Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19 - 2020/21
Institution Varde Gymnasium
Fag og niveau Historie A
Lærer(e) Mads Sandholt Nielsen, Per Eslund
Hold 2018 HI/d (1d hiA, 2d hiA, 3d hiA)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Antikkens samfund
Titel B Europæisk middelalder
Titel C Nye verdensbilleder 1400-1800
Titel D DHO - Det moderne Danmark 1840-1915 (Ej eksamensem
Titel E Revolutioner
Titel F Industrialisering og arbejderbevægelse
Titel G Vindkraft i Vestjylland (Ej eksamensemne)
Titel H Opdagelsesrejser og imperialisme
Titel I 1914-1945: Krig, krise og krig
Titel J Den Kolde Krig
Titel K Mellemøsten
Titel L Kronologi & Metode (Ej eksamensemne)

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Antikkens samfund

Fokuspunkter:
Det antikke Grækenland og Romerrigets udvikling.

Materiale:
Peter Frederiksen: Grundbog til historie. Fra oldtiden til enevældens samfund. Systime 2009 s. 43-51, 75-87
Anders Hassing: Da demokratiet blev opfundet og genopfundet (uddrag om begreber fra antikken: demokrati, politik, økonomi, retorik)
Carl-Johan Bryld: Verden før 1914, s. 69-74

Omfang: 35 sider
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 5,00 moduler
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Nye verdensbilleder 1400-1800

Fokuspunkter:
Renæssancen, reformationen og oplysningstiden

Materiale:
Carl-Johan Bryld: Verden før 1914. Systime 2010 s. 123-144, s. 192-199
Inge Adriansen m.fl: Fokus 2 - fra oplysningstid til imperialisme. Gyldendal 2009 s. 34-47
Kristeligt Dagblad, 2.12. 2016 - Anders Holmgaard: Kritiske perspektiver på Luther og Reformationen

Omfang: 50 sider
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 9,00 moduler
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D DHO - Det moderne Danmark 1840-1915 (Ej eksamensem

Fokuspunkter:
Kampen for demokrati og kvindernes rettigheder

Del 1: Enevælden i medvind og modvind
Del 2: Fra enevælde til demokrati
Del 3: Modernisering og forfatningskamp
Del 4: Kvindernes frigørelse 1850-1915

Materiale:
Carl Johan Bryld: Danmark - tider og temaer. Systime ibog 2019 kap 4. (De store landboreformer, den blomstrende handel 1740-1807, Krig og krise), kap. 5 - grundfremstilling + temaet klasse og køn: kvinderne - på vej mod frigørelse
Dorthe Chakravarty, Hanne Mortensen: De danske kvinders historie (i-bog). Systime 2014, kapitel 2
Den store danske: Sædelighedsfejden

OBS: kilder til forløbet ligger under holdet 1d fs - DHO. Eleverne har selv skullet finde kildemateriale fra ressourcerummet til opgaven.

Omfang: 50 sider
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 11,00 moduler
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Revolutioner

Fokus:
Med udgangspunkt i en definition af revolutionsbegrebet undersøges og sammenlignes den amerikanske revolution og den franske revolution samt deres betydning for samtiden og eftertiden. Indblik til nationalliberal strømning i Danmark.
- revolutionsdefinitioner: politisk, social og national revolution
- den amerikanske revolution
- den franske revolution 1789-1815
- reaktion og restauration 1814-1830
- revolution på ny - 1830 og 1848
- nationalliberalisme i Europa med indblik til Danmark
- styreformer: enevælde, konstitutionelt monarki, republik, kejserdømme under Napoleon

Materiale:
Carl-Johan Bryld: Verden før 1914 - i dansk perspektiv. Systime 2008:
s.205-237

Politiske ideologier: liberalisme, konservatisme, socialisme, nationalliberalisme - fra hjemmesiden til Verden før 1914

Klagebreve fra franske bønder i: Knud Ryg Olsen m.fl: Grundbog til historie - fra de store revolutioner til 2. verdenskrig  Systime 2008, s. 40-41

Omfang: 41 siderIndhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F Industrialisering og arbejderbevægelse

Fokus
-England 1760-1850: landbrugsrev. og befolkningstilvækst, banebrydende industrier
-Industrialiseringens anden fase 1850-1900: Tyskland, USA, DK
-Arbejderbevægelsen og arbejdernes levevilkår
- Karl Marx og revolutionær socialisme vs. lasalle: reformistisk socialisme
- Perspektivering: socialdemokratiets krise i dag

Materiale:
Carl-Johan Bryld: Verden før 1914 s. 241-280
Pdf: Historieteori - aktør/struktur, idealistisk/materialistisk historiesyn
http://padlet.com/pereslund/industriel-rev
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/det-socialdemokratiske-arbejderpartis-1888-program/ (1888-program fra Det socialdemokratiske arbejderparti)

Omfang: 45 sider
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel G Vindkraft i Vestjylland (Ej eksamensemne)

Fagligt samspil uge 46:
Fagligt samspil med fysik

Vindkraft i Vestjylland er et innovationsforløb med fokus på vindenergi for en 2g-klasse med fagene fysik C og historie A. I forløbet er der et samarbejde med to 8./ 9. klasser samt med LM Wind Power, Vattenfall, Vardemuseerne og Poul la Cour-museet. Forløbets omdrejningspunkt er en teknologimesse, som sikrer en kobling mellem naturviden- skabelig teori og dens praktiske anvendelse i produktionen af vindmøller. Til tekno- logimessen får gymnasieelever rollen som vindmølleproducenter, der skal pitche en vindmølle med selvproducerede vindmøllevinger for en kritisk køberskare. Til tekno- logimessen får folkeskoleelever rollen som kritiske købere fra kommunens teknik- og miljøudvalg. Der arbejdes med et spilscenarie med krav til møllens placering, størrelse og energiproduktion. Teknologimessen afholdes på gymnasiet, hvor de kritiske købere fra kommunen (folkeskoleelever) giver vindmølleproducenterne (gymnasieelever) point og feedback ud fra en tjekliste med fokus på faglighed, formidling, innovation og samarbejde. Som afslutning på teknologimessen kåres vinderprojekter.
Forud for teknologimessen tilegner folkeskoleeleverne sig viden om, hvordan en vindmølle producerer strøm. Gymnasieeleverne arbejder med princippet bag elektro- motoren og med teorien bag udnyttelse af vindenergi. De skal ud fra deres teoretiske viden selv kunne designe møllevinger og måle deres effektivitet. Derudover tilegner gymnasieeleverne sig en teknologihistorisk viden om vindmøllens udvikling og sam- fundsmæssige konsekvenser, som bruges i salgspitchen ved teknologimessen til at overbevise de kritiske købere om, at de skal satse på vindkraft.

Fagligt fokus i historie
Salgspitchen skal opfylde fire historiefaglige krav:
1) forklare baggrunden for udvikling af vindkraft i Danmark
2) belyse milepæle i udviklingen af vindkraft i Danmark og vurdere situationen for vindkraft i Danmark i dag og i fremtiden
3) forklare hvordan udviklingen af vindkraft har bidraget til at ændre det danske samfund – økonomisk, energipolitisk, kulturelt
4) vurdere fordele og ulemper ved at satse på vindkraft i Danmark

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 1 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel H Opdagelsesrejser og imperialisme

Fokus
- Portugals og Spaniens opdagelsesrejser i 1400- og 1500-tallet
- Baggrunden for opdagelsesrejserne: tekniske forudsætninger og motiver
- Forskelle mellem Spaniens og Portugals opdagelsesrejser
- Spaniens kolonisering af Syd- og Mellemamerika
- Konsekvenser for "opdagede" folk i Amerika.
- Englands, Frankrigs, Spaniens kolonisering af Amerika  i 1600-tallet - forskelle og ligheder i udviklingen
- Slaveri og trekanthandel
- Imperialismens tidsalder 1870-1914
- Baggrunden for imperialismen
- Imperialismens forløb i Indien, Kina og Afrika

Materiale
Knud Ryg Olsen m.fl.: Grundbog til historie - fra oldtid til enevældens samfund, Systime. s. 164-170
Inge Adriansen m.fl: Fokus 2 - fra oplysningstid til imperialisme, Gyldendal:  
- Kolonisering: s.9-22
- Imperialisme: s. 170-186

Kilder:
Las Casas om behandlingen af indianerne, 1542 i: Thiedecke: Europa i opbrud, 1453-1799, 2005, s. 90-93
Uddrag af Tintin i Congo
Harald H. Lund: I Niggerland bananen gror
Rudyard Kipling: Den hvide mands byrde
Salmonsens leksikon, 1890: Afrikas befolkning

Omfang: 48 sider
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 7,00 moduler
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel I 1914-1945: Krig, krise og krig

Fokus:
- Første Verdenskrig: årsager, krigsførelsen og fredsslutningen
- Fascismen i Italien
- Hitlers vej til magten
- Tyskland efter nazisternes magtovertagelse
- 2. verdenskrig: baggrund (oprustning og appeasement), forløb i Europa og Asien
- Danmark under 2. verdenskrig - 9. april og samarbejdspolitikken
- Totalitarisme - 6 kendetegn
- Historieteori: aktør vs. struktur; idealistisk vs. materialistisk historiesyn
- Historiebrug (filmarbejde - "Hitlers vej til magten 1+2" og "9. april"

Materiale:
Carl-Johan Bryld: Verden efter 1914, Systime 2010, s. 34-55, 81-98, 103-110, 114-118, 121-146
I-bog systime: Verden efter 1914: Politiske ideologier - fascisme og nazisme
Dokumentarfilm mitCFU.dk Instruktør: Isabelle Clarke: Hitlers vej til magten del 1 + 2 (2014)
Film (instruktør Roni Ezra): 9. april (2015)
Pdf: Totalitarisme
Tale af Anders Fogh Rasmussen om samarbejdspolitikken
https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/anders-fogh-rasmussen-v-om-samarbejdspolitikken-29-august-2003/
Klip fra filmen Intet nyt fra Vestfronten  https://www.youtube.com/watch?v=sTKCg-ufHuM

Omfang: 130 siderIndhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 23,00 moduler
Dækker over: 23 moduler
Særlige fokuspunkter
  • Faglige
  • Skrive
  • Almene (tværfaglige)
  • Analytiske evner
  • Kommunikative færdigheder
  • Overskue og strukturere
  • Personlige
  • Selvstændighed
  • Ansvarlighed
Væsentligste arbejdsformer
Titel J Den Kolde Krig

DEN RUSSISKE REVOLUTION
Rusland - Europas ustabile kæmpe
Kommunisterne tager magten
Verdensrevolutionen slår fejl
Stalinismen og Sovjetunionen
Fra NEP-politik til planøkonomi
Den kommunistiske utopi
Sovjetunionen og verden

DEN KOLDE KRIG
Fra samarbejde til konfrontation 1945-47
Europas deling 1944-1949
De to alliancesystemer
Danmarks rolle
Styrkeforholdet mellem øst og vest
Cubakrisen 1962
Hvem havde ansvaret?
Våbenkapløb og terrorbalance

KOMMUNISMEN
Afstalinisering
Opstande i østeuropa
Propagangakrig
Berlinproblemet
Planøkonomiens fiasko 1953-1991
Sovjetunionens sammenbrud
Danmark og kommunismens sammenbrud
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel K Mellemøsten

MELLEMØSTEN
Afkoloniseringen og den israelske problemstilling
Ægypten, Palæstina og storpolitikken 1949-1995
De arabisk-israelske krige 1967 og 1973
Sekularisering - og den islamiske reaktion
Irans revolution
Krigene om herredømmet i Den Persiske Golf 1980-1991
Afghanistan mellem kommunisme og islam 1978-2001
Islamismen vinder frem
Radikalisering og terrorisme
USA's krig i Afghanistan
USA's krig i Irak
Det arabiske forår: Demokrati, diktatur, islamisme
Den syriske borgerkrig
En kamp mellem civilisationer?
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer