Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Esbjerg Gymnasium
Fag og niveau Oldtidskundskab C
Lærer(e) Jacob Lange
Hold 2020 ol/2z (2z ol)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Introduktion til Old
Titel B Det homeriske epos: Odysseen
Titel C Det homeriske epos: Odysseen
Titel D Arkaisk og tidlig klassisk skulptur
Titel E Tragedien Ødipus
Titel F Høj og senklassisk skulptur
Titel G Samfund og styreformer
Titel H Hellenistisk, romersk og efterantik skulptur
Titel I Filosofi

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Introduktion til Old

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 1 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Det homeriske epos: Odysseen

- Fokuspunkter: med afsæt i "Paideia - grundbog til oldtidskundskab" (2012 Andreasen, Refslund Poulsen) s. 11-22 har fokus under læsningen af Odysseen været de homeriske værdier og begreber om areté, timé, kleos, oikos, moira, do ut des, heros og nostos.

- Basistekster: Odysseens (Otto Steen Dues oversættelse) 1. sang, 5. sang vers 151-227, 6. sang, 9.sang 10. sang vers 133-500. I alt = 41 sider- perspektiverende tekster: med afsæt i begreberne heros og nostos er der blevet læst: 1) "Ludvig Holbergs syn på helte" (uddrag af Helte og heltindehistorier (1739), 2) Henrik Nordbrandt "På vej mod Ithaka" (1976
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Arkaisk og tidlig klassisk skulptur

Arkaisk og Tidligklassisk skulptur:

- Arkaisk: 1) Kleobis og Biton, 2) Sounion kouros, 3) Peplos koren

- Arkaiske stiltræk:
- Standmotivet: i arkaisk tid har vi det ægyptiske standmotiv, som er præget af frontalitet og ligevægt.
- Anatomi: allerede her ser vi hos de mandlige skulpturer idealet om den unge veltrænede krop, imens kvinder blot skal være unge og smukke, men ikke muskuløse.
-Man kan tale om et forsøg på realisme i udformningen af anatomien, men ofte kan vi se, at skulptørerne har benyttet sig af indridsede detaljer fx ved mavemuskler og knæ
-Ansigtet er præget af det arkaiske smil, men også af store øjne og ører
-Hår: ofte parykagtige frisure     


- Tidligklassisk: 1) Tyrandræberne, 2) Vognstyreren.

- Stiltræk:
- Standmotiv: her bryder man med den arkaiske frontalitet og begynder nu med dramatiske bevægelser i standmotivet. Dette medfører øget brug af bronze. Når vi har at gøre med romerske marmorkopier af originale græske bronzer, så kan man kigge efter marmorstøtter på skulpturerne.
- Anatomi: bedre forsøg på anatomisk realisme og en bevægelse væk fra den arkaiske tids blot indridsede detaljer
- Ansigt: ofte et tung kæbeparti og et strengt (koncentreret) ansigtsudtryk. I skulpturgrupper ønsker man at vise forskel i alder ved at give den ældre person skæg
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 1 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Tragedien Ødipus

Antik basistekst Sofokles´ Kong Ødipus. Alex Graff og Leo Hjortsøs oversættelse 1995.

Vers: 1-150, 215-512, 512-861, 909-1082, 5) 1107-1224, 1225-1531. Antal sider: 77 sider

Perspektivering: powerpoint med 11 slides om E.R, Dodds kritik af forståelsen af Sofokles´ Ødipus. Sammenlignende tekst: artiklen "Jeg har smidt skyklapperne" om Lone Frank og hendes forståelse af tilfældet i sit eget liv.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F Høj og senklassisk skulptur

Højklassisk: Polyklets Dorýphoros og den sandalbindende Athene Nike.

Stiltræk:
- Standmotivet bliver nu den fuldtudviklede kontrapost
- ”atlethofter” – den markeredere overgang mellem over- og underkrop
- Fine, realistiske detaljer i anatomien – fx blodårer og påvirkning af muskler under vægtforskydning
- Fusionen mellem realisme og idealisme (idealer om skønhed og ungdom) fortsætter
- Distanceret ansigtsudtryk
- I højklassisk tids sidste fase får vi en ny tendens til at ville vise den nøgne kvindekrop, men det sker lettere skjult ved at vise den gennem en nærmest våd, klæbende dragt  


Senklassisk: Praxíteles´ Afrodite fra Knidos  

Stiltræk:
- Nu bliver kvindekroppen ligefrem nøgen (tænk her på arven fra den sandalbindende Nike)
- Det individuelle portræt
- Flere følelser i ansigterne sammenlignet med højklassisk tid
- Standmotivet: kroppen drejes mere nu end i den højklassiske kontrollerede kontrapost
- Hovederne bliver lidt små og muskler bliver mere bløde (fx hvis man sammenligner med spydbæreren)


Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel G Samfund og styreformer

Antikke basistekster: 1) Herodot (III, 61 og III, 80-83) "Tronintriger i perserriget" og "Den første forfatningsdebat" (fra: Hellenere og barbarer; Hjortsø mfl.) 2) Thukydid (II, 34-46) Krigerbegravelse i Athen / Perikles´ gravtale (fra: Thukydid - et udvalg; trans. Holger Friis Johansen, 1963. 3) Thukydid (1, 22 og 23) fra: Thukydid - et udvalg; trans. Holger Friis Johansen, 1963.
4) uddrag af Platons 6. bog fra Staten, s. 262-263, 488 b - 489d  (2013 trans. af Harbsmeier mfl.)
- Basistekster i alt: 17 sider

Perspektiverende tekst: Uffe Ellemann "Folkeafstemninger undergraver demokratiet" (2016). Medier: TED talk med Graham Allison og en powerpoint-gennemgang af Arthur Waldrons kritik af Allisons forståelse af Thukydid.  Artiklen "Hal Kochs demokrati-ideal kan vise vejen frem i nutidens kriser" (af Malene Fenger-Grøndahl i Kristeligt Dagblad 2015

Sammenlignende tekst: Statsminister Lars Løkke Rasmussens tale ved mindegudstjenesten for Danmarks faldne (Holmens kirke 5/9 2011)

- Medier: 1) Graham Allisons TED talk: https://www.ted.com/talks/graham_allison_is_war_between_china_and_the_us_inevitable      2) Om Sokrates/Platon og demokratiet: https://www.youtube.com/watch?v=fLJBzhcSWTkFokuspunkter: Et gennemgående fokuspunkt i læsningen af de antikke basistekster har været en forsat refleksion over begrebet Eleuthería således som det eksplicit eller implicit optræder som et politisk-filosofisk ideal eller som begyndelsen på pøbelvælde og socialt sammenbrud. Perspektiveringen er foretaget med udgangspunkt i Uffe Ellemanns kritik af det direkte demokrati og efterfølgende med en gennemgang af Graham Allisons TED talk om Thukydids fælde, samt Arthur Waldrons kritik af Allison. Elevernes projektprægede forløb (jf Læreplanen 3.2.) har været  en mundtlig fremlæggelse af deres analyse af filmen "Captain Fantastic" (2016) som en perspektivering af Platons demokratikritik og ideal om Kallipolis. Afslutningsvist har eleverne læst artiklen "Hal Kochs demokrati-ideal kan vise vejen frem i nutidens kriser" (af Malene Fenger-Grøndahl i Kristeligt Dagblad 2015) som et andet perspektiv end Platons demokratikritik
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel H Hellenistisk, romersk og efterantik skulptur

Hellenistisk skulptur: Afrodite kallipygos og pergamonaltret

Romersk: Augustus Prima Porta og Rytterstatue af Marcus Aurelius

Efterantik skulptur: Renæssancen med Michelangelos Pietá som eksempel. Nyklassicismen med Thorvaldsens Jason med gyldne skind som eksempel. Moderne skulptur med Duane Hansons Supermarket Lady og Christian Lemmerz Madonna Grigia som eksempler
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 1 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel I Filosofi

Basistekster: - Antikke basistekster: 1) Platons 7. bog 514-520, e af Staten (fra Platon i udvalg Staten, 2013, trans. Harbsmeier, Martin mfl.) 2) Seneca brev 47 (Fra: Breve fra Seneca; Klassikerforeningens kildehæfter; Trans. Hans Gregersen og Kell C. Madsen 2010).  3) Epikurs brev til Menoikeus (fra "Det gode liv" af Niels Skovgaard; Systime 2002). I alt = 14 sider

- Grundbogstekst om eftervirkningerne af Platons dualisme med fokus på Nietzsche: "Fire menneskesyn" s. 13 af Astrid Holm.

- Perspektiverende tekst til Senecas stoicisme: Svend Brinkmanns "Stå fast" (2014, s. 133-138)

- Fokuspunkter: Udgangspunktet for Platons hulebillede har været en forståelse af dualismen mellem fænomenernes verden og ideernes/formernes verden, samt begrebet om det godes ide. Dette fokus på dualismen er blevet anvendt løbende i læsningen af basisteksten fra Statens 7. bog, men der er også blevet tid til en overvejelse over det besværlige i uddannelse og opnåelsen af viden med fokus på begrebet aporía. Læsningen af basisteksten af Seneca har haft sin begyndelse i begreberne om logos, fysis, ratio vs. affectus og i særdeleshed: Fortuna/ tilfældet. Analysen af Epikurs brev har fokuseret på spørgsmålet om det gode liv.   
Perspektiveringen har været Svend Brinkmanns anvendelse af stoicismen i sin kritik af "samtidens udviklingsimperativ", samt Nietzsches kritik af dualismen fra Platon

-Medier: 1) Om Platons hulebillede  https://www.youtube.com/watch?v=SWlUKJIMge4
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer