Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19 - 2020/21
Institution Varde Gymnasium
Fag og niveau Historie A
Lærer(e) Beth Helle Lauridsen
Hold 2018 HI/ab (1ab hiA, 2ab hiA, 3ab hiA)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Antikken
Titel B Danmarkshistorie
Titel C Imperialisme
Titel D 1. Verdenskrig, krisen i 30'erne og 2. Verdenskrig
Titel E Kold krig
Titel F Enevælde, oplysningstid, revolution
Titel G Vikingetid
Titel H Kina og verden i dag
Titel I Repetition

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel B Danmarkshistorie

Fra Danmarks tilblivelse til 1. Verdenskrig

Fokus specielt på 1800-tallet i Danmark og vejen mod demokrati samt kvinders stemmeret

1849 Grundloven

Krigene i Slesvig i 1848-1850 og 1864

Revision af Grundloven i 1866 og 1915

Partierne Venstre, Højre, Socialdemokratiet og Radikale Venstre

Forfatningskampen og systemskiftet i 1901

Kvindernes situation i perioden. Fra umyndiggjorte til stemmeret i 1915
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 16,5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Imperialisme

Storbritannien - verdens centrum?

Med udgangspunkt i Storbritannien undersøges den britiske imperialisme, som den kommer til udtryk -specielt i Irland.

Fokus på de problemer, som Irland står med specielt fra 1916-1923, og herunder dannelsen af Republikken Irland.

Nordirlands specille situation og landets problemer i forbindelse med The Troubles belyses.

Desuden fokuseres der på Tysklands situation under imperialismen, og der fokuseres på en komparativ analyse af England og Tyskland


Eleverne skal i dette forløb arbejde med sammenligning af udviklingen i Storbritannien og i Tyskland og kunne redegøre for centrakle udviklingslinjer i Europas (herunder særligt Storbritanniens og Tysklands og Irlands) historie

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 23 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel I Repetition

Antikken: Romerriget
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer