Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Esbjerg Gymnasium
Fag og niveau Naturgeografi C
Lærer(e) Karim Azizi
Hold 2020 ng/c (2c ng)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A kort og kort anvendelse
Titel B vandetskredsløb
Titel C Klima
Titel D Energi
Titel E Vulkanisme og pladetektonik
Titel F Befolkning

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel B vandetskredsløb

Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Vandets kredsløb 31-10-2020
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 1 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Energi

Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Energi 24-01-2021
Omfang Estimeret: 5,00 moduler
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Vulkanisme og pladetektonik

Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Vulkanisme og pladetektonik 07-03-2021
Omfang Estimeret: 9,00 moduler
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer