Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Esbjerg Gymnasium
Fag og niveau Religion C
Lærer(e) Gunvor Bank Kodal
Hold 2020 re/y (3y re)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Introduktion til religionsfaget
Titel B Kristendom
Titel C Islam
Titel D Buddhisme
Titel E Satanisme
Titel F Opsamling og repetition

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Introduktion til religionsfaget

Introduktion til religionsfaget og dets grundbegreber - med fokus på myter og ritualer samt ent lille kig ind i religionspsykologiens og -sociologiens verden

Tekster:

"Grundbogen til religion C": side 11-19, 245-256 og 261-269
"Er religion en psykisk ressource?," in "Religion og psykologi," Systime, 2020
Den nordiske skabelsesmyte + Purushamyten
Programmet: "Tåber på eventyr"
"Ritualer styrer adfærd, skaber mening - og ligger i generne," dr.dk. 20. juli 2016
"Mit hjerte bor i Mekka og Medina," rel.dk, 20. juli 2915
"De 10 vigtigste ting at vide om den muslimske pilgrimsfærd hajj, " 8. august 2019
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 5,00 moduler
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Kristendom

I dette forløb arbejdes der med kristendom primært med fokus på den luthersk-evangeliske kristendom. Der arbejdes med følgende temaer:

- Skabelsen og syndefaldet samt den kristne grundmyte
- Den gamle pagt og de ti bud
- Den historiske og mytiske Jesus
- Jesu forkyndelse og virke
- Jøderne i NT samt Jesu korsfæstelse
- Paulus og kristendommens grundlæggelse
- Splittelsen og Luther
- Religiøs praksis i kristendommen med fokus på nadveren
- Kristen etik og næstekærlighed
- Dommedag og eskatologi
- Folkekirken i nyere tid - og dens udfordringer

Tekster

Grundbogen til religion C, side 49-69 + 76-81
Kristendom - tro og praksis, side 12-32
"Offer" fra Begrebsnøglen til religion
Hvad ved vi om Jesus? (Kristeligt Dagblad)
De 10 vigtigst ting at vide om kristendommen (rel.dk)
De 10 vigtigste ting at vide om Jesus (rel.dk)
De 10 vigtigste ting om reformationen (rel.dk)
De 10 vigtigste ting om nadveren (rel.dk)
Hvem slog Jesus ihjel? (Udfordringen)
Biologilærere kritiserer friskoler (dr.dk, 10. jan. 2009)
Ny forskning: Derfor har folkekirken et godt tag i danskerne, Københavns Universitet, 11. maj, 2018
Mig og Gud - og mig, Samvirke, okt. 2004
Folkekirken har tiden imod sig, Kristeligt Dagblad, 26. nov., 2010
Eksempler på Luthers teser (Gyldendal: Den store danske)
Marie Krarup: "Den syriske flygtning er ikke min næste" + svar hertil (kristendom.dk)

Programmerne "5 skarpe om Jesus", "5 skarpe om Luther" samt Phil Zuckerman fra "Danskernes akademi" - om religion i Dk og USA

GT:

De 2 skabelsesmyter
Første Mosebog 17,1-11
Esajas´Bog, 52,13-53,12

NT:

Matt 5,1-2 og 5,17-48 og 14,13-36 og 27,11-26
Makus 1,14-36 og 7,1-23 og 15,1-15
Luk 23,1-25
Joh 18,28-19,16
Apostlenes Gerninger 9,1-20
Romerbrevet 5,1-23
Galaterbrevet 5,1-12
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 11,00 moduler
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Islam

Materialer

Grundbogen til religion C, side 89-92, 104-107 og 113-118
Jens Forman: Islam og muslimerne (kapitlerne om Muhammed, de 5 søjler og troen) og Muslimernes religion (tekst 12 og 13)
Koranen og andre hellige skrifter i islam, rel.dk, 25. maj 2005
Muslimernes hellige bog, Koranen, islamstudier.dk
De 10 vigtigste ting at vide om islam, religion.dk, 25. maj, 2005
De 10 vigtigste ting at vide om Koranen, religion.dk, 5. januar 2012
Hvor mange muslimer bor der i Danmark? rel.dk, 8. feb. 2018
Sharia er en muslims religiøse praksis, religion.dk, 6. februar 2015
Axis Mundi - verdens midte er mange steder, religion.dk, 25. april, 2007
Kabaen i Mekka er et af islams helligste steder, religion.dk, 9. sept. 2016
Enkelte Suraer og hadith-tekster (Sura 3;18, 2;238, 2;183-187, 9;60, 2;196-199, 8;39-40, 9;5) og Hadith: "Om tro")
Begrebsnøglen til religion – om karismatisk ledelse
Muhammeds himmelfart
Muhammeds åbenbaring
Dokumentar: Hajj - pilgrimsrejse til Mekka (BBC)
Dokumentar: 5 skarpe om islam
Klip fra Adam og Eva: Pas på islam? dr.dk

Temaer

Introduktion til islam
Islams opståen og udbredelse
Helligskrifter – Koranen og Hadith
Muhammed og Muhammeds status i islam
Islam som gerningsreligion
De 5 søjler - med fokus på hadj
Kabaen og Axis Mundi
Islamiske forestillinger med fokus på prædestination og dommedag
Sharia før og nu
Islam i Danmark
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Satanisme

Satanisme
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F Opsamling og repetition

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 2 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer