Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19 - 2020/21
Institution Varde Gymnasium
Fag og niveau Historie A
Lærer(e) Inge Evald Hansen
Hold 2018 HI/u (1u hiA, 2u hiA, 3u hiA)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Forløb#2 Det antikke Grækenland
Titel B Forløb#3 Vikingetiden
Titel C Forløb#4 Europæisk middelalder og renæssance
Titel D Forløb#5 DHO - det moderne Danmark bliver til
Titel E Forløb#6 Eu. middelader og renæssance (fortsat)
Titel F Forløb#7 Pol., øko. og sociale revolutioner
Titel G Forløb#8 Ideologiernes kamp
Titel H Forløb#9 Grækenland (fortsat)
Titel I Forløb#9 Ideologiernes kamp (fortsat)
Titel J Forløb#10 Ideologiernes kamp (fortsat)
Titel K Forløb#11 Afkolonisering
Titel L Forløb#12 Dannmarks styreformer og magtforhold
Titel M Forløb#13 Danmarks internationale placering
Titel N Forløb#14 Repetition og Kronologiforløb

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Forløb#2 Det antikke Grækenland

Periode før 500.

Introduktionsforløb, dvs. begyndende arbejde med hhv. redegørelse, analyse, vurdering og diskussion.
Derudover projektarbejde, hvor eleverne skulle arbejde med emner efter interesse, og hvor produktet skulle være remediering.

Ca 8 % af det samlede læste.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Forløb#3 Vikingetiden

Danmarks tidligste historie eksemplificeret i vikingetiden.
Danmark mellem 500 og 1500.

Fokus på samlingen af Danmark, udbredelsen af kristendommen, Danmark i verden samt historiebrug.

Overblikslæsnig og redegørelse først og fremmest


Ca. 6,5 % af stoffet er læst her.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Forløb#4 Europæisk middelalder og renæssance

Den tidlige middelalder i Europa

Europa fra ca. 500-1000
Fokus på kirkens betydning i middelalderen, feudalisme og kampen mellem den verdslige og den åndelige magt.

Forløbet blev fortsat efter klassens udarbejdelse af DHO.

Her er læst ca. 3% af det samlede stof
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Forløb#5 DHO - det moderne Danmark bliver til

Samarbejde med dansk - fokus lå på "Starten på det moderne Danmark" ca. 1830-1900.

Omdrejningspunkterne var hhv. den politiske udvikling i perioden og kvindernes kamp for ligestilling.
Forløbet var tilrettelagt med fælles optakt og gennemgang af fremstillingsstof og enkelte kilder - derefter individuelt arbejde med opgaven, der enten skulle beskæftige sig med kvindernes kamp eller den politiske udvikling. Alle skulle inddrage analyse af mindst en kilde, som de fandt i det fælles ressourcerum.

her er læst ca. 10 % af det samlede stof.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Forløb#6 Eu. middelader og renæssance (fortsat)

Tråden blev her taget op fra forløbet i foråret og omhandlede perioden i europæiske historie fra ca. 1000-1600. Her var både tale om redegørelse og kildeanalyse.

Fokus blev lagt på korstogene, renæssancen og reformation samt 30 årskrigen.  Som en del af undervisningen så vi "Kingdom of Heaven" og talte i den forbindelse om historiebrug.

Her er læst ca. 9 % af det samlede stof.

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F Forløb#7 Pol., øko. og sociale revolutioner

Europæiske historie fra ca 1750-1900.

Fokus er på de tre revolutioner i hhv. USA, Frankrig og England, der ændrede Europa og verden og for alvor gav stødet til etableringen af den moderne verden.

Her er læst ca. 10% af det samlede stof.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel G Forløb#8 Ideologiernes kamp

Første del af et; forløbet blev af forskellige grunde,til et tre-delt forløb om ideologiernes kamp fra ca. 1870-1990
I denne første del var fokus på baggrunden for, forløbet af og følgerne af første verdenskrig op til nazisternes magtovertagelse i Tyskland samt selve magtovertagelse.

Undervisningen inkluderede både fremstillingsstof og kildeanalyse.


Vi læste her ca. 10 % af det samlede stof.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel H Forløb#9 Grækenland (fortsat)

Optakt til studierejse, som jo desværre ikke blev til noget pga. lockdown.

Forløbet var en kombination af tilbageblik på og repetition af oldtidens Grækenlands historie samt en optakt til besøget i det moderne Athen.

Det meste af forløbet blev virtuelt.
Vi læste ca. 3% af det samlede sidetal.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel I Forløb#9 Ideologiernes kamp (fortsat)

Det meste af forløbet blev virtuelt - fra 3/6 med fysisk tilstedeværelse.

Forløbet tog udgangspunkt i Tyskland og nazismen - samt anden verdenskrig med optakt, forløb og følger frem til ca.1949 med opdelingen af Europa (og det meste af verden) i to blokke i den kolde krig.

Forløbet inkluderede både fremstillingsstof og kildelæsning.

Her læste vi ca. 20 % af det samlede stof.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 18 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel J Forløb#10 Ideologiernes kamp (fortsat)

Fortsættelse på forløbet fra sidste år - i år med fokus på den videre udvikling i forholdet mellem de to supermagter og deres allierede efter ca. 1960 og til ca. 1990.

Forløbet inkluderede både fremstllingsstof og kildearbejde.

Her læste vi ca. 7 % af det samlede stof (ialt læste vi ca. 30% af det samlede stof på ideologiernes kamp)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel K Forløb#11 Afkolonisering

Forløbet tog afsæt i europæernes kolonisering af Afrika i 1800-tallet, men med fokus på afkoloniseringen efter anden verdenskrig.
Congo blev brugt som eksempel på en tidligere koloni og de besværligheder, koloniseringen og senere afkoloniseringen har haft for landet,
Forløbet inkluderede både fremstillingsstof og kildearbejde.

I forløbet er der læst ca. 7 % af det samlede stof.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel L Forløb#12 Dannmarks styreformer og magtforhold

I et forsøg på at skabe et overblik over Danmarks historie og de vekslende styreformer var dette et overbliksforløb fra vikingetiden til moderne tid.

Der blev inddraget kildemateriale, men hovedvægten var lagt på fremstillingsstof.

Fra 17/12 var der tale om virtuel undervisning via Teams.

Der blev læst ca. 9 % af det samlede pensum.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel M Forløb#13 Danmarks internationale placering

Der er tale om et forløb, der skulle skabe overblik over den danske udenrigspolitik fra ca. 1864 og til nu.

Hele forløbet var virtuelt.
Der indgik både fremstillingsstof og kildemateriale.

Der blev læse ca. 6 % af det samlede pensum.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel N Forløb#14 Repetition og Kronologiforløb

Gruppevist arbejdede eleverne med de forskellige gennemgåede forløb -skabte overblik og sammenhæng.

Derudover blev der arrangeret prøveeksamen ud fra læste kilde og (enkelte) ulæste.

Forløbet var delvist virtuelt.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer