Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19 - 2020/21
Institution Varde Gymnasium
Fag og niveau Spansk A
Lærer(e) Inge Lise Mateos
Hold 2018 SP/bvxz (1bvxz spBA, 2bvxz spBA, 3bvxz spBA)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Introduktion til det spanske sprog
Titel B Hr. Nielsen i Salamanca
Titel C Fortsat introduktion til det spanske sprog
Titel D La familia española
Titel E México (eksamen)
Titel F Cuba (eksamen)
Titel G Cuba (forløb 2) (eksamen)
Titel H Peru - machismo, igualdad e identidad
Titel I Los niños de la calle en Latinoamérica (eksamen)
Titel J España en la calle (eksamen)
Titel K Undervisningsmateriale (tilladt til eksamen)
Titel L Grammatik

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Introduktion til det spanske sprog

Eleverne introduceres til det spanske sprog gennem begynderbogssystemet "Spanskportalen"

Kernestof:
Spanskportalen (Tekster: Forløb 1-5)

Supplerende stof:

Los números del 1 al 20 (VideoEle)
La navidad (VideoEle)


Forløbet dækker over ca. 20 sider.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 27 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Hr. Nielsen i Salamanca

Forløbet træner mundtlig sprogfærdighed og fremlæggelse.

Kernestof:

Kap. 9 - 10 - 11 En Vivo, Birgit Tengberg

Supplerende stof:

Un año - Sebastián Yatra (Spanish Unicorn)

Forløbets omfang svarer til ca. 10 sider.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Fortsat introduktion til det spanske sprog

Vi fortsætter introduktionen til det spanske sprog gennem begyndersystemet Spanskportalen.
Vi har læst forløb 6-8.

Vi har desuden set filmen "Spanglish''

Kernestof: Spanskportalen (Forløb 6-8)

Supplerende stof: Spanglish, James L Brooks (2004)

Omfang: ca. 30 sider
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 16 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D La familia española

Eleverne opnår indsigt i en almindelig spansk families hverdag gennem bogen og videoerne 'Mi querida familia'.

Kernestof:

Mi Querida Familia, Eva Rosenkilde, Systime 2013

Supplerende stof:

Cabeza, hombros, rodilla, pies - canciones infantiles (YouTube)


Forløbets omfang svarer til ca. 10 sider.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E México (eksamen)

Vi arbejder med Mexico og ser på den fattige del gennem bogen Eufemia y su papá, Hilario. Vi har også kigget på traditionen 'El día de los muertos'. Vi har desuden set filmen 'Coco'.

Forløbet dækker over ca. 30 sider.

Kernstof:

Eufemia y su papá, Hilario, Karen Merete Bennike, Systime 2002 (kap. 1,2,6,7,8,9,10,12)

Supplerende stof:

Coco, Molina m.fl. 2017

El día de los muertos (hablacultura)

Information sobre México

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 22 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F Cuba (eksamen)

Vi arbejder med Cuba og den cubanske revolution og ser hvordan landet er i dag. Vi har arbejdet med bogen 'Cubanos', og læst om Andy y su familia, samt fra bogen 'La Lucha Cubana'.Vi har set filmen' Habana Blues'.

Forløbet dækker over ca. 35 sider.

Dele af forløbet er undervist virtuelt.

Kernestof:

Cubanos, Anny Holmgaard, EA (Andy y su familia)
La lucha cubana, Anny Holmgaard, EA (La educación, la salud, la igualdad y la homosexualidad. Escuelas en Cuba. Cuba después de la caída del muro. El embargo comercial.)

Supplerende stof:

Horisont: Cuba og Kapitalismen

Film: Habanna Blues, Benito Zambrano, 2006

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 28 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel H Peru - machismo, igualdad e identidad

I forbindelse med Operation Dagsværks fokus på Peru læses tekster mv om Peru.

Formål:
-at eleverne får indblik i aktuelle og centrale samfunds- og kulturforhold i Sydamerika omhandlende ligestilling, religion og oplysning om rettigheder, her i Peru.

- Eleverne opnår viden om, hvordan det er at være ung studerende i et mandsdomineret og religiøst samfund. Gennem personlige beretninger forklares det, hvordan disse forhold kan føre til et utrygt skoleliv med seksuel vold og krænkelser.  

- De aktuelle forhold sættes ind i en historisk og global kontekst, der blandt andet vil have fokus på de spanske conquistadorer og FN’s verdensmål.

- at eleverne får udviklet et specifikt ordforråd til emnerne, der gør det muligt for dem at udtrykke sig mundtligt og skriftligt om emnet på et nogenlunde flydende spansk.

Det var planen af eleverne skulle deltage i Operation Dagsværk dagen og her arbejde innovativt med emnet, men pga. coronasituationen blev det ikke muligt.

Forløbet dækker over ca. 10 sider.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel I Los niños de la calle en Latinoamérica (eksamen)

Eleverne opnår viden om gadebørn i Latinamerika, hvorfor der er gadebørn, hvordan de lever, og hvordan de kan hjælpes, og om enkelte, der lykkes med at komme væk fra gaden. Hovedvægten lægges på bogen 'Con un vaso de pege en la mano' om nicaraguanske gadebørns liv.

Forløbet dækker over ca. 30 sider

Kernestof:

Con un vaso de pega en la mano, Roger Silva m.fl., Turbine 2009

Supplerende stof:

Dokumentar: Barefoot children (https://www.youtube.com/watch?v=2E4Z5dCghQA)

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel J España en la calle (eksamen)

Eleverne opnår indblik i Spanien gennem bogen España en la Calle. Bogen stiller i en serie reportager og baggrundstekster skarpt på forskellige sider af hverdagsliv, folkelig kultur og samfundsforhold med ”gaden” og brugen af det offentlige rum som den røde tråd. Vi har arbejdet med emnerne: I byen på spansk, Occupy din by, og Fiesta rimer på fare.

Forløbet dækker over ca. 40 sider.

Dele af forløbet er undervist virtuelt.

Kernestof:

España en la calle, Martin Tørner m. fl. , Systime 2019
La Fiesta Nacional (corridas de toros) - En España, Fransisco Uriz, Munksgaard 1996, s. 48

Supplerende stof:

Film: Perdiendo el norte, Nacho Garcia Velilla, 2015

David Rees, 50 cosas sobre mí ProfeDeELE.es
Madrid, la ciudad con más bares https://www.youtube.com/watch?v=P8Jhn5Hw28k
Cómo pedir en un bar- https://www.youtube.com/watch?v=vM1EHXuWmyg
10 cosas que no sabías sobre las corridas de toros españoles

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 23 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel K Undervisningsmateriale (tilladt til eksamen)

Undervisningsmateriale 3bvxz 20/21

Gyldendals ordbog: https://ordbog.gyldendal.dk

Ordbogen.com: https://www.ordbogen.com/da/

Minlæring: https://minlaering.dk/login
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel L Grammatik

Vi har løbende arbejdet med grammatiske emner. Flere af emnerne er indtalt, som eleverne har lyttet til derhjemme, inden vi har arbejdet med det i timen eller i forindelse med emnerne. Forløbet dækker over min. 50 sider.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 1 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer