Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19 - 2020/21
Institution Varde Gymnasium
Fag og niveau Bioteknologi A
Lærer(e) Lone Hansen
Hold 2018 BT/v (1v btA, 1v btA øv, 2v btA, 2v btA øv, 3v btA, 3v btA øv)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Introduktion til bioteknologi
Titel B Cellens biologi og kemi
Titel C Proteiner
Titel D Vækst
Titel E DNA og proteinsyntesen
Titel F Naturvidenskabsfestival
Titel G Genetik
Titel H Bioteknologiske metoder
Titel I Kemiske ligevægte
Titel J Syrer og baser
Titel K Nervesystemet
Titel L Organisk kemi
Titel M Lægemiddelkemi
Titel N Immunforsvar
Titel O Enymer
Titel P Stamceller og kræft
Titel Q Hormoner og miljø

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Introduktion til bioteknologi

Anaerob og aerob respiration, gæring i alginatkugler.
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Gæring i alginatkugler 07-12-2018
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Cellens biologi og kemi

Celler (prokaryot og eukaryot), Grundstoffer, periodisk system, ioner, molekyler, membrantransport (Osmose, diffusion m.m.) polaritet, intermolekylære bindinger (ionbinding, dipol-dipol binding, H-binding, Londonbindinger),
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Osmose og kartofler 04-03-2019
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 15 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Proteiner

Aminosyrers opbygning og egenskaber, peptidbinding, proteiners opbygning (primær, sekundær, tertiær og kvartenær struktur), enzymer, faktorer der påvirker enzymaktivitet, mælk og proteiner, SDS elektroforese.
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Mælkeprojekt: Analyse af mælk 10-04-2019
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 16 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Vækst

Mikrobiel vækst, vækst i kultur, vækst på agarplader, vækstkurver (de 4 faser), udbytteberegning, sammenhæng mellem stofmængde, molarmasse og masse, fremstilling af ethanol vha mikroorganismer, sammenhæng mellem koncentration, stofmængde og volumen.

Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 17,5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E DNA og proteinsyntesen

DNAs opbygning, proteinsyntese (translation, transkription), intron, exon, replikation, mitose og meiose.
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Proteinsyntesen 20-09-2019
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F Naturvidenskabsfestival

I grupper er der arbejdet med et valgfrit emne, hvor formidlingen af naturvidenskaben var i fokus. Arbejdet blev præsenteret for Varde Kommunes 7. og 8. klasses elever i forbindelse med naturvidenskabsfestivalen.
Indhold


Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Naturvidenskabsfestival 02-10-2019
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel G Genetik

Repetition af genetik fra grundforløb (stamtavler, blodtyper og genetiske fagbegreber),to-gensudspaltning og  epigenetik.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel H Bioteknologiske metoder

DNA elektroforese, PCR, DNA profiler, oprensning af DNA, Gensplejsning, regulering af genudtryk, pGLO, spektrofotometri, Lambert Bears lov, Føllings sygdom og aspartam i forbindelse med SRO.
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Genetiske egenskaber hos laboradorhunde 12-11-2019
Edderkoppesilke og Faktor V Leiden 10-12-2019
Blodtypebestemmelse og carminsyre 13-01-2020
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 19 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel I Kemiske ligevægte

Ligevægtsloven, ligevægtskonstantens betydning, indgreb i kemiske ligevægte.
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Proteinfolding 30-01-2020
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel J Syrer og baser

Syrer og baser, syre- og basestyrke, vands autohydronolyse, pH, pOH, beregning af pH i stærke og ikke-stærke syrer og baser, puffersystemer, beregning af pH i puffersystemer (pufferligningen), bjerrumdiagrammer, titrering af syrer og baser.
Sidste del af forløbet var i corana-perioden, derfor mangler der nogle øvelser.
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Hæmoglobin og CTD 05-03-2020
Puffersystemer efterbehandling 16-03-2020
Opgaver om syrer og baser 16-04-2020
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel K Nervesystemet

Corona-forløb, derfor ingen øvelser.
Nervesystemet, synapser, aktionspotentiale, det hvide snit, belønningssystemet, smerter, rusmiddelprojekt med et selvvalgt rusmiddel.
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Acetylcholin receptorer og CMT sygdom 13-05-2020
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 15 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel L Organisk kemi

Corona-forløb.
Navngivning og kemiske egenskaber for alkaner, alkener og alkyner.
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel M Lægemiddelkemi

Redoxkemi, reaktionstyper (addition, substitution), Hydroxyforbindelser, carbonylforbindelser, carboxylsyre, aminer og estere.lægemidler, fremstilling , Lipinsks regler, fordelingsligevægte, isomeri
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Kokain og honning 23-09-2020
Smerte og hvidløg 04-11-2020
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 24,5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel N Immunforsvar

Antistoffer, immunforsvarets celler, bekæmpelse af virus og bakterier med immunforsvaret, Antigener, Virus, HIV, vacciner, ELISA, antibiotika og resistensudvikling
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Modermælk og vanillin 02-12-2020
Slangemodgift og lysozym 16-12-2020
Smagsstoffer og konservering 20-01-2021
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 16 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel O Enymer

Dette forløb er gennemført under nedlukningen.
Enzymtyper, enzymkinetik, Michaelis-Menten modellen, Vmax og Km. Søjlekromatografi
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Acrylamid og proteaser 03-02-2021
Terminsprøve 11-02-2021
Ethanol i kroppen og Downs syndrom 28-04-2021
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel P Stamceller og kræft

Forløbet lavet under nedlukning.
Stamceller, genregulering, kræft
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Artikellæsning 11-03-2021
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel Q Hormoner og miljø

Hormoner (peptid- og sterodihormoner), glukoseregulering, hormonforstyrrende stoffer, generel økotoksikologi.
Der er desuden gennemgået respirationen (glykolyse, citronsyrecyklus og respirationskæden) - dette er dog gennemgået med fokus på at få et overblik og ikke en detaljeret forståelse.
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Østrogenfølsom brystkræft 12-05-2021
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer