Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19 - 2020/21
Institution Varde Gymnasium
Fag og niveau Dansk A
Lærer(e) Karina Holbøll
Hold 2018 daA/v (1v daA, 2v daA, 3v daA)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Middelalderlitteratur
Titel B Lejlighedstaler
Titel C DHO - Det moderne gennembrud
Titel D Magisk realisme
Titel E Nyhedsformidling
Titel F Barokken og oplysningstiden
Titel G Romantikken
Titel H Argumentation
Titel I Dokumentar
Titel J Realistiske fortællere
Titel K Forløb#11

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Middelalderlitteratur

Forløbet tager udgangspunkt i en socialhistorisk læsning med fokus på sammenhængen mellem teksten og den tid, den afspejler. Vi har læst saga og folkeviser med særligt fokus på genre, motiv og konflikt og perspektiveret til hvordan disse  tematikker stadig er synlige i dag.
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Lejlighedstaler

Forløbet introducerer til grundlæggende elementer i retorisk analyse med udgangspunkt i forskellige nytårstaler samt en refleksion over lejlighedstalen som genre.
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C DHO - Det moderne gennembrud

Forløbet indgår i skrivningen af DHO og har således arbejdet en del med taksonomi og skrivemåder i forhold til opgaveskrivning. Indholdsmæssigt undersøger vi forskellige tekster ud fra en socialhistorisk læsning med fokus på hvordan hvordan de sætter samfundsmæssige problemer til debat i slutningen af 1800-tallet, herunder hvordan skrivestilen markerer et brud med nationalromantik og biedermeier.
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 16 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Magisk realisme

Forløbet tager udgangspunkt i en læsning af "Populærmusik fra Vittula" og bevæger sig over i en mere generel undersøgelse af genren magisk realisme.

Følgende er læst som baggrundsviden:

Tøger Torkel: ”Analyse af ’Populærmusik fra Vittula’ (fra http://vidensbanken.blogspot.com/2009/04/analyse-af-populrmusik-fra-vittula.html)

Afsnittene om fortæller, fremstillingsformer og litterære genrer (fra ”Håndbog til dansk”)

En introduktion til magisk realisme fra Litteraturens Veje

Powerpoint præsentation om magisk realisme

Genretræk i eventyr og magisk realisme (fra https://litteratursiden.dk/temaer/magisk-realisme-i-litteraturen-marts-2006)


Følgende tekster er analyseret:

Mikael Niemi: ”Populærmusik fra Vittula” (2002)

Reza Bagher (instruktør): ”Populærmusik fra Vittula” (film, 2004)

H.C. Andersen: De røde sko (1845)

Charlotte Weitze: De røde sko (2005)

Guillermo del Toro (instruktør): Pans labyrint (film, 2007)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Nyhedsformidling

Forløbet undersøger forholdet mellem afsender, modtager og nyhed i traditionelle og netbaserede aviser med særligt fokus på nyhedskriterier og fakta- og fiktionskoder. Desuden inddrages teori om det sjette nyhedskriterium samt virale nyheder.


Følgende tekster er brugt som baggrundsviden:

Pressens historie – kort fortalt (fra ”Mere avis? Naturligvis!)

Nyhedskriterier (fra ”Mere avis? Naturligvis!)

Fakta og fiktion, koder og kontrakter (fra ”Krydsfelt - grundbog

Nyhedskriterier i det 21. århundrede (fra ”Faktiske tekster - fra sagprosa til reality”)i dansk”)

Avisjournalistik (fra ”Håndbog til dansk”)

Medieanalyse af nyhedsjournalistik og fortællende nyhedsjournalistik (fra ”Håndbog til dansk”)


Følgende tekster er analyseret:

Lasse Jensen: ”Klima? – Nej, lad os hellere snakke om vejret”, Information 17.12.2014

Thomas Lauritzen: ”Stopper det aldrig?”, Ekstrabladet 22.03.2016

Stine Eskildsen: ”Hovedløse kroppe overalt”, Politiken 22.03.2016

De 5 sociale nyhedskriterier (fra MetroXpress https://quantum.dk/metroxpress-introducerer-sociale-nyhedskriterier/)

Filip Wallberg: ”Hvad virker i virkeligheden viralt?”, Kforum 28.01.2013

Andreas Ellemann: ”Facebook-ansatte kritiserer nye retningslinjer for politiske reklamer”, newz.dk 29.10.2019

Johan Moe Fejerskov: ”Først ramte det flere politikere. Nu er Mark Zuckerberg blevet offer for berygtet propagandavåben. Og Facebook har ikke tænkt sig at gribe ind.” Politiken 13.06.2019
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Pans labyrint 07-10-2019
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F Barokken og oplysningstiden

Et kort forløb der præsenterer væsentlige træk fra barok og oplysningstid som forklaring på udviklingen fra middelalderlitteratur til romantikken.

Følgende er læst som baggrundsviden:

Barokken: Selviscenesættelse og forfængelighed (fra ”Brug litteraturhistorien”)

Oplysningstiden: Nar og norm, druk og ædruelighed (fra ”Brug litteraturhistorien”)


Følgende tekster er analyseret:

Jan van Kessel: Vanitas Stilleben (maleri, 1665)

Thomas Kingo: Ked af verden, kær i himlen (1681)

Ludvig Holberg: Epistel 91 (1748)

Ludvig Holberg: Jeppe på Bjerget (1722)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel G Romantikken

Forløbet undersøger romantikken som litteraturhistorisk periode med fokus på centrale litterære kendetegn samt hvordan disse udvikler sig.

Følgende er læst som baggrundsviden:

Romantikken, nyplatonisme, universalromantikken, nationalromantikken, poetisk realisme, romantismen (fra ”Litteraturens veje”)
Det sublime og det skønne (fra ”Naturhistorier”)


Følgende tekster er analyseret:

H.C. Andersen: Klokken (1850)
Jens Baggesen: af Labyrinten (1792-93)
Schack Staffeldt: Indvielsen (1804)
Adam Oehlenscläger: Guldhornene (1803)
N.F.S. Grundtvig: Langt højere bjerge (1820)
Steen Steensen Blicher: En landsbydegns dagbog (1824)
Emil Aarestrup: Var det Synd? (1838)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 15 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel H Argumentation

Forløbet præsenterer grundlæggende elementer i argumentation  med henblik på både at analysere og vurdere argumentationen i opinionstekster samt bruge denne viden om argumentation i egen skriftlig produktion.

Følgende er læst som baggrundsviden:

Powerpoint om Toulmins grundmodel og udvidede model

Argumentation (fra ”Håndbog til dansk”)

Søren Vrist Christensen: ”Retorik og argumentation - argumenttyper” (video fra https://www.youtube.com/watch?v=B-El22WMr_Q)


Følgende tekster er analyseret:

Christian Borrisholt Steen: ”Juridisk kønsskifte er det rene nonsens”, Kristeligt Dagblad 17.04.2015

Anne-Grethe Bjarup Riis: ”Amok på sex-arbejdere: I er fissehuller”, Ekstrabladet 15.02.2011

Anders Kjærulff: ”Tal pænt Anne-Grethe: Du er også et forbillede”, Ekstrabladet 16.02.2011

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel I Dokumentar

Forløbet undersøger hvordan dokumentarfilm bruger henholdsvis fakta- og fiktionskoder med henblik på at analysere og vurdere hvordan den enkelte dokumentarfilm forholder sig til virkeligheden.

Følgende uddrag af ”Den iscenesatte virkelighed - fra nyheder til reality” er læst som baggrundsviden:

Er det fup eller fakta at tale om fakta og fiktion? + Dokumentar - en genre i stadig forandring

Dokumentarens grundtyper

At analysere levende billeder + Samlet analyse af et citat fra en dokumentar

Kim Faber, Mikkel Vuorela, Katrine Jo Andersen: ”Eksperter om DR-sag: Man kan ikke lave tv-nyheder uden at iscenesætte virkeligheden”, Politiken 10.1.2013


Følgende tekster er analyseret:

Søren Ryge: Far, mor og børn (anslaget til sæon 1, afsnit 1). DR TV, 2016
https://www.dr.dk/drtv/se/soeren-ryge_-far-mor-og-boern_-far-mor-og-boern-_1__54073

Mads Brügger: Ambassadøren (anslaget til filmen). Zentropa, 2011.
https://www.dr.dk/drtv/program/ambassadoeren_61586

Thomas Buch-Andersen: Skeletterne i skat (anslaget). DR TV, 2016.
https://www.youtube.com/watch?v=4sY7X3hPnnI

Christian Sønderby Jepsen: Testamentet, 2011

Kulturmagasinet Gejst: Dokumentarfilm og virkeligheden, afsnit af serie DR1, 2019.
https://www.dr.dk/drtv/episode/kulturmagasinet-gejst_-dokumentarfilm-og-virkeligheden_97910
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel J Realistiske fortællere

Forløbet undersøger hvad der generelt kendetegner realistiske fremstillingsformer med særligt fokus på fortællerrollen i tre udvalgte perioder og realismer: 1870'erne (samfundskritisk realisme), 1960'erne (nyrealisme/psykologisk realisme) og år 2000 (eksperimenterende realisme/autofiktion).

Følgende tekster er læst som baggrundsviden:

Skrivestil og sprog i det moderne gennembrud (fra "Litteraturhistorien på langs og tværs")
Nyrealisme (fra
Tendenser i den nyeste litteratur (fra "Litteraturhistorien på langs og tværs")
Opslag om fortæller og fremstillingsformer i "Håndbog til dansk"
Opdigtet onsdag: Lars Bukdahl interviewer Jens Blendstrup, 2014 (fra https://www.youtube.com/watch?v=QDg6b6sVp0A)

Følgende tekster er analyseret:

Herman Bang: Irene Holm, 1886
Henrik Pontoppidan: Naadsensbrød, 1887
Martin A. Nexø: Pelle Erobreren (uddrag), 1906-1919
Christian Kampmann: Løsrivelsen, 1965
Tove Ditlevsen: Dolken, 1963
Klaus Rifbjerg: Et kys, 1964
Jens Blendstrup: Gud taler ud (værk), 2004
Henrik Ruben Genz: Gud taler ud (film), 2017
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel K Forløb#11

Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer