Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Esbjerg Gymnasium
Fag og niveau Psykologi C
Lærer(e) Ida Kofoed
Hold 2020 ps/b (3b ps)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Introduktion til psykologifaget - Arv og miljø
Titel B Barndommen på godt og ondt

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Introduktion til psykologifaget - Arv og miljø

Intromodulerne har til formål at give eleverne en forståelse for psykologifaget, dets metoder og mange retninger. Fokus i forløbet har været fagets identitet, traditioner og udvikling.
Arbejdet med faget har i dette forløb taget udgangspunkt i arv, miljø og kultur.

Materialer:
- Sammensat metodekompendie med afsæt i Psykologiens veje ibog
- "THE LAB: DECOY - A portrait session with a twist" ://www.youtube.com/watch?v=F-TyPfYMDK8
- Nielsen, Thomas "Beror barnets temperament på arv eller miljø?" i PSYKOLOG NYT  Nr. 9 . 2005
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 4,00 moduler
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Barndommen på godt og ondt

Et forløb om barnets udvikling, nødvendigheden af den rette omsorg og konsekvenserne af svigt. Forløbet tager udgangspunkt i barndommen som fundament for resten af livet. Eleverne arbejder med teorier og begreber, der beskæftiger sig med barnets udvikling, nødvendigheden af tilknytning og konsekvenserne af svigt i barndommen.
Vores grundlæggende forståelse for det lille barns behov for nærvær og tryghed tager afsæt i Winnicuts begreber holding enviroment, the good enough mother, omnipotensfølelse, desillusioneringsproces, overgangsområde og –objekt, falsk og sandt selv.
Daniel Stern læser os om barndommens 5 domæner (og de tilhørende begreber – som fx "ansigtsduetter" og ”historiernes verden”).
Desuden læser vi om omsorgssvigt (4 forskellige typer af omsorgssvigt, resultatet af følgende teoretikeres undersøgelser: Harlows forsøg med rhesusaber, Spitz´ undersøgelse af spædbarnsdepression, Rutter & Ames undersøgelser af adoption, Kari Killéns 7 reaktionsmåder på svigt og vi definerer begrebet resiliens).
Og vi læser om mønsterbrud - inkl. Rosenthal (mønsterbrud kræver dels brud med de sociale forhold som dårlige bolig-, uddannelses- og jobforhold m.m.- og psykologisk set kræver det, at man opgiver den passive klientrolle, og fx får støtte af rollemodeller).

Materialer: (Redigeres undervejs)
- Larsen, Ole Schultz: Psykologiens veje.(iBog) Systime, 2010, side 53-55 (Freuds personlighedsmodel)
- Larsen, Ole Schultz: Psykologiens veje.(iBog) Systime, 2010, (Umodne, neurotiske og modne forsvarmekanismer)
- Om Freuds personlighedsmodel - https://www.youtube.com/watch?v=GS10ZmZD7_c
- Winnicuts udviklingsteori (kopi fra "Gyldendals Psykologihåndbog" side 53-57
- Larsen, Ole Schultz: Psykologiens veje.(iBog) Systime, 2010, side 82-95 (Stern)
- Larsen, Ole Schultz: Psykologiens veje.(iBog) Systime, 2018, side 117-129 (Tilknytningsforstyrrelser og omsorgssvigt)
- Harlows rhesusaber via Youtube
- Larsen, Ole Schultz: Psykologiens veje.(iBog) Systime, 2018, side 130-135 inkl. Kauai-undersøgelsen.

- "Tæv med følger" + små cases (forsvarsmekanismer)
- "Mor skal først være barn" (Winnicut)
- "Jacob 12 mdr" + "Jacob 20 mdr" (Stern)
- ”Er du mors lille dreng?” (dokumentar til perspektivering)
- "Lisbeth" (social arv og mønsterbrud)
- ”Min barndom på bistand” DR1, sæson 4, episode 1-3” https://www.dr.dk/drtv/se/barndom-paa-bistand_130312
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 15,00 moduler
Dækker over: 18 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer