Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19 - 2020/21
Institution Varde Gymnasium
Fag og niveau Dansk A
Lærer(e) Bente Biltoft Hansen, Karina Rindsig Leth
Hold 2018 DA/ab (1ab daA, 2ab daA, 3ab daA)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Overgange - intro til folkeviser og prosa
Titel B Sproglig opmærksomhed - intro til lyrik
Titel C Retorik, sproghandlinger og argumentation
Titel D DHO
Titel E 1990erne - litteratur, billedkunst og film
Titel F Diskursanalyse
Titel G Renæssance & Barok
Titel H Nyhedsformidling
Titel I Dokumentaren 1. del
Titel J Skriftlighed - skriftlige genrer
Titel K Autofiktion
Titel L Periodelæsning - 80erne som årti
Titel M Romantikken
Titel N Det Moderne Gennembrud
Titel O Det Folkelige Gennembrud - opsamling

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Overgange - intro til folkeviser og prosa

Overgangsfortællinger – introduktion til folkeviser og prosa
Antal moduler: 9 inkl. værklæsning
KL

Formål:
I dette forløb skal vi blive fortrolige med de litterære analyseværktøjer og begreber, der knytter sig til arbejdet med episke tekster, også kaldet prosatekster. Det handler om bl.a. resumé, personkarakteristik, fortællerforhold, miljøkarakteristik, sprog og stil og tema. For at skabe en rød tråd i læsningen har jeg udvalgt en række tekster, der lægger sig op ad de litterære kanonforfattere, som undervisningsministeriet har fremsat som obligatorisk læsning i gymnasiet, og som alle omhandler et skifte, overgangssituation, hvor vi kan se et før og et efter.

I dette forløb gennemgår vi også middelalderens litterære genrer og væsentligste tematikker, som også behandler overgangen mellem to tilstande. Eleverne skal desuden tilegne sig viden om og genkende sproglige og stilistiske træk, såvel som genretræk og tematikker i lyset af viden om det daværende samfunds indretning. Undervejs sættes denne litteratur og forståelse af verden, som kommer til udtryk, i perspektiv i forhold til nutidens opfattelse af verden, sig selv og litteratur.

----------

1. modul - Middelalder 1200-1500 (folkeviser)
Introduktion til genren folkevise og dens karakteristika
Litteraturens veje, s. 38-46 + s. 426-427 (kort form)
”Ebbe Skammelsøn” in: Litteraturens huse, p. 34-37

2. modul – Middelalder 1200-1500 (folkeviser)
”Ebbe Skammelsøn” in: Litteraturens huse, p. 34-37
”Harpens kraft” - scannet

3. modul – Middelalder 1200-1500 (folkeeventyr)
Introduktion til genren folkeeventyr og dens karakteristika
Litteraturens veje ”Folkeeventyr” s. 46-52 og Håndbog til dansk s. 74-76
”Kong Lindorm” in: Litteraturens huse, p. 44-47
Strukturalistisk læsemetode og andre - Håndbog til dansk s. 91-94

4. modul – Myte og novelle
Gennemgang af ”Syndefaldet”
Introduktion til genren myte og mytebegrebet - Litteraturens veje s. 445-446
Introduktion til novellen som genre - Håndbog til dansk s. 79
Helle Helle: ”Tirsdag nat” in: Biler og dyr, 2000, Samleren
Herunder fortællerforhold – Håndbog til dansk s. 54-66

5. modul - Novelle
Naja Marie Aidt: ”Slik” in: Bavian, 2006, Gyldendal
Klassen vurderer selv fokuspunkter i analysen

6. modul - Roman
Introduktion til genren roman - Håndbog til dansk s. 77-78
Martin Andersen Nexø: Af ”Pelle Erobreren”, 1906-10  
Herunder personkarakteristik, relationer, miljø

7. modul
Værklæsning: Stine Pilgaard: Min mor siger, 2012
Arbejde omkring arbejdsspørgsmål til romanen

8. modul
Værklæsning: Stine Pilgaard: Min mor siger, 2012
Arbejde omkring arbejdsspørgsmål til romanen

9. modul
Værklæsning: Stine Pilgaard: Min mor siger, 2012
Arbejde omkring arbejdsspørgsmål til romanen

Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Mit ophav 10-12-2018
Indledning og afslutning til "Min mor siger" 24-01-2019
Omfang Estimeret: 9,00 moduler
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Sproglig opmærksomhed - intro til lyrik

Fokus på litterære virkemidler i brug i forhold til:

Simon Grotrian: "Svaner set gennem tårer" og "Hest på glastag"
Katrine Marie Guldager "Antydningens kunst"
Morten Nielsen: ”Forårets horisont”, 1943
Annemette Kure Andersen: ”Oase” in: Tidehverv, 1996
Tom Kristensen: ”Nat i Berlin”, 1922
Pia Juul: ”Jeg gruer…” in: Helt i skoven, 2005Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Retorik, sproghandlinger og argumentation

Formål:
Sproglig bevidsthed om virkemidler og opbygning og modtagerbevidsthed i mundtlig og skriftlig kommunikation.


1. modul – kommunikationssituation og appelformer
Grundbogen 2, p. 24-25, 34-39 om appelformer
Analyse af tekster

2. modul – kommunikationssituation og appelformer
Arbejde med læserbreves, artiklers og reklamebilleders brug af appelformer
Argumentationsteori ”Ud med sproget” af Helle Borup

3. modul - argumentation
Argumentationsteori ”Ud med sproget” af Helle Borup
Læs og analyser argumentationen i de to tekster af Niarn og Hanne-Vibeke Holst – klassen deles i to, der hhv. læser den ene og den anden tekst

4. modul - argumentation
Gennemgang af teksterne af Niarn og Hanne-Vibeke Holst
Debate club – for og imod rappersprog

5. modul – argumentation
Udarbejdelse af læserbrev om selvvalgt emne (½ side) ved hjælp af idegeneringsprincipperne, skriveprocessens faser og argumentationsteorien

6. modul - argumentation
I par giver I hinanden feed-back på læserbrevet og læserbrevene rettes herefter igennem. Læserbrevene trykkes og uddeles til hele klassen. Vi diskuterer dem.

7. modul – sproghandlinger og facework
Teoretisk gennemgang
Øvelser og selvopfundne eksempler - gerne filmklip

8. modul – sproghandlinger og facework
Læs “Et deilig sted” af Kjell Askildsen og besvar arbejdsspørgsmål
Anvend teoriteksterne ”Dramatisk konflikt”, ”Hvordan læser man dramatiske tekster og den øvrige sproghandlingsteorien

9. modul - retorik og kunsten at holde tale
Taleskrivningens faser gennemgåes
Værd at vide omkring at holde tale og stille sig frem
Virkemidler og appelformer og gestik/mimik

10. modul - retorik og kunsten at holde tale
Taleskrivning, sparring og performance og gennemgang af ”At være den gode lytter”

11. modul - retorik og kunsten at holde tale
Fremlæggelser i grupper

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 11,00 moduler
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D DHO

Moduler:

1 Intro
Gennemgang af rammer, krav, læringsmål og forløbsplan
-Brandes: uddrag fra indledningen til emigrantlitteraturen
-Den litteraturhistoriske periode
-kritisk realisme
- Evt. Restudy – dansk: Det moderne gennembrud
- Evt. 1800-tallet på Vrangen

2 Amalie Skram: Forrådt (1892)
Der arbejdes med udvalgte passager

3 Amalie Skram: Forrådt (1892)
Der arbejdes med udvalgte passager

4 Amalie Skram: Forrådt (1892)
Der arbejdes med udvalgte passager

5 Christian Krogh: Uddrag af romanen Albertine (1886) Med tilhørende billede I politilægens venteværelse (1886/87)
Fra Jørn Jacobsen og Conni Paldam: Det moderne gennembrud (2011) s. 193-198

6 Herman Bang: Den sidste balkjole

7 Holger Drachmann: Parket og galleri

8 Pontoppidan: novelle fra Skyer – Den første gendarm (1890)

9 Fremstillingsformer fra Guide til store skriftlige opgaver, s. 13-19 (redegørelse, analyse, diskussion)


Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 12,00 moduler
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E 1990erne - litteratur, billedkunst og film

1990erne - litteratur, billedkunst og film
Formålet er, at eleverne får indblik i 1990erne som periode og i karakteristiske træk af 1990er litteratur, herunder minimalisme samt ser på kunst fra perioden. Desuden læses et værk. I forbindelse hermed introduceres hvorledes klassiske myter stadig anvendes i dansk litteratur i nyere tid. Vi ser en den første Dogmefilm (filmisk minimalisme).

Følgende materialer er anvendt:
'Digtere, Divaer og Dogmebrødre' 1990-2000, DR2
https://www.dr.dk/bonanza/serie/421/digtere-divaer-og-do/49623/digtere-divaer-og-dogmebroedre-88-dansk-kultur-i-100-aar-(1990-2000)
'Brug Litteraturhistorien' - Individ & Identitet, Mimi Sørensen & Mads Rangvid, Systime 2014
'Håndbog til Dansk', Ole Schultz Larsen, 2015 (2. udgave - Sproghandlinger)
'SNIT - 90'ernes litteratur', Helle Christiansen (uddrag), Make Sense, 1998
'Hjemme hos Anna', Martin Bigum, 1996
'Guds Krigslist', Michael Kvium, 1991.
'En Stol for lidt', Helle Helle, novellesamlingen Rester, 1996
'Fasaner', Helle Helle, novellesamlingen Rester, 1996
'Transit', Søren Damm, 1994
'Veritas og Vanitas' - sandhed og forfængelighed - myten om Narcissus og Ekko, Ove Benn & Jørn Jakobsen 'Mytemotiver i Dansk Litteratur' Systime, 2008
Mytebegrebet
http://www.religion.dk/undervisning/hvad-er-en-myte
'Narcissisme og grænsepsykotiske tilstande', Bo Møhl, Aalborg Universitetsforlag, 1994.
'Historien om Narcissos', Villy Sørensen, 1986
'Festen' instrueret af Thomas Winterberg (dogmefilm), 1998
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F Diskursanalyse

Forløbet er dels en fortsættelse fra sidste års introducerende forløb om retorik, argumentation og mundtlighed, dels gives en Introduktion til diskursanalyse - definition af begreber - øvelser med begreberne ud fra udvalgte eksempler - brug af begreberne på tekster, billeder og levende billeder ud fra det overordnede emne: Nationalitet

Følgende materialer er anvendt:
'Diskursanalyse i dansk - Sprog, magt identitet, Anne Bornerup Græsborg & Mette Møller Jørgensen, Dansklærerforeningen / Systime, 2015, uddrag:

Om diskursanalyse - introduktion til begreber (pp. 8-26)
herunder er der arbejdet med:
'Samfundsetikken udhules. Abort er blot et behageligt alternativ for drab', Ketty Dahl, kronik Kristeligt Dagblad, maj 2013
'Livet er værd at kæmpe for", Ulla Nissen læserbrev JV, oktober 2018
Kampagnefilm om abort: https://www.youtube.com/watch?v=XcUsJ-xEtqo

Temaafsnit: National Identitet (pp. 57-63) samt teksterne:
Naja Marie Aidt, "Alting Blinker (uddrag) fra Alting Blinker, Gyldendal 2009
Maja Lee Langvad, "Find Holger Danske" (uddrag), Find Holder danske, Borgen, 2006
H.C. Andersen, "Danmark Mit Fædreland", 1850
Kai Hoffmann, "Den danske sang er en ung blond pige", 1924

Jeg er Danmark: Dansk Folkepartis valgvideo 2011: https://www.youtube.com/watch?v=MmMnnazW7dM
Brian Mikkelsens tale på det Konservative Folkepartis landsmøde, den 25. september, 2005
Reklamefilm for Volvo: https://www.youtube.com/watch?v=cbvdzQ7uVPc

Jacob Christian Eriksen: "Lad os lægge nationalfølelsen på hylden", Politiken 13.11.13
Kathrine Lilleør, fortalt til Kirstine Dalsgaard: H.C. Andersen - den moderne dansker, Kristeligt Dagblad, 19.07.10
H.C. Andersen, I Danmark er jeg Født' musikvideo: https://www.youtube.com/watch?v=mIh_ZGlyc3s
Dhamu Chodavarapu: "Hvad er Danskhed? - hvor svært kan det være!" Den korte avis, 15.04.15
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel G Renæssance & Barok

Det er formålet, at eleverne introduceres til henholdsvis Renæssancen og Barokken og de karakteristiske træk for perioderne, deres forfattere, litteratur og stil. Desuden arbejdes der med novellegenren, dens opståen (i Renæssancen) og hvorledes den har ændret sig gennem tiden frem til i dag (2019).

Følgende materialer er anvendt:
Renæssance
'Saxo & Co', Sørgen Graversen & Steen H. Mogensen (pp. 31-36)
'Litteraturportalen', Gyldendal:
https://litteraturportalen.gyldendal.dk/Indgange/Litteraturhistorie_medtiden/Renaessancen.aspx
Restudy
https://restudy.dk/undervisning/dansk-litteraturhistorie/lektion/video-renaessance/
'Litteraturhistorien - på langs og på tværs', Barbera Kjær-Hansen & Tinne Serup Bertelsen, Systime 2012 (uddrag om perioden samt novellegenren)
'Overblik og Sammenhæng', Merete M. Olsen & Christian Vollmond, Gyldendal, 2011 (kapitel 2)
'Leonora Christines franske selvbiografi', (uddrag fra: Overblik og Sammenhæng, Merete M. Olsen & Christian Vollmond, Gyldendal, 2011)
'Jammers Minde', Leonoara Christine, Litteraturens Huse, Johannes Fibiger m. fl., Systime 2008
'Falken', Giovanni Boccaccio, 1351

Barok
'Brug Litteraturhistorien', Mimi Sørensen & Mads Rangvid, Dansklærerforeningen / Systime, 2014
'Aandelig Sjungekors Anden Part' Thomas Kingo, 1681
'Ked af Verden Kier af Himmelen', Thomas Kingo, 1681
'Højborgerlige monarks, Kong Christian den femtes sundhed, efter et angreb af en feber' (hyldestdigt) - Thomas Kingo, 1687
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel H Nyhedsformidling

Nyhedsformidling
Det er formålet, at eleverne opnår viden om nyhedsformidlingens historie, og får indblik i såvel de klassiske som de nye nyhedsgenrer. Der arbejdes med definition på en nyhed og nyhedskriterier. Desuden arbejder klassen med et bredt udsnit af avistyper og vi ser på avisens målgrupper - på nettet såvel som på papir. Avisens ydre / indre komposition, stofområder, journalisten sprog osv. Endelig ses der på avisens fremtid - hvorledes vil den trykte avis og nyhedsformidlingen mon klare sig / se ud i fremtiden?

Følgende materialer er anvendt
'Håndbog til Dansk' (HTD), af Ole Schultz Larsen, Systime, 2016 (afsnit om Fakta / fiktion, Sprog, Medier samt analysemodellerne)
'Ryd Forsiden' Henning Olsson og Henrik Poulsen, Dansklærerforeningen, 1995
'Hvad er en nyhed?' Stig Hjarvad, Medie.DK, Gunhild Agger et.al., L&R Uddannelse, 2011
www.gallup.dk/kompas (målgrupper, segmentering, politisk observans)
Klassiske nyhedskriterier (HTD) / de fem sociale kriterier (Metro Express)

Klassen har i forløbet set på en række forskellige aviser fx. Berlingske, JV, EB, Information, osv).

'Pressen kort fortalt' Mere Avis? Naturligvis, Aslak Gottlieb & Gitte Martens Poulsen, Dansklærerforeningen, 2012
'Drop nu forestillingen om tilstræbt objektivitet', Nina Damsgaard, Netudgaven 9, 11/ 2013,
http://netudgaven.dk/2013/11/drop-nu-forestillingen-om-tilstraebt-objektivitet/

'Klima? - Nej, lad os hellere snakke om Vejret', Lasse Jensen, Information den 17. december, 2012
'Stopper det aldrig?', Politiken marts 2016
'Hovedløse kroppe overalt: Bruxelles i chok efter terrorangreb', Ekstra Bladet, 2016
'Smukfest vil være endnu større: Dropper ikoniske scener for at få flere gæster', Christian Mejdahl Buhl, den 12. august, 2019:
https://www.dr.dk/musik/festival/smukfest/smukfest-vil-vaere-endnu-stoerre-dropper-ikoniske-scener-faa-flere-gaester
'Jagten på rigtige ting', Ina Kjøgx Pedersen, Weekendavisen, 2013
'I Hoved og Røv', Anne Højgaard & Per Mathiessen, leder Ekstra Bladet den 28. december, 2011
'Ekstra Bladet uden for citat', instruktør Mikala Krogh, dokumentarfilm, 2014
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel J Skriftlighed - skriftlige genrer

Det er formålet, at eleverne bliver bekendt med to af de tre eksamensgenrer. Eleverne læser om de to genrer og udfærdiger henholdsvis en analyserende - og en debatterende artikel.

Følgende materialer er anvendt

Gyldendals TekstLab.dk
https://tekstlab.gyldendal.dk/skrivelab/intro_til_skrivelab
'Skriftlig eksamen i dansk - stx og hf' - Maja Bødtcher- Hansen & Susan Mose, Gyldendal 2019
'Eksamensgenrerne i dansk', Nikolai Rekve Eriksen, Systime, 2019

Følgende tekster er anvendt i skrivearbejdet:
'Strunge, Kerouac, Hemingway og Knausgaard integrerede mig i Danmark', Alen Causevic, Information 2017

'Hvad litteraturen kan', Peter Simonsen, Phd, Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet
https://sdu1.23video.com/hvad-litteraturen-kan-med-professor-peter-2

'17 bøger i 2017' Josefine May
https://www.youtube.com/watch?v=2IMj2KlXdog

'Joker' (romanuddrag) Klaus Rifbjerg, 1979
'1. maj tale' Johanne Schmidt Nielsen, tale v. 1. maj, 2016
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel K Autofiktion

I dette forløb har eleverne arbejdet med nyere / nyeste litteratur. Fokus er på selvbiografiske træk i den nyeste danske litteratur. Der arbejdes med forholdet mellem fakta og fiktion i teksterne, herunder dobbeltkontrakten. Hovedstolen som kilde til barndommens erindringer og bearbejdningen af traumer problematiseres.

Eleverne læser et selvvalgt, selvbiografisk værk i forbindelse med forløbet.

Følgende materialer er anvendt:
Claus Christensen & Peter Jensen.: "Livsværk det selvbiografiske i ny dansk litteratur" (teori + antologi), Dansklærerforeningen, 2012

Poul Behrendt & Mads Bunch: "Selvfortalt", 2016 (pp. 27-29)
Dan Turell "Vangede Billeder", 1975


Christina Hesselholdt: ”Hovedstolen”, 1998 (uddrag)
Jens Blendstrup: ”Gud taler ud”, 2006 (uddrag)
Yahya Hassan: ”BARNDOM”, 2013
Jørgen Leth: ”Det uperfekte menneske – scener fra mit liv”, 2005 (uddrag)
Leonora Christina Skov, "Den, der lever stille", 2018
Camilla Schwartz: ”Hvorfor er vi bange for autofiktionen” (debatindlæg, Information), 2009
Carsten Andersen: Barndom i billeder (interview med Christina Hesselholdt) Politiken, 1998Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 15 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel L Periodelæsning - 80erne som årti

Periodelæsning - 80erne som årti
Det er formålet med forløbet at eleverne arbejder med og får indsigt i 80erne som årti, de forskellige ungdomstyper / bevægelser perioden er karakteriseret ved fx. punkerne, BZ-bevægelsen, yuppiekulturen samt se på andre tendenser fx narcissisme. Desuden skal vi beskæftige os med 80er-lyrikken og læse en digtsamling af Michael Strunge.

Følgende materiale er anvendt:
'Digte, Divaer og Dogmebrødre', Liv Thomsen, Dansk Kultur gennem 100 år DR2.
'At være ung i et Århundrede', Niels Martinov Systime, 2002 (uddrag)
'Brug Litteraturhistorien', Mimi Sørensen & Mads Rangvid, Systime, 2014 (uddrag)
'Saxo & Co.', Søren Graversen & Steen Mogensen, Systime 2005 (pp. 163-164).

'Bøger der gør en forskel', vært Maria Månson, DR(K) udsendelse, 10.09.2019
https://www.dr.dk/tv/se/forfatterportraetter/forfatterportraetter-2/boeger-der-goer-en-forskel-michael-strunge#
'Væbnet med Ord og Vinger', Torben Skjødt Jensen, 2018 (dokumentarfilm)

'Det Kommende',  Michael Strunge (Livets Hastighed 1978)
'Skråt op',  Michael Strunge, (Skrigerne 1980)
'Vi folder Drømmens Faner ud', 1981 (særligt fokus: Plasticsolen, Vortex, Natmaskinen)

'Henrik går i stykker', Jess Ørnsbo Børn, 1980
'Det forkerte barn', Bjarne Reuter, 1982
'American Psycho', Bret Easton Ellis (uddrag af romanen), 1991
'American Psycho', instruktør Mary Harron, 2000


Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel M Romantikken

Romantikken (romantik og romantisme) 1800 - 1870
Periodens særlige karakteristika og strømninger belyst gennem centrale forfattere:

Baggrundsmateriale:
Uddrag fra i Litteraturens Veje – (den guldfarvede s. 119-177), Johannes Fibiger & Gerd Lütken, Systime 2. oplag, 2004-2008
Litteraturhistorien - på langs og på tværs', Barbara Kjær-Hansen & Tinne Serup Betelsen, Systime, 2012
'1800-tallet på Vrangen” del 1: ’Gul, Hor og Romantik’ (udsendelse DR2)

Primærtekster:
”Guldhornene”, Adam Oehlenschläger 1802, kopieret fra Dansk Litteratur 1, (s. 255-257)
"Platonisme", Schack Staffeldt1802, kopieret fra Litt. Huse (s. 137)
"De Levendes Land", N.F.S. Grundtvig 1824, kopieret fra Dansk Litteratur 1(s. 292-294)
"Af Bøn og Begreb om en Dansk Højskole i Soer", N.F.S. Grundtvig -1840, kopieret fra Dansk Litteratur 1(s. 303--305)
"Far, verden, Far vel", Thomas Kingo 1681, forkortet udgave kilde: www.dendanskesalmebogonline.dk
”Sildig Opvaagnen”, St. St. Blicher 1828, kopieret fra Litt Huse (s. 157-171)
”Skyggen”, H.C. Andersen 1847 kopieret fra Dansk Litteratur 2 (s. 44-47)
"Angst", Emil Aarestrup 1838, kopieret fra Litteraturens Huse (s. 172)

Billeder af Caspar David Friedrich 'Munken ved Havet' (1809), samt flere andre billeder fra perioden er inddraget.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 15 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel N Det Moderne Gennembrud

Det Moderne Gennembrud
Det er formålet, at eleverne får udvidet kendskabet til perioden og hvorledes denne kan ses som en reaktion til den foregående periode - romantikken. Periodens ismer omtales og centrale forfattere læses.

Følgende materialer er anvendt:
Det moderne m.m., Realiteternes Verden, Fibiger & Rydahl, Alinea, 2001
Litteraturens Veje (uddrag pp. ) Johannes Fibiger & Gerd Lütken, Systime 2. oplag, 2004-2008
Introduktion til perioden: https://www.youtube.com/watch?v=UALhcLR-Npw
Saxo & Co. Søren Graversen & Steen Mogensen, Systime 2005 (pp. 93-101).
Af Indledningen til Emigrantlitteraturen, Georg Brandes 1872, kopieret fra Krydsfelt, Langdahl, Olsen & Quist, Systime 2010
Vandreren (uddrag), Pontoppidan
Irene Holm, Herman Bang

I øvrigt er perioden berørt i 1g - i forbindelse med DHO.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel O Det Folkelige Gennembrud - opsamling

Det folkelige gennembrud (omkring 1900-tallet)

Det er formålet, at eleverne får indsigt i perioden omkring århundredeskiftet og hvilke litterære strømninger og forfattere, der prægede denne periode.

Følgende materialer er anvendt:
Restudy.dk
https://restudy.dk/undervisning/dansk-litteraturhistorie/lektion/video-det-folkelige-gennembrud/
De Moderne Gennembrud 1879-1914, Jørn Jacobsen og Conni Paldam, Systime 2011 (uddrag)
Litteraturens Veje, Johannes Fibiger & Gerd Lütken, Systime 1996 (pp. 230-243)
Danske forfatterskaber del 2 1870-1950, Susan Mose, Peter Nord & Ole Ravn, Systime, 2006 (uddrag)
Udslidt, H. A. Brendekilde, 1889
Sat Ud, Erik Henningsen, 1898
Vredens Børn - I Karlekammeret (uddrag), Jeppe Aakjær, 1904
Tyendekomissionen ventes, Blæksprutten, 1905 (karikaturtegning)
Bo'l, Johannes V. Jensen, 1901
Pelle Erobreren, Barndom & Den Store Kamp (uddrag), Martin Andersen Nexø, 1909 (fra 1.g)
Aftenlandskab, Martin Andersen Nexø, 1909
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer