Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19 - 2020/21
Institution Varde Gymnasium
Fag og niveau Engelsk A
Lærer(e) Karina Holbøll
Hold 2018 EN/d (1d enA, 2d enA, 3d enA)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A From Innocence to Experience
Titel B Working With Genre
Titel C The American Dream (Eksamen)
Titel D Britain - A Divided Kingdom (Eksamen)
Titel E Britain -A Divided Kingdom (fort. fra 1g)(Eksamen)
Titel F Modernism (Eksamen)
Titel G Power and language
Titel H Racism in America
Titel I Shakespeare
Titel J Macbeth (Eksamen)
Titel K Ireland (Eksamen)
Titel L Revision

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A From Innocence to Experience

Dette forløb er kørt i alle grundforløbsklasser med fokus på en introduktion til hvordan man analyserer skønlitterære tekster på gymnasialt niveau. Teksterne har et tematisk fokus på overgangen fra barn til voksen.

Følgende tekster er læst:

Alice Walker: The Flowers
Rob Reiner: Stand By Me (film)
Ernest Hemingway: Indian Camp
Michael Richards: Just Like That
Billy Collins: The History Teacher

Ca. 50 sider
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Working With Genre

Dette forløb tager udgangspunkt i en bred vifte af forskellige tekstgenrer med det formål at introducere et bredt analytisk begrebsapparat som fundament for klassens videre arbejde. Desuden har der været fokus på at skabe en aktivt deltagende mundtlig kultur i klassen gennem diverse lege og øvelser.

Flg. tekster er læst som baggrundsviden:

What is an argument?
Reading between the lines
Doublespeak
Rhetorical devices
Pathos, logos and ethos

Flg. tekster er analyseret:

”Is Public Speaking Really That Scary?” in The Guardian, Nov. 2, 2013
”The Death of the Short Story” by J. David Stevens, 1998
”The Use of Force” by Williams Carlos Williams, 1938
”Three Soldiers” by Bruce Halland Rogers, 2004
”Poem in Which” by Wayne Holloway-Smith, 2013
”Hansel and Gretel”
Inaugural Address by President Barack Obama, Uniteds States Capitol, January 21, 2013.
Remarks by President Barack Obama in Aurora, Colorado, July 20, 2012

Ca. 60 sider
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C The American Dream (Eksamen)

Dette forløb tager udgangspunkt i begrebet ’den amerikanske drøm’ og undersøger det i en historisk og kulturel kontekst. Forløbet afsluttes med en refleksion over forskellige versioner af den amerikanske drøm samt en diskussion af de konsekvenser den medfører.

Flg. tekster er læst som baggrundsviden:

”What is the American Dream?” by Caitlin Brown, 2012.
https://www.youtube.com/watch?v=hNtKt1WQcZ4

”Destination America”, by PBS.org, 2005.
https://www.pbs.org/destinationamerica/teachersguide.html

”An Introduction to The American Dream” from The American Dream by Kelli Nørgaard, 2013.

”Traditional American Values and Beliefs” from American Ways by Maryanne Kearny Datesman et al, 2005.


Flg. tekster er analyseret:

”Annie Moore: First Immigrant Through Ellis Island” information compiled from
https://www.libertyellisfoundation.org/annie-moore

”The Pursuit of Happyness” by Gabrielle Mucciono, 2006.

”A Nation’s Strength” by Ralph Waldo Emerson, 1867.

”I Hear America Singing” by Walt Whitman, 1867.

”The New Colossus” by Emma Lazarus, 1883.

”Two Kinds” by Amy Tan, 1989.

”Identity; American Dreaming” by Richard Powers in The New York Times, May 7, 2000.

”American Land” by Bruce Springsteen, 2012.

James Truslow Adams and Donald Trump on ”the American dream”

”State of the Union Address”  by President Donald J. Trump, January 30, 2018 (quotes and tweets)

”The American Promise” by Barack Obama, Democratic Convention, August 28, 2008.

”Park Avenue” by Alex Gibney, 2012

Ca. 75 sider
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 24 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Britain - A Divided Kingdom (Eksamen)

Dette forløb tager udgangspunkt i en undren over Brexit og undersøger Storbritannien med fokus på det splittede samfund som afstemningen har tydeliggjort indenfor geografi, klasse og race. Afslutningsvis perspektiverer vi til Storbritanniens fortid som imperium og diskuterer landets nuværende selvforståelse i en moderne globaliseret verden.


Flg. tekster er læst som baggrundsviden:

"Introduction" from What's up, Britain? by Ruth Flensted m.fl., 2008.

”Brexit: Your simple guide to the UK leaving the EU” in BBC News, April 11, 2019.
Mapping the Brexit vote.

”Eight reasons Leave won the UK’s referendum on the EU” in BBC News, June 24, 2016.


Flg. tekster er analyseret:

”Minorities feel more British than whites” by Darren Campbell in The Sunday Times, February 18, 2007.

”The North-South divide is still with us” in The Times, July 9, 2007.

”Rural towns struggle in two-speed Britain” in Reuters, July 8, 2007.

”England’s north-south divide is history…” by Alan Hughes and Peter Atkinson in The Conversation, July 1, 2018.

”But did they buy their own furniture?” in The Economist, August 12, 2006.

”The seven social classes of 21st century Britain…” by Helena Horton in The Telegraph, December 7, 2015.

”If I had a little money” by Aditya Chakraborrty in The Guardian, December 8, 2007.

”Picture of a Sign” by Benjamin Zephaniah, 1992.

”Windrush Child” by John Agard, 2002.

”Call of the Motherland” by Nairobi Thompson, 2018.

”Remember the Ship” by John Agard, 1998.

Ca. 100 sider
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F Modernism (Eksamen)

Forløbet tager udgangspunkt i en værklæsning af ”The Great Gatsby” med fokus på hvordan den udtrykker
væsentlige aspekter af 1920’ernes USA både kulturelt og litterært.

Walter Sickert, Ennui (1914) - painting
W.P. Frith, Many Happy Returns of the Day (1856) - painting
General characteristics in literature
F. Scott Fitzgerald: The Great Gatsby (1925)
Baz Luhrmann: The Great Gatsby - film (2013)

Ca. 100 sider
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 16 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel G Power and language

Forløbet undersøger det engelske sprogs udbredelse til globalt lingua franca med fokus på postkolonialisme og globalisering, herunder betydningen af modersmål, andetsprog og fremmedsprog i forhold til identitet.

Følgende tekster er brugt som baggrundsviden:

David Crystal: What Is Standard English?
The post-colonial approach

Følgende tekster er analyseret:

Sujata Bhatt: Search For My Tounge (poem)
John Agard: Therapeutic Exercise With The Union Jack (poem)
John Agard: Listen Mr Oxford Don (poem)
Jamila Lyiscott: Broken English (spoken word)
Kushwant Singh: Karma (short story)
Ngugi wa Thiong’o: Decolonizing the Mind (excerpt of essay)
Peter Ho Davies: Minotaur (short story)
Jeff Zimbalist: Pelé - The Birth of a Legend (film)

Ca. 80 sider
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 20,5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel H Racism in America

Forløbet fokuserer på sortes forhold i USA med henblik på at afdække hvordan racisme stadig er en væsentlig del af det amerikanske samfund i dag.

Følgende tekster er læst som baggrundsviden:

Slavery
Separate but equal
Civil Rights Movement
A post-racist America?

Følgende tekster er analyseret:

Tate Taylor: The Help (film 2011)
Kim Renfo: The Help is trending on netflix... (June 8, 2020)
Shirley Jackson: After you, my dear Alphonse (1943)
A mother’s white privilege (2014)
George Tillman Jr.: The Hate You Give (film 2018)
Kendrick Lamar: The Blacker the Berry (2015)
Kendrick Lamar: Alright (2015)

Ca. 60 sider
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 14,00 moduler
Dækker over: 15 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel J Macbeth (Eksamen)

Formål:
- uddrag af værker af Shakespeare
- væsentlige strømninger i britisk litteraturhistorie
- væsentlige historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold i Storbritannien.

Indhold:
Forløbet har sit fokus og udgangspunkt i Shakespeares Macbeth. Der arbejdes med fokus på the Elisabethan Era og denne periodes verdenssyn, med særligt fokus på datidens kvindesyn og sociale hierarki. Der arbejdes også ud fra et litteraturhistorisk perspektiv, hvor Renæssances særlige koncepter om kaos og orden belyses, samt det nylige skift af fokus fra Gud til mennesket. Det vil også blive kigget på det Elisabethan Theatre og hvordan denne afspejlede perioden.

Materialer:
Kompendium:
The Renaissance (1500-1660)
2. Shakespeare’s London
3. The Context of Shakespeare’s Macbeth
4. Prologue
5. John McDonald: Act 1, Scene 1 –(graphic novel 2008)
6. No Fear Shakespeare facing-page translation
https://www.sparknotes.com/nofear/shakespeare/macbeth/
7. Act 1, Scene 1: Fair is foul, and foul is fair
8. Shakespeare’s Macbeth Summary
https://www.sparknotes.com/shakespeare/macbeth/
9. Act 1, Scene 3 (excerpt): Stay, you imperfect speakers
10. Act 1, scene 5: Unsex me here
11. The Elizabethan World Picture
12. Act 1, scene 7: Screw your courage to the sticking place
13. Act 3, scene 1: Under him my genius is rebuked
14. Act 3, scene 4 (excerpt): The table’s full

Justin Kurzel: Macbeth (movie, 2015)

Omfang:
58,7
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 12,00 moduler
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel K Ireland (Eksamen)

Formål:
Andet engelsktalende land
Værklæsning

Indhold: (Afviklet under nedlukning)
I dette forløb belyses Irlands historie, samfund og kultur. Der fokuseres på irernes oplevelser og selvopfattelse, kolonimagten og undertrykkelse, fattigdom og hungersnød samt løsrivelse og intern krig. Forløbet har to underemner; Historical Dublin og The Easter Rising. Et særligt fokus vil være på Dublin og byens aftryk på historien og den irske borger. Desuden fokuseres der på, hvordan fiktionen skildrer Irlands historie, samfund og kultur.

Materialer:
Irish butt of English Racism: https://www.independent.co.uk/news/irish-butt-of-english-racism-for-more-than-eight-centuries-1342976.html
Gernon, Luke. The State Of Dublin (1620) (https://www.encyclopedia.com/international/encyclopedias-almanacs-transcripts-and-maps/discourse-ireland )
Swift, Jonathan. A Modest Proposal (1729) extract
The Irish Language and Beauty | Dónall Ó Héalaí | TEDxBerkeley https://www.youtube.com/watch?v=mRIaLSdRMMs&t=406s  
Pearse, Patrick. The Mother (1916) poem
The proclamation of the Irish Republic, 1916
Women in the Fight – Countess de Markievicz Prison Letters (posthumously published in 1934)
Connolly, Nora. The Execution of James Connolly (1935)
O’Flaherty, Liam. Poor People (1935)
O’Flaherty, Liam. The Sniper (1923)
Doyle, Roddy. The Woman who walked into doors
A Brief History of the Irish Language - https://cnag.ie/en/info/...irish...irish.../36-a-brief-history-of-the-irish-language.html
Are the Irish Speaking Irish? - by BERND BIEGE https://www.tripsavvy.com/are-the-irish-speaking-irish-1542520

Supplerende Materiale
Historical background (Ireland + the Easter Risings)
Irish Potato Famine
Brehon Laws -https://www.irishcentral.com/roots/ireland-brehon-laws


Grammatik
Udvidet tid, Før nutid/datid, Fremtid

Metoder:
Forløbet arbejder både primært deduktivt, men den induktive metode vil løbende indbringes i forbindelse med noget gruppearbejde. I løbet af forløbet skal eleverne bevæge sig gennem Steen Becks læringscirkel fra det formidlingsorienterede læringsrum med lærerstyrerede præsentationer til det projektorienterede i deres grupper til arbejdet om the Irish Potato Famine.
Aktivitetsformer/læringsrum:
Klassedialog – samarbejdende aktivitetsform (etablering af forforståelse, diskussioner af problemstillinger relateret til emnet)
Formidlingsorienteret læringsrum – præsenterende aktivitetsform (indledningsvist i hvert modul via. lærerstyrede præsentationer af væsentlige begreber samt gennem elevpræsentationer).
Opgaveorienteret læringsrum (samarbejdende gruppe- og pararbejde med både analyse spørgsmål og integrerede grammatikopgaver)

Omfang:
134,5

Indhold
Omfang Estimeret: 15,00 moduler
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer