Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Esbjerg Gymnasium
Fag og niveau Oldtidskundskab C
Lærer(e) Jesper Just Højgaard
Hold 2020 ol/3x (3x ol)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Epos
Titel B Fra mythos til logos
Titel C Tragedie - Medea
Titel D Arkitektur
Titel E Kærlighed, sex og ægteskab

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Epos

Uddragene læses med fokus på hejmrejsen og hjemkomst (nostos), gæstevenskabet, rejse og identitet, forholdet mellem guder og mennesker, særligt "kontraktforholdet" do ut des (jeg giver for at du skal give), samt i mindre grad helteidealet. Derudover er den mundtlige tradtion og dennes sproglige spor i digtet behandlet

Kernetekst
Odysseen
1. sang vers 1-122 (ca. 3 sider)
9. sang vers 105-566  (ca. 12 sider)
10. sang vers 203-475 (ca. 7 sider)

Perspektiverende stof
Nick Cave "More news from nowhere" (dokument)
Uddrag af Daniel Medelsohn "An Odyssey" (dokument)
Uddrag af Madeline Millers "Kirke" (dokument)
Uddrag af Margaret Atwoods "Penelopiaden" (dokument)

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Fra mythos til logos

Forløbet tager udgangspunkt i Artiklen "Sådan kickstartede de græske filosoffer videnskaben".
Forskellige urstof teorier gennenmgåes på klassen og suppleres løbende i forløbet med elevoplæg om andre førsokratiske filosoffer og tidlige videnskabelige opdagelser. Der er fokus på de nye tendenser væk fra (eller som supplement til) at forklare verden ud fra det guddommelige til at forklare verden ud fra det umiddelbare ( som eksempelvis i mange af urstofteorierne). Der er fokus på tanker om kosmos og verdens grundbestandele.
Hos Lukrets suppleres der med en kort introduktion til epikuræismens tanker om det gode liv; heunder begreberne hedonisme og ataraxia. Hos Lukrets er der også fokus på viljens frihed og en diskussion af determinisme/indeterminisme - specielt Lukrets forsøg på at løse problemet med viljens frihed i en rent materialistisk filosofi. Som perspektiv til dette læses Paul Henri Thierry D'Holbach.

Hos Aristoteles er der fokus på hans verdensbillede som det præsenteres i "Om himlen", herunder de naturlige bevægelser, naturlige steder, jordens og himlens form og beskaffenhed. Som perspektiv hertil læses "Om den nye stjerne" af Tycho Brahe.

Kernetekst
Aristoteles "Metafysikken" , findes i dokumentet "Førsokratiske filosoffer" (1 side)
Aristoteles "Om himlen" 1. bog kapitel 2 og 3, 2. bog kapitel 4, 9, 11 og 14 (dokument - 10 sider)
Lukrets "Om naturen" 2. bog vers 1-477 (dokument - 15 sider)

Perspektiverende stof
Artikel "Sådan kickstartede de græske filosoffer videnskaben". Link. https://videnskab.dk/naturvidenskab/saadan-kickstartede-de-graeske-filosoffer-videnskaben

Tycho Brahe "Om den ny stjerne" (dokument)
D'Holbach "Af Naturens system" (dokument)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Tragedie - Medea

Forløbet er hovedsageligt et projetkforløb, hvor forskellige grupper har fokus på forskellige temaer og/eller perspektivtekster til Euripides "Medea".
Væsentlige fokuspunkter har været kvindens stilling, skellet mellem barbar og hellener.

Kernestof:
"Medea" af Euripides oversat af Leo Hjortsø og Alex Garff hele tragedien (ca. 62 sider)

Perspektiverende stof
Jean Anouilh: Uddrag af "Medea" oversat af Poul la Cour side 7-15 og side 32-38 (to dokumenter)
Sys Bjerre "Malene"
Henrik Ibsen: Uddrag af et "Et dukkehjem" (to dokumenter)

Supplerende stof
http://aigis.igl.ku.dk/aigis/2008,2/MHH-Kvinden.pdf (kvindens stilling)
http://aigis.igl.ku.dk/aigis/2010,1/MHH-barb.pdf (hellenere og barbarer)
http://klassisk.ribekatedralskole.dk/personer/sofisterne.htm (Sofisterne)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Arkitektur

Gennemgåede antikke monumenter:
Hera tempel 1 i Paestum
Aphaia templet på Aigina
Parthenon
Erechteion
Nike templet (Akropolis)
Pantheon
Colosseum
Maison Carree
Ara Pacis


Perspektiverende stof:
Hekules Pavillionen i Kongens have
Vor frue kirke (København C. F. Hansen)
Lincoln Memorial
United States Capitol

Supplerende stof:
Susan Woodford "Græsk og romersk kunst" side 23-37 og side 104-114

Artikel i Kristeligt dagblad 8. august 2006 "Arkitekturen hviler på antikke søjler"
http://www.kristeligt-dagblad.dk/liv-sj%C3%A6l/arkitekturen-hviler-p%C3%A5-antikke-s%C3%B8jler
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Kærlighed, sex og ægteskab

I talen mod Neaira er fokus på borgerret og prostitution. Talen læses som historisk kilde til Athenske samfundsforhold, specielt med fokus på borgeskab, familieforhold og hetærer.

Hos Platon er fokus på Platons filosofi dialogen/dialektik overfor retorik, doxa, aporia, episteme, dualisme, ideverden, fænomenverden, kærlighedstrappen og naturligvis den filosfiske analyse af guden/begrebet eros. Fænomenet pæderasti vendes også herunder breøres begreberne erastes og eromenos.
Kernetekst
Sapfo digt 1 og 31 (dokument - 2 sider)
Pseudo-Demosthenes Mod Neaira (dokument - ca. 13 sider)
                 - Side 84 fra afsnit 13 til og med side 91
                 - Side 97 nederst (fra afsnit 64) til side 100 til og med afsnit 71
                 - Side 110 fra afsnit 107 til og med side 112 afsnit 112
Platon "Symposion" i Kend dig selv
                  - Indledning og Faidros tale side 91-101 (ca. 11 sider)
                  - Aristofanes tale, Agathons tale og Sokrates tale side 112-143 (ca. 31 sider)
Platon "Staten" 7. bog (Hulebilledet) side 163-170 i Kend dig selv (ca. 7 sider)

I alt omtrent 64 sider

Perspektiverende stof
"The origin of love" Fra "Hedwig and the angry inch" til Aristofanes tale i "Symposion". Link: https://www.youtube.com/watch?v=29fiaLgXTfA&t=276s
H.C. Andersen "Skrubtudsen"
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer