Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19 - 2020/21
Institution Varde Gymnasium
Fag og niveau Engelsk A
Lærer(e) Maria Dumas
Hold 2018 EN/ab (1ab enA, 2ab enA, 3ab enA)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A From Innocence to Experience (grundforløb fortsat)
Titel B Ghost Boys (værklæsning)
Titel C The 27 Club
Titel D The Zombie Apocalypse
Titel E English as a Global Language
Titel F Dystopia
Titel G Ireland
Titel H Northern Ireland
Titel I An introduction to Shakespeare
Titel J Capital Punishment
Titel K American Government and Politics
Titel L Black Lives Matter
Titel M Sierra Leone
Titel N Modernism - the United States in the 1920s & 1930s
Titel O Literary Minimalism
Titel P Shakespeare (Macbeth)
Titel Q Revision

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A From Innocence to Experience (grundforløb fortsat)

From Innocence to Experience
Undervisningsbeskrivelse

Fokus på temaet From Innocence to Experience – børn/teenagere som oplever modgang og deres reaktion på dette. Særligt fokus på kulturelle og samfundsmæssige aspekter involveret i overgangen fra barn/teenager til voksen herunder frigørelse, selvstændighed og skabelse af egen identitet. Desuden berøres forholdet mellem børn og voksne samt børn imellem, venskab og mobning, forældres kærlighed, ambitioner og forventninger samt en debat om, hvorvidt børn altid er umiddelbart uskyldige. Primær fokus på skønlitteræranalyse.

Grammatik: Screening og ordklasser
Fokus på at kunne identificere de følgende ordklasser: 
Substantiver, verber, adjektiver og adverbier


Kernestof:

“The Flowers” (1972), Alice Walker (short story)

Stand by Me (1986), Dir. Rob Reiner (film)

“Indian Camp” (1921), Ernest Hemingway (short story)

“Just Like That” (1987), Michael Richards (short story)

“The History Teacher” (1999), Billy Collins (poem)

“A Whole New World” (1992), A. Menken & T. Rice (lyrics)

Cyberbully  (2015), Dir. Ben Chanan (short film)

Ghost Boys (2018), Jewell Parker Rhodes (novel)

(i alt ca. 134 sider)


Supplerende stof:

Lyrics to the following songs:
Cleaning’ Out My Closet, Eminem
Family Portrait, Pink
Luka, Suzanne Vega
Jeremy, Pearl Jam
Wake Me Up When September Ends, Green Day
The A-Team, Ed Sheeran
Janie’s Got a Gun, Aerosmith
Promise to Try, Madonna

(i alt 8 sider)

Total: 142 sider
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Ghost Boys (værklæsning)

Romanen Ghost Boys (2018) af Jewell Parker Rhodes er læst i forlængelse af og i forbindelse med temaet From Innocence to Experience.

Romanen er 214 sider, som er vurderet til ca.100 sider i forbindelse med opgivelse af sideantal.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C The 27 Club

The 27 Club Formålet med dette forløb er at få eleverne til at snakke meget engelsk om et emne indenfor deres interessefelt, da langt størstedelen af eleverne har MusA som studieretningsfag. Fokus er derfor på at træne elevernes mundtlighed. Udover fiktion, som er repræsenteret af udvalgte sangtekster, har forløbet især haft fokus på at introducere eleverne til analyse af sagprosa tekster samt træning i dette.  
“Top Musicians Who Died at Age 27 (The 27 Club)” – short video from WatchMojo via https://www.youtube.com/watch?v=ALYTHVVcKlQ“What is Behind Our Culture’s Morbid Obsession With Dead Musicians” (2015), M. Bradley, VH1, via http://www.vh1.com/news/227538/our-morbid-fascination-with-dead-musicians/ “Kurt Cobain, The Rolling Stone Interview: Success Doesn’t Suck” (1994), D. Fricke via https://www.rollingstone.com/music/music-news/kurt-cobain-the-rolling-stone-interview-success-doesnt-suck-97194/

“Lithium” (1991), K. Cobain and Nirvana

“Remembering Jim Morrison: Poet, sex symbol and rock star” (2017), A. Mankotia via https://www.dailyo.in/arts/jim-morrison-the-doors-death-anniversary/story/1/18136.html ”The End” (1966), J. Morrison and The Doors

“Jimi Hendrix: ‘I Don’t Want to Be a Clown Anymore’” (1969), S. Weller via https://www.rollingstone.com/music/music-news/jimi-hendrix-i-dont-want-to-be-a-clown-anymore-81451/

“Purple Haze” (1970), J. Hendrix

Jimi Hendrix The Star Spangled Banner American Anthem Live at Woodstock 1969 via https://www.youtube.com/watch?v=TKAwPA14Ni4

“The Day Janis Joplin Died” (2015), F. Mastropolo via http://ultimateclassicrock.com/janis-joplin-death/

“Amy Winehouse on worst behaviour in front of royalty at Camden's Shaka Zulu launch” (2012), D. Lawler and C. Moodie via http://www.mirror.co.uk/3am/celebrity-news/amy-winehouse-on-worst-behaviour-in-front-239996


“Amy Winehouse dead after 'drink and drugs binge'” (2012), W. Paynevia via http://www.mirror.co.uk/3am/celebrity-news/amy-winehouse-dead-after-drink-143646


“Rehab” (2006), A. Winehouse and M. Ronson

27: Gone Too Soon (2018), dir. S. Napier-Bell

”Why the 27 Club is a myth: Jimi Hendrix and Amy Winehouse may be members but that doesn’t make it real” (2015), D. T. Kenny via http://www.independent.co.uk/arts-entertainment/music/features/why-the-27-club-is-a-myth-jimi-hendrix-and-amy-winehouse-may-be-members-but-that-doesnt-make-it-real-10152675.html


42 sider

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D The Zombie Apocalypse

The Zombie Apocalypse 1ab (2018-19)

Formålet med forløbet er at give eleverne en indsigt i en populær litterær subgenre, nemlig post-apokalyptisk fiktion. Eleverne introduceres for særlige kendetegn for genren samt samfundsrelevant teori, der forsøger at forklare dens popularitet. Eleverne træner deres analyseevner særligt i fiktion og i forskellige medier; såsom graphic novels, TV-serier, film og et romanuddrag.


Kernestof:

“Why do we love zombies?” (2013), PBS Idea Channel via https://www.youtube.com/watch?v=RSoIDJCY3r8&t=337s

”Introduction” og ”Graphic Devices and Concepts” i Getting Graphic (2015), BH Clausen og J Kaalund, Gyldendal

”Introduction to the undead” i International Politics and Zombies (2011), Daniel W. Drezner,  Princeton University Press

pp.1-61 i 'The Walking Dead – Vol.01 Days Gone Bye', (2004), Robert Kirkman

Uddrag af Feed, (2010), Mira Grant,  Orbit Books

“Days Gone Bye”, The Walking Dead (2002), tv-serie

Zombieland (2009), dir. Ruben Fleischer, film

Cargo (2013), dir. B. Howling og Y. Ramke, kortfilm

75 sider
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E English as a Global Language

English as a Global Language
2ab

Formål:

Eleverne har fået kendskab til det engelske sprogs historie og spredning – det engelske sprogs status som verdenssprog (Lingua Franca) – det engelske sprogs standard og sproglige varianter.
Eleverne er blevet præsenteret for engelsksproget materiale og har selv produceret engelsk på skrift og i tale.
Eleverne har fået indblik i forskellige kulturområder.
Elevernes indsigt i globale forhold er blevet styrket.
Eleverne har arbejdet med basal engelsk grammatik så de kan kende/identificere ordklasser og har en grundlæggende forståelse for kongruens på engelsk.
Det grammatiske arbejde har understøttet elevernes udtryksfærdighedsprogression

Kernestof:

“Why English?”

”English Around the World”, Targets s.13-17

The History of English in 10 minutes (video) (https://www.youtube.com/watch?v=H3r9bOkYW9s)

“Should English Be the World’s International Language?” via https://matadornetwork.com/bnt/should-english-be-the-worlds-international-language/

Uddrag fra Everything is Illuminated af Jonathan Safran Foer i Worlds of English (pp.24-28)

”The Ant-Eater” by Roald Dahl (fra Dirty Beasts, 1983) text and video: http://www.youtube.com/watch?v=S0QAq9CvUOM

”What does your accent say about you?” (R. Cauldwell, http://blog.britishcouncil.org/2o14/o6/og/what-does-your-accent-say- about-you/)
(i alt 19,5 sider)

Supplerende Stof:

Afraid of the Dark (comedy show med Trevor Noah), fra 10:00 til 25:00 via netflix.com  

Klip fra filmen Everything is Illuminated via https://www.youtube.com/watch?v=wVQly3hqPMY

Klip fra Friends via https://www.youtube.com/watch?v=9s0LqZMsfTQ

“A tour of the British Isles in accents” (https://www.youtube.com/watch?v=-8mzWkuOxz8

(i alt 8 sider)

Total: 27,5 sider
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F Dystopia

Dystopia
EngA
2ab 2019-20

Formålet med forløbet er at introducere eleverne til en af de mest populære genrer for tiden; dyslit (dystopian literature) samt at kigge på oprindelsen af denne genre. Vi starter i det, for eleverne, kendte (populære YA dyslit romaner og film), og derefter introduceres eleverne for ældre tekster samt klassikere indenfor genren.
Materialet består af nyere tekster (noveller, romanuddrag, TV-serier) samt tekster fra andre perioder (romanuddrag, et digt, noveller). Teorier om utopi og dystopi samt artikler om emnet læses også, men der vil hovedsageligt være fokus på fiktionsanalyse og træning af elevernes evner indenfor dette område. Desuden udgør værklæsning en del af forløbet.

Kernestof:

Dystopias: Definition and Characteristics (www.readwritethink.org)

Teenage Wastelands: How Dystopian YA Became Publishing’s Next Big Thing (S. Westerfeld, 2011, www.tor.com)

Introduction to YA Dyslit (T. Windling, 2013, excerpt from After)

“Chapter 1” from The Hunger Games (S. Collins, 2008, excerpt from novel)

Excerpt from More Than This (P. Ness, 2013, excerpt from novel)

“The Unknown Citizen” (W.H. Auden, 1939, poem)

“The Lottery”, (S. Jackson, 1948, short story)

Excerpts from 1984 (G. Orwell, 1949, excerpts from novel – from Fields of Vision)

“The Pedestrian” (R. Bradbury, 1951, short story)

“2BR02B” (K. Vonnegut, 1962, short story)

“A Look Inside China’s Social Credit System”, NBC News Now, https://www.youtube.com/watch?v=0cGB8dCDf3c (News clip, June 5, 2019)

“Nosedive”, (episode 1, season 3, Black Mirror, C. Brooker, 2016, TV-series)

“Good News” (J.C. Oates, 2018, short story)

The Road (C. McCarthy, 2006, novel)


Supplerende stof:

Is it Dystopia? Flowchart (E. Bowman, 2011, www.embowman.com)


I alt 209 sider
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 17 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel G Ireland

I dette forløb belyses Irlands historie, samfund og kultur. Der fokuseres på irernes oplevelser og selvopfattelse, kolonimagten og undertrykkelse, fattigdom og hungersnød samt løsrivelse og intern krig. Forløbet har to underemner; Historical Dublin og The Easter Rising. Et særligt fokus vil være på Dublin og byens aftryk på historien og den irske borger. Desuden fokuseres der på, hvordan fiktionen skildrer Irlands historie, samfund og kultur.

Materialer:
Brehon Laws -https://www.irishcentral.com/roots/ireland-brehon-laws
Irish butt of English Racism: https://www.independent.co.uk/news/irish-butt-of-english-racism-for-more-than-eight-centuries-1342976.html
Gernon, Luke. The State Of Dublin (1620) (https://www.encyclopedia.com/international/encyclopedias-almanacs-transcripts-and-maps/discourse-ireland )
Swift, Jonathan. A Modest Proposal (1729) extract
Dublin around 1800 – William Curry (1820)
The Irish Language and Beauty | Dónall Ó Héalaí | TEDxBerkeley https://www.youtube.com/watch?v=mRIaLSdRMMs&t=406s
Skibbereen (1880, Patrick Carpenter)
Pearse, Patrick. The Mother (1916) poem
The proclamation of the Irish Republic, 1916
Women in the Fight – Countess de Markievicz Prison Letters (posthumously published in 1934)
Connolly, Nora. The Execution of James Connolly (1935)
O’Flaherty, Liam. Poor People (1935)
O’Flaherty, Liam. The Sniper (1923)
Michael Collins (film) (1996)

Supplerende Materiale
Historical background (Ireland + the Easter Risings)
Irish Potato Famine

Omfang: 52 s.

Grammatik
Udvidet tid, Før nutid/datid, Fremtid

Metoder:
Forløbet arbejder både primært deduktivt, men den induktive metode vil løbende indbringes i forbindelse med noget gruppearbejde. I løbet af forløbet skal eleverne bevæge sig gennem Steen Becks læringscirkel fra det formidlingsorienterede læringsrum med lærerstyrerede præsentationer til det projektorienterede i deres grupper til arbejdet om the Irish Potato Famine.
Aktivitetsformer/læringsrum:
Klassedialog – samarbejdende aktivitetsform (etablering af forforståelse, diskussioner af problemstillinger relateret til emnet)
Formidlingsorienteret læringsrum – præsenterende aktivitetsform (indledningsvist i hvert modul via. lærerstyrede præsentationer af væsentlige begreber samt gennem elevpræsentationer).
Opgaveorienteret læringsrum (samarbejdende gruppe- og pararbejde med både analysespørgsmål og integrerede grammatikopgaver)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 16 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel H Northern Ireland

Northern Ireland
3ab 2020-21


Beskrivelse:

Formål: Det var formålet, at eleverne, med udgangspunkt i historien om det britiske imperium, fik indsigt i baggrunden for konflikten i Nordirland og de menneskelige konsekvenser af de historiske, religiøse, politiske og kulturelle omstændigheder. Forløbet havde særligt fokus på konfliktens højdepunkt fra 1970erne til vedtagelsen af The Good Friday Agreement i 1998, men der blev også kigget kort på situationen i Nordirland i dag samt trukket linjer til mulige konsekvenser for regionen i forbindelse med Brexit.
Vi arbejdede både med non-fiction og fiction tekster – taler, sangtekster, film, nyhedsklip, noveller, uddrag fra romaner, artikler, TV-serier, etc. og elevernes analysefærdigheder blev trænet med særligt fokus på at nå de højeste taksonomiske niveauer og udvikle elevernes engagement og evne til at læse kritisk.  


Kernestof:

Historical and Political Background on Northern Ireland -  A Brief Outline (The Lift, pp.110-112)

Northern Ireland: A brief background to the conflict – FAQs about Northern Ireland (from Passage)

Sunday Bloody Sunday (U2, 1983)

In Ireland, Tuesday’s Grace (Bono, The New York Times, 19.06.2010)

David Cameron’s apology for Bloody Sunday via http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/
northernireland/7830220/Bloody-Sunday-Inquiry-David-Camerons-statement-in-full.html  

The Making of a Provisional by Owen Bowcott (The Lift, pp.125-129)

Father and Son by Bernard MacLaverty (The Lift, pp.113-116)

To Keep the Faith by Michael Becket (The Lift, pp.118-122)

Good Girl by Marita Conlon-McKenna (Contexts, pp.68-76)

’71 (dir. Y. Demange, 2014, film)

Excerpt from the true crime book Say Nothing: A True Story of Murder and Memory in Northern Ireland, P.R. Keefe (2018)Walking the Dog (1994) af Bernard MacLaverty

“Episode One” (2018) S01E01 af Derry Girls (M. Lennox/L. McGee)

“Across the Barricade” (2019) S02E01 af Derry Girls (M. Lennox/L. McGee)

Zombie (1994), The Cranberries

No Angel (2010), af Bernie McGill, The Best British Short Stories 2011

“Will Brexit spell the end of English as an official EU language?” (2019), af Jane Setter, The Guardian, https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/dec/27/brexit-end-english-official-eu-language-uk-brussels

(76,5 sider)

Supplerende stof:


Timelines.tv: Plantations in Ireland (http://timelines.tv/index.php?t=2&e=2) and Easter Rising (http://timelines.tv/index.php?t=2&e=9)  

Religious divide in Northern Ireland today: http://www.youtube.com/watch?v=j48XwoTeFC4

The paramilitaries who live on in Northern Ireland (Channel 4 News, July 2018) https://www.youtube.com/watch?v=007TDWbv4zk

In Peace Apart – Teaching Divided Histories: https://www.theguardian.com/film/2014/dec/14/across-divide-northern-ireland-film

(9 sider)

Total: 85,5 sider
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 16,5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel I An introduction to Shakespeare

Formål: Introduktion til Shakespeare

Indhold: Med dette korte forløb bliver eleverne introduceret til Shakespeare, Shakespeares England og sproget. Der vil arbejdes kreativt med uddrag af stykker, hvor eleverne får mulighed for at lege med (krops)sproget. Grammatisk skal der arbejdes med modalverber og adjektiver.

Materialer:
Kernestof:
‘What we know about Shakespeare’s life’ chapter from Shakespeare for Grown-ups
Shakespeare, W. Sonnet 18
Shakespeare, W. Romeo and Juliet (mini except, act 5, scene 3: ll. 22-39)
Shakespeare, W. A Midsummer Night’s Dream (mini excerpt, act 2, scene 1: ll. 188-229)
Shakespeare, W. Macbeth (except 1.5 og 1.7)

Supplerende materiale:
PPT om Shakespeare + Shakespearean England + The Globe
Modalverber, adjektiver

Metoder:
Klasseundervisning, par-arbejde, gruppearbejde, Yes/no activity, rollespil

Evaluering:
Klassedialog, quiz

Omfang: 9,9 sider
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 15 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel J Capital Punishment

Capital Punishment
2ab (2019-20)

Formål:

Det er formålet med undervisningen i dette forløb,

- At eleverne opnår viden om visse amerikanske samfundsforhold samt anvender denne nyerhvervede grundviden på udvalgte tekster og film
- at eleverne øger deres ordforråd samt deres mundtlige engelsk
- at eleverne træner deres evne til at gøre rede for indhold, synspunkter og stil-og genreforskelle i engelsksprogede tekster
- at eleverne opnår større færdigheder i deres analyse- og fortolkningsevner

Indhold:

I dette forløb arbejdede eleverne med emnet dødsstraf, hovedsageligt i USA, men vi perspektiverede også kort til andre dele af verden, herunder Danmark. Vi arbejdede med forskellige medier; hjemmesider, aviser, officielle dokumenter, dokumentar, youtube-videoer, episode af en tv-serie samt en podcast-episode. Eleverne arbejdede individuelt, i par, i grupper og på klassen med skiftevis lærerstyret undervisning og elevstyret undervisning (klassediskussion, elevfremlæggelser).

Kernestof:

“The History of Capital Punishment in the United States”, WatchMojo.com (ukendt dato) via https://watchmojo.com/video/id/10520

“The Five Way America Executes its Death Row Inmates”, NBC News (2017) via https://www.nbcnews.com/video/the-5-ways-america-executes-its-death-row-inmates-923051075829

“Texas executes 500th person since resuming death penalty” (BBC News, http://www.bbc.com/news/world-us-canada-23075873)

“Everything is Ending” (episode of the TV-series The Good Wife)

“The Last Supper” (B. Price, 2004, via http://www.legalaffairs.org/issues/March‐April-2004/feature_price_marapr04.msp)

“The Mercy Seat” (N. Cave, 1988, lyrics)    

“The History of Capital Punishment in the United States” (The 8th Amendment), W. Cain, 2014, BlazeTV via https://www.youtube.com/watch?v=ckrPJXinOIM&t=69s

“How the Lethal Injection Kills” (2018), BBC Three via https://www.youtube.com/watch?v=aP7rP6_OxKI

“Oklahoma Inmate Dies After Botched Execution” (2014), CBC News via https://www.youtube.com/watch?v=x_GWhSLDp1s

Death Row: The Final 24 Hours (The Discovery Channel, 2012, documentary film)

“The Job” (2018), Criminal via https://thisiscriminal.com/episode-95-the-job-7-20-2018/

(27 sider)


Supplerende stof:

The Universal Declaration of Human Rights (http://www.un.org/en/documents/udhr/)

The Death Penalty Information Center: https://deathpenaltyinfo.org/state-and-federal-info/state-by-state

“What 17 death-row inmates requested for their last meal”, Business Insider (2017) via https://www.businessinsider.com/the-last-meals-of-17-death-row-inmates-2017-1?r=US&IR=T

The Marshall Project: https://www.themarshallproject.org/next-to-die

List of inmates due to be executed in Texas: http://www.tdcj.state.tx.us/stat/dr_scheduled_executions.html

“Death Penalty Appeals Process”, http://www.capitalpunishmentincontext.org/resources/dpappealsprocess

NYT: Death Penalty Politics (McClatchy, 2018), The New York Times, via https://www.bnd.com/living/magazine/article141635884.html

(7 sider)

I alt 34 sider
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel K American Government and Politics

American Government and Politics
3ab enA 2020-21

Introduktion til det amerikanske politiske system med fokus på magtens tredeling, ”checks and balances” og opbygningen og indholdet af the Constitution of the United States samt The Bill of Rights. Desuden er eleverne blevet introduceret for det amerikanske valgsystem ligesom vi har arbejdet med de to præsidentkandidater og deres politiske ståsteder. Endelig har vi arbejdet med kampagnevideoer og politisk propaganda.

The American Political System, The Sky’s the Limit, by Bitten Arildsen, et al., 1984

Anatomy of the Constitution – teacher’s notes

The Bill of Rights

“Why wasn’t the Bill of Rights originally in the US Constitution?”, Ted Ed, 2016 https://www.youtube.com/watch?v=aMCDikASE4o

The Election of the American President, American Issues, Helle Birk, 2008

The Race for the Presidency, The Sky’s the Limit, by Bitten Arildsen, et al., 1984

“Introduction to Propaganda”, Academy of Ideas, 2013 https://www.youtube.com/watch?v=-WpFzTplp28

Diverse politiske kampagne videoer

The Campaign (dir. J. Roach, 2012)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel L Black Lives Matter

Black Lives Matter
3ab 2020-21

Formålet med dette forløb var, at eleverne udover at få en historisk indsigt i racisme i USA, også fik en forståelse for de racemæssige strukturelle uligheder, der præger det amerikanske samfund, og hvilken rolle systemisk racisme og racemæssig bias spiller i sorte menneskers liv i USA i det 21.århundrede. Forløbets særlige fokus var på græsrodsorganisationen Black Lives Matter samt deres raison d’etre; politimordene på sorte mænd. Både non-fiction og fiction tekster er læst, ligesom der er arbejdet med dokumentarfilm samt podcasts, TED-Talks og TV-serier. Eleverne har arbejdet individuelt, parvis samt i grupper. De har både deltaget i klassediskussioner ligesom de har fremlagt egen viden baseret på selvstændig online research.


Kernestof:

Episode 1 “The Fight for a True Democracy” of the podcast 1619 https://www.nytimes.com/2020/01/23/podcasts/1619-podcast.html

“Strange Fruit: Voices of a Lynching” episode from the podcast series Radio Diaries http://www.radiodiaries.org/strange-fruit-voices-of-a-lynching/

“Strange Fruit”, lyrics and music by Abel Meerpool, 1937 - performed by Billie Holiday, 1959

”Bad Blood” by Yaa Gyasi, 2019 (short story)

“Fuck tha Police”, lyrics and music by N.W.A., 1988

13th (A. DuVernay, 2016, documentary)

“Getting killed by police is a leading cause of death for young black men in America” (A.Khan, 2019, Los Angeles Times via http://latimes.com/science/story/2019-08-15/police-shootings-are-a-leading-cause-of-death-for-black-men   

Video on the Black Lives Matter Movement (BLM) via Mojo News
https://www.youtube.com/watch?v=zby1btawSNg  

James Baldwin on the American Dream via https://www.facebook.com/theguardian/videos/660255464162220/

Excerpts from the novel Dear Martin (N. Stone, 2017, novel)

“Hope”, Black-ish (Episode 16, Season 2, 2016 – TV-series)

Udvalgte citater fra Ta-Nehisi Coates’ Between the World and Me via
http://lithub.com/ta-nehisi-coatess-between-the-world-and-me-in-10-quotations/

Represent! It’s a Bird (C. Cooper, DC Comics, 2020, graphic novel)

“How to deconstruct racism, one headline at a time” (B. Thurston, 2019, TED Talk, via https://www.ted.com/talks/baratunde_thurston_how_to_deconstruct_racism_one_headline_at_a_time)

“How Colin Kaepernick Went from Football Star to Civil Rights Icon”, ABC News, 2020

“Taking a Knee and Taking Down a Monument”, B. McDonald, 2018, The New York Times,
https://www.nytimes.com/2018/02/03/us/taking-down-a-confederate-monument.html

Clip with James Baldwin from I Am not Your Negro (R. Peck, 2016), https://www.youtube.com/watch?v=skCFCecuIhs

“Ta-Nehisi Coates on words that don’t belong to everyone”, Random House, 2017, via https://www.youtube.com/watch?v=QO15S3WC9pg

“The Word”, Black-ish (Episode 1, Season 2, 2016 – TV-series)

“Chapter 2” of The Hate U Give (A. Thomas, 2017, novel)

“695BGK”, Criminal (episode 18, 04.03.15, Phoebe Judge, Lauren Spohrer, et al.)

“Adrenaline Rush” (R. Francisco, Helium, 2017)

“16 Shots” (V. Mensa, There’s a lot Going on, 2016)

“My hopes, dreams, fears for my future black son” (C. Smith, TED.com, 2015, open letter via
https://ideas.ted.com/my-hopes-dreams-fears-for-my-future-black-son/

Two Distant Strangers (T. Free, 2020, short film)

(95 sider)

Supplerende stof:

Vox Explains “Race Is a Social Construct”
https://www.youtube.com/watch?v=VnfKgffCZ7U

“The War on Drugs Is an Epic Fail”, by Jay Z (Shawn Carter) and Molly Crabapple via New York Times, 2016

“The n-word through history”, The Washington Post, 2014, https://www.washingtonpost.com/video/national/the-n-word-through-history/2014/11/09/0c3b6a08-669a-11e4-ab86-46000e1d0035_video.html

Excerpt from All American Boys (J. Reynolds and B.Kiely, 2015)

“America’s Past and Present Are Racist. We Deserve a Black Future”, by Pharrell Williams, Time Magazine, 2020

(10 sider)

Total: 105 sider

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 15,00 moduler
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel M Sierra Leone

Sierra Leone
3ab 2020-21Beskrivelse:

Formålet med forløbet var, at eleverne fik kendskab til et andet engelsktalende lands historie, samfund og kultur. Derudover repeterede vi viden om English as a Global Language samt det britiske empires historie og indflydelse. Eleverne arbejdede med forskellige genrer og trænede deres analytiske evner indenfor disse. Desuden blev elevernes kompetencer indenfor litteratursøgning, vidensindsamling og formidling trænet.


Kernestof:

“You Speak Good English” (2013), B. Yahwon, via http://africaisdonesuffering.com/2013/10/you-speak-good-english-2/
“Diamonds From Sierra Leone (Remix)” (2005), K. West, Late Registration, ROC

“Prologue” – excerpt, (2002), G. Campbell, Blood Diamonds, Basic Books

Blood Diamond, (2006), dir. E. Zwick, Warner Bros.

Blood on the Stone, (2007), dir. D. Von Planta, TWI (documentary)

“Ishmael Beah: Boy Soldier of Sierra Leone”, (2012), CBS via https://www.youtube.com/watch?v=d5zWTOxKGWs

“Chapter 13 & 14”, (2007), I. Beah, A Long Way Gone, Sarah Crichton Books

“The Survivor in the Soap”, (2013), Bones, FOX

“The Danger of a Single Story”, (2009), C. Adichie, TED.com

“The War Lord”, (2004), Mark T. Jones

“‘We Must Invest in Young People,’ PJ Cole Tells Commonwealth”, (2015), AH Fackie and PJ Cole, Sierra Express Media, (March 17, 2015) via  http://sierraexpressmedia.com/?p=73252

(i alt 58,5 sider)


Supplerende stof:

“Good English”, (2014), Tawona Sithole
“How to Write about Africa”, (2006), Binyavanga Wainaina

Digte fra Sierra Leone:
“Diamonds – a Poem from Sierra Leone”, S. M. Bendu
“Diamond Rhapsody”, T. M. Tumoe
“Diamond”, A. Sheriff
“Laughing Drums”, D. Amadu
alle fra Operations Dagsværk 2013, via www.od.dk

“10 Things You Didn’t Know About Sierra Leone” (Displore, 2020) via https://www.youtube.com/watch?v=miSdtsZayIk

(i alt 13 sider)

Total: 71,5 sider
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 15,00 moduler
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel N Modernism - the United States in the 1920s & 1930s

Modernism: The USA in the 1920s and 1930s
3ab EngA (2020-21)


Formål:

Det var formålet med undervisningen i dette forløb,

- at eleverne opnåede viden om amerikanske samfundsforhold, historie og kultur i perioden (1920erne/1930erne) samt anvendte denne nyerhvervede grundviden på udvalgte tekster
- at eleverne øgede deres ordforråd samt deres mundtlige engelsk
- at eleverne trænede deres evner til at gøre rede for indhold, synspunkter og stilforskelle i engelsksprogede tekster
- at eleverne opnåede større færdigheder i deres analyse- og fortolkningsevner
- at eleverne øvede at se tekster i et litteraturhistorisk, kulturelt og samfundsmæssigt perspektiv


Indhold:


– det engelske sprogs grammatik, ortografi og tegnsætning

– idiomatik, ordforråd og orddannelse

- intonation og udtale

– principper for tekstopbygning og tekstsammenhæng

– standardsprog og variation

– tekstanalytiske begreber

– et udvalg af litterære tekster fra en specific periode; modernismen

– væsentlige strømninger i amerikansk litteraturhistorie

– væsentlige sproglige, historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold i USA i 1920erne og 30erne.

Kernestof:

The Roaring 20s Documentary - World History Project (T. Bolles, 2016)
https://www.youtube.com/watch?v=ud_xU3wit-8

A short biography of F. Scott Fitzgerald (Fields of Vision)

Chapter 3 + 9 of The Great Gatsby (F. Scott Fitzgerald, 1925, excerpt from novel)

The Great Gatsby (2013, Dir. Baz Luhrmann, film)

“Day Off from Love” (written in 1935-36, F. Scott Fitzgerald, 2017, I’d Die for You and Other Lost Stories, short story)

“The Many Lives of Michael Malloy”, Episode 151 of the podcast Criminal (P. Judge, 2020)  https://thisiscriminal.com/episode-151-the-many-lives-of-michael-malloy-11-6-2020/

“Hills Like White Elephants” (1927, Ernest Hemingway, short story)

Riding the Rails (1997, PBS documentary)

The Great Depression (http://www.pbs.org/wgbh/americanexperience/features/general-article/dustbowl-great-depression/, article)

Writer’s Gallery: John Steinbeck (Fields of Vision)

“The Ghost of Tom Joad” (Bruce Springsteen, 1995, lyrics)

Of Mice and Men (John Steinbeck, 1937, novel)

“Breakfast” (John Steinbeck, 1938, short story)

The Ballad of Hollis Brown (Bob Dylan, 1964, lyrics)

I alt 164 sider

Supplerende stof:

Kapitlerne “American Modernism” og “English Modernism”, The English Handbook (Østergaard, 2017)

“The Ballad of Hollis Brown” (Rise Against music video for Amnesty International, 2012)

I alt 5 sider

Total: 169 sider
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 12,5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel O Literary Minimalism

Literary Minimalism
3ab EngA 2020-21


Formål:

Det er formålet med undervisningen i dette forløb,

- at eleverne opnår en forståelse af litteraturhistoriens udvikling (fra modernisme til postmodernisme)
- at eleverne øger deres ordforråd samt træner deres mundtlige engelsk
- at eleverne træner deres evner til at gøre rede for indhold, synspunkter og stilforskelle i engelsksprogede tekster
- at eleverne opnår større færdigheder i deres analyse- og fortolkningsevner
- at eleverne øver at se tekster i et litteraturhistorisk, kulturelt og samfundsmæssigt perspektiv


Indhold:


– det engelske sprogs grammatik, ortografi og tegnsætning

– idiomatik, ordforråd og orddannelse

- intonation og udtale

– principper for tekstopbygning og tekstsammenhæng

– tekstanalytiske begreber med fokus på stilistik og sprog

– et udvalg af litterære tekster fra en specifik genre og periode: litterær minimalisme - den amerikanske novelle i det 20ende og 21ende århundrede

– væsentlige strømninger i amerikansk litteraturhistorie

– væsentlige sproglige, historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold i USA i 1960erne, 70erne, 80erne og fremefter.


Kernestof:

Little Things (Raymond Carver, 1981, short story)

Why Don’t You Dance? (Raymond Carver, 1981, short story)

Everything Must Go (2011, Dir. Dan Rush, film)

The Bath (Raymond Carver, 1981, short story)

One More Thing (Raymond Carver, 1981, short story)

Beach Town (Amy Hempel, 2005, short story)

The Correct Grip (Amy Hempel, 2019, short story)

What’s He Building (Tom Waits, Mule Variations, 1999)

At the Clinic (Sally Rooney, 2016)

(44 sider)

Supplerende stof:

Kapitlerne ”US Postmodernism” and ”Minimalistic fiction” (The English Handbook, Østergaard, 2017)

What Is Postmodernism? (Broken Things, NM. Josefsen, 2016)

Gravy (Raymond Carver, 1988, poem)

Photograph of My Father in His Twenty-Second Year (Raymond Carver, 1983)

'Everything Must Go' director Dan Rush on adapting Raymond Carver (http://shelf-life.ew.com/2011/08/24/dan-rush-everything-must-go/, accessed Feb 23 2013, interview)

Diverse Flash Fiction/Six-Word-Stories fra http://www.sixwordstories.net/ +
http://twosentencestories.com/

(11 sider)

Total: 55 sider

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel P Shakespeare (Macbeth)

Shakespeare (Macbeth)
3ab 2020-21

Formål:

Det var formålet med undervisningen i dette forløb,

- at eleverne opnåede viden om Shakespeares samtid og skuespil samt anvendte denne nyerhvervede grundviden på udvalgte scener af Macbeth
- at eleverne opnåede større færdigheder i deres analyse- og fortolkningsevner
- at eleverne øvede at se tekster i et litteraturhistorisk, kulturelt og samfundsmæssigt perspektiv
- at eleverne opnåede viden om en periodes stil- og genretræk (elizabethansk skuespil, Shakespeares tragedier)

Indhold:

– det engelske sprogs grammatik, ortografi og tegnsætning
– idiomatik, ordforråd og orddannelse
- intonation og udtale
– principper for tekstopbygning og tekstsammenhæng
– tekstanalytiske begreber
– væsentlige aspekter i forhold til Shakespeare
– væsentlige sproglige, historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold i Storbritannien i 1600-tallet

Kernestof:

Chapter 1 and Chapter 3 (Shakespeare – Lives and Works, 2012, O.J. Lund)

Macbeth Act I, sc.5, ll.1-70 (William Shakespeare, excerpt from play)

Macbeth Act 3, sc.4 (William Shakespeare, excerpt from play)

Shakespeare’s World (Timelines.tv, http://timelines.tv/index.php?t=0&e=8 )

Why should you read "Macbeth"? (TED-Ed, 2017, Brendan Pelsue, https://www.youtube.com/watch?v=rD5goS69LT4)  

(20 sider)

Supplerende stof:

Chapter 2 and 6 (Shakespeare – Lives and Works, 2012, O.J. Lund)

Hip-Hop & Shakespeare  (TEDx talk via https://www.youtube.com/watch?v=DSbtkLA3GrY )

Illustrated Children’s version of Macbeth as well as various SparkNotes videos about Macbeth.

“Welcome Back”-scene from season 2 of House of Cards (2013) via https://www.youtube.com/watch?v=UI1ZGwg7aTM

(16 sider)
Total: 36 sider
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel Q Revision

I dette forløb repeterede vi vores seks eksamensemner (Northern Ireland, Sierra Leone, Black Lives Matter, Modernism (the U.S. in the 1920s and 1930s), Literary Minimalism og Shakespeare (Macbeth). Vi havde særligt fokus på sprogproduktion samt at træne elevernes generelle analysefærdigheder.

Følgende online hjælpemidler er blevet brugt i undervisningen og er tilladte til den mundtlige eksamen i engelsk:

www.ordbogen.com
https://ordbog.gyldendal.dk/
https://www.merriam-webster.com/
http://thesaurus.com
https://minlaering.dk/
https://www.dictionary.com/


Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer