Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Esbjerg Gymnasium
Fag og niveau Biologi C
Lærer(e) Katharina U. H. Petersen
Hold 2020 bi/sst (sst bi C)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Cellen
Titel B Økologi og vandløb
Titel C Den genetiske arv

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Cellen

H.N m.fl, Biologibogen, systime, 2007: s 183-198, 206-210- Cellens opbygning og organeller.
- Cellemembranens opbygning samt transport over cellemmembranen behandles, herunder osmose og diffusion. - Prokaryote og eukarypte celler.
- Celledelinger (mitose og meiose) og celledifferentiering, cellecyklus samt fejl i denne.

Kernestof:
- pro- og eukaryote cellers generelle opbygning, funktion

Eksperimentelt:
Mikroskopering af dyre-og planteceller
Osmose illustrere med en kartoffel
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Økologi og vandløb

Egebo.l m.fl, biologi til tiden, Nucleus,2006: s. 117-140
Frøsig. F. m.fl, Biologi i udvikling, nucleus, 2014: s. 61-64
Hansen. N.S m.fl, Biologibogen, systime, 2007: s. 21-25

- Planters opbygning samt dens tilpasning til at udføre fotosyntese og respiration.
- Nedbryder- og græsningsfødekæden  
- Abiotiske og biotiske forhold, herunder dyrelivets tilpasning til vandløbet.
- Effekten af forurening af et vandløb, samt hvordan vandløbsdyr bruges som forureningsindikatorer.
-  Søen som økosystem.

Kernestof:
Økologi med udgangspunkt i et konkret økosystem og med fokus på forskellige organismeres tilpasning og deres livsytringer, herunder fotosyntese og respiration.

Eksperimentelt:
Fotosynteseforsøg
Vandløbsundersøgelse
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 1 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Den genetiske arv

Hansen. N.S m.fl, Biologibogen, systime, 2007: s. 206-216

Nedarvningsprincipper for dominante, codominante og recessive egenskaber belyses. Autosomal og kønsbundet nedarvning belyses, og eksempler på arvelige sygdomme hos mennesket eksemplificeres.   

Eksperimentelt:
Blodtypebestemmelse

Kernestof:
- eksempler på nedarvningsprincippe, herunder eksempler på arvelige sygdomme hos mennesket.
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer