Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19 - 2020/21
Institution Varde Gymnasium
Fag og niveau Biologi A
Lærer(e) Henrik Lindgaard Møller
Hold 2018 BI/u (1u biA, 1u biA øv, 2u biA, 2u biA øv, 3u biA, 3u biA øv)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Mat/Bio projekt
Titel B Kost
Titel C Diabetes
Titel D Kropsoptimering i landevejscykling - FS m. Engelsk
Titel E Grundlæggende økologi
Titel F Søøkologi
Titel G Genetik
Titel H Nervesystemet
Titel I Genteknologi
Titel J Virus
Titel K Evolution
Titel L Fysiologi 1
Titel M Rewilding
Titel N Fysiologi 2
Titel O Energiproduktion
Titel P Hormoner
Titel Q Mikrobiologi
Titel R Bioteknologi - Lægemidler
Titel S Anabolisme
Titel T Biologiprojekt
Titel U Fedtstoffer
Titel V Mutationer og kræft
Titel W Populationsgenetik og statistiske test

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Mat/Bio projekt

Indhold:
Musklers opbygning, muskelkontraktion,overførsel af nervesignal til muskel og muskelfibertyper
Forløbet er i samarbejde med matematik, hvor der er fokus på tegning af grafer og matematisk modeliering af lineær funktion.

Øvelser:
Måling af muskelstyrke
Måling af sprinthastighed og hoppehøjde

Faglige mål:
Anvende fagbegreber, fagsprog, relevante repræsentationer og modeller til beskrivelse og forklaring af iagttagelser og til analyse af biologiske problemstillinger
Tlrettelægge og udføre eksperimenter og undersøgelser i laboratoriet og i felten under hensyntagen til sikkerhed og til risikomomenter ved arbejde med biologisk materiale
Bearbejde data fra kvalitative og kvantitative eksperimenter og undersøgelser og dokumentere eksperimentelt arbejde hensigtsmæssigt
Anvende relevante matematiske repræsentationer, modeller og metoder til beregning, beskrivelse, analyse og vurdering
Analysere og diskutere data fra eksperimenter og undersøgelser med inddragelse af faglig viden, fejlkilder, usikkerhed og biologisk variation
Anvende relevante digitale værktøjer, herunder matematiske, i en konkret faglig sammenhæng
Formulere sig struktureret såvel mundtligt som skriftligt om biologiske emner og give sammenhængende faglige forklaringer
Behandle problemstillinger i samspil med andre fag.

Kernestof:
Fysiologi: oversigt over kroppens organsystemer, åndedrætssystem, blodkredsløb, muskler, arbejdsfysiologi, immunsystem, nervesystem, hormonel regulering og forplantning
Eksperimentelle metoder: celledyrkning, transformation, PCR, elektroforese, DNA-sekventering, ELISA, spektrofotometri, arbejdsfysiologiske målemetoder, bestemmelse af populationsstørrelse og af netto- og bruttoproduktion.

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 7,00 moduler
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Kost

Indhold:
Kostens sammensætning, kulhydrater, fedt, protein, energibehov, kostråd, vitaminer, mineraler, fordøjelsessystemet, nedbrydning af de energigivende stoffer, stofoptagelse og kropssammensætning.

Øvelser:
En tur på MacDonalds
Kostundersøgelse
Undersøgelse af kropssammensætning

Faglige mål:
Anvende fagbegreber, fagsprog, relevante repræsentationer og modeller til beskrivelse og forklaring af iagttagelser og til analyse af biologiske problemstillinger
Tilrettelægge og udføre eksperimenter og undersøgelser i laboratoriet og i felten under hensyntagen til sikkerhed og til risikomomenter ved arbejde med biologisk materiale
Bearbejde data fra kvalitative og kvantitative eksperimenter og undersøgelser og dokumentere eksperimentelt arbejde hensigtsmæssigt
Anvende relevante matematiske repræsentationer, modeller og metoder til beregning, beskrivelse, analyse og vurdering
Analysere og diskutere data fra eksperimenter og undersøgelser med inddragelse af faglig viden, fejlkilder, usikkerhed og biologisk variation
Anvende relevante digitale værktøjer, herunder matematiske, i en konkret faglig sammenhæng
Formulere sig struktureret såvel mundtligt som skriftligt om biologiske emner og give sammenhængende faglige forklaringer
Demonstrere forståelse af sammenhænge mellem fagets forskellige delområde

Kernstof
Makromolekyler: opbygning og biologisk funktion af carbohydrater, lipider og nucleinsyrer og proteiners struktur, specifikke egenskaber og funktioner
Fysiologi: oversigt over kroppens organsystemer, åndedrætssystem, blodkredsløb, muskler, arbejdsfysiologi, immunsystem, nervesystem, hormonel regulering og forplantning
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Diabetes

Indhold:
Læst i  diabetes og insulin - et undervisningshæfte for de gymnasiale uddannelser: Diabetes 1 og 2, stofskiftet, insulinregulering, kost og motions betydning for diabetes.

Øvelser:
Blodsukkermålinger efter indtagelse af forskellige typer af drikkevarer
Blodsukker- og insulinmålinger (ELISA) efter indtagelse af forskellige typer af kost.

Faglige mål:
Anvende fagbegreber, fagsprog, relevante repræsentationer og modeller til beskrivelse og forklaring af iagttagelser og til analyse af biologiske problemstillinger
Tilrettelægge og udføre eksperimenter og undersøgelser i laboratoriet og i felten under hensyntagen til sikkerhed og til risikomomenter ved arbejde med biologisk materiale
Bearbejde data fra kvalitative og kvantitative eksperimenter og undersøgelser og dokumentere eksperimentelt arbejde hensigtsmæssigt
Anvende relevante matematiske repræsentationer, modeller og metoder til beregning, beskrivelse, analyse og vurdering
Analysere og diskutere data fra eksperimenter og undersøgelser med inddragelse af faglig viden, fejlkilder, usikkerhed og biologisk variation
Anvende relevante digitale værktøjer, herunder matematiske, i en konkret faglig sammenhæng
Anvende fagets viden og metoder til vurdering og perspektivering i forbindelse med samfundsmæssige, teknologiske, miljømæssige og etiske problemstillinger med biologisk indhold og til at udvikle og vurdere løsninger

Kernestof:
Fysiologi: oversigt over kroppens organsystemer, åndedrætssystem, blodkredsløb, muskler, arbejdsfysiologi, immunsystem, nervesystem, hormonel regulering og forplantning
Eksperimentelle metoder: celledyrkning, transformation, PCR, elektroforese, DNA-sekventering, ELISA, spektrofotometri, arbejdsfysiologiske målemetoder, bestemmelse af populationsstørrelse og af netto- og bruttoproduktion.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 9,00 moduler
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Kropsoptimering i landevejscykling - FS m. Engelsk

Indhold
Omfang Estimeret: 5,00 moduler
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Grundlæggende økologi

Indhold:
Økosystem, energi i biosfæren, fotosyntese, respiration, primærproduktion, sekundærproduktion, biodiversitet.
Desuden i samarbejde med matematik. Logistisk vækst.

Øvelser:
Bestemmelse af primærproduktion hos énårige planter
Kvantitativ bestemmelse af gæringsprocessen.

Faglige mål:
Anvende fagbegreber, fagsprog, relevante repræsentationer og modeller til beskrivelse og forklaring af iagttagelser og til analyse af biologiske problemstillinger
Tilrettelægge og udføre eksperimenter og undersøgelser i laboratoriet og i felten under hensyntagen til sikkerhed og til risikomomenter ved arbejde med biologisk materiale
Bearbejde data fra kvalitative og kvantitative eksperimenter og undersøgelser og dokumentere eksperimentelt arbejde hensigtsmæssigt
Anvende relevante matematiske repræsentationer, modeller og metoder til beregning, beskrivelse, analyse og vurdering
Analysere og diskutere data fra eksperimenter og undersøgelser med inddragelse af faglig viden, fejlkilder, usikkerhed og biologisk variation
Anvende relevante digitale værktøjer, herunder matematiske, i en konkret faglig sammenhæng
Formulere sig struktureret såvel mundtligt som skriftligt om biologiske emner og give sammenhængende faglige forklaringer
Behandle problemstillinger i samspil med andre fag.

Kernestof:
Mikrobiologi: vækst og vækstfaktorer, infektionsbiologi og resistens
Biokemiske processer: fotosyntesens overordnede delprocesser, respiration og gæring, herunder carbohydraternes intermediære stofskifte
Økologi: samspil mellem arter og mellem arter og deres omgivende miljø, energistrømme, C-, N- og P-kredsløb, økotoksikologi og biodiversitet
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Prøve 1 10-05-2019
Prøve 2 10-05-2019
Gæringsforsøg 22-05-2019
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 10,5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel K Evolution

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 11,00 moduler
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel M Rewilding

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 17,00 moduler
Dækker over: 17 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel R Bioteknologi - Lægemidler

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 2,00 moduler
Dækker over: 2 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel S Anabolisme

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 2,00 moduler
Dækker over: 2 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel U Fedtstoffer

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 4,00 moduler
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel V Mutationer og kræft

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 9,00 moduler
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel W Populationsgenetik og statistiske test

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 4,00 moduler
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer