtidskundskab C
Lærer(e) Peter Sand
Hold 2020 ol/3c (3c ol)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Kunst: Skulptur
Titel B Drama: Kong Ødipus
Titel C Filosofi: Hulebilledet og Alkibiades
Titel D Epos: Græske myter hos Ovid
Titel E Historie / Demokrati + evaluering

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)