Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19 - 2020/21
Institution Varde Gymnasium
Fag og niveau Historie A
Lærer(e) Mads Sandholt Nielsen
Hold 2018 HI/xz (1xz hiA, 2xz hiA, 3xz hiA)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Middelalderen - Kampen om magten
Titel B Nye tanker og deres konsekvenser
Titel C Europa i verden
Titel D Revolutioner og deres forudsætning
Titel E DHO Demokrati & Nat.identitet (Ej eksamensemne)
Titel F Den industrielle revolution & Arbejderbevægelsen
Titel G Første Verdenskrig
Titel H Anden Verdenskrig
Titel I Den Kolde Krig
Titel J Europas samling efter 1945 (Udgår grundet corona)
Titel K Mellemøsten
Titel L Kronologi & Metode (Ej eksamensemne)

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel B Nye tanker og deres konsekvenser

RENNÆSSANCEN
Kort introduktion til primært græsk kultur og samfund
Genfødsel af den antikke kultur
Nytænkning
- Menneskesyn
Bykulturens fremvækst
- velstandsgrundlag
- centrale træk ved bylivet
Kirkens rolle
Den naturvidenskabelige revolution

REFORMATIONEN
Begrebet reformation
Pavekirkens svækkelse
Bibelhumanisterne
Aflad
Reformatorernes synspunkter
Luthers 95 teser
Den radikale reformation
Kompromis og modreformation
Reformationen i Danmark
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Europa i verden

KOLONIALISME
Baggrund
- Korstog
- Renæssancen
- Videnskabelige forudsætninger
Europæerne i Asien
- Portugisernes ekspeditioner langs Afrikas kyst
- Osmannerrigets ekspansion
- Dyre mellemmænd
- Søfartsmæssig overlegenhed
- Nederlænderne tager over
- England og Frankrig i Indien
Columbus og Latinamerika
- Opdagelse og erobring
- England og Frankrig i Nordamerika
- Indianernes og slaver roller
Den store kolonikrig 1755-1763
Merkantilismen

IMPERIALISMEN
Europas dominans
Vestens selvforståelse
- Kritik af imperialismen
Motiverne bag imperialismen
- økonomiske motiver
- magtpolitiske motiver
- ideologiske motiver
Industrialisering og modernisering
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Revolutioner og deres forudsætning

ENEVÆLDEN
Den moderne stat i støbeskeen Feudalisme -> Enevælde
Den franske enevælde
- model for Europa
- merkantilisme
- trosfrihed
Legitimering af magten
Det politiske system i England
- Politiske og religiøse modsætninger
Enevælde og Oplysningstiden
Den oplyste enevælde

OPLYSNINGSTIDEN
Oplysningstidens tanker
- fra religion til videnskab
- centrale oplysningsfilosoffer: Hobbes, Locke, Montesquieu, Rousseau, Voltaire
- kritik
Baggrunden for oplysningstiden
- styreform
- samfundsgrupper
Fra enevælde til oplyst enevælde
Oplysningstiden i Danmark (Kort)
Påvirkning i dag

REVOLUTIONERNES EPOKE
Begrebet revolution
Den amerikanske revolution
- baggrund
- lighed og frihed
Den franske revolution
- baggrund / det franske samfund inden revolutionen
- den borgerlige revolution
- den folkelige revolution
- Direktoratet
- Napoleon
- konsekvenser
Efter den franske revolution
Kvindetoget til Versailles
Reaktion og resturation?
- Edmund Burke
- Winerkongressen
Identitet
Nation
National identitet
Nationalisme
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E DHO Demokrati & Nat.identitet (Ej eksamensemne)

Fokuspunkter:
Kampen for demokrati og kvindernes rettigheder

Del 1: Enevælden i medvind og modvind
Del 2: Fra enevælde til demokrati
Del 3: Modernisering og forfatningskamp
Del 4: Kvindernes frigørelse 1850-1915

Materiale:
Carl Johan Bryld: Danmark - tider og temaer. Systime ibog 2019 kap 4. (De store landboreformer, den blomstrende handel 1740-1807, Krig og krise), kap. 5 - grundfremstilling + temaet klasse og køn: kvinderne - på vej mod frigørelse
Dorthe Chakravarty, Hanne Mortensen: De danske kvinders historie (i-bog). Systime 2014, kapitel 2
Den store danske: Sædelighedsfejden

Omfang: 50 sider
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9,5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F Den industrielle revolution & Arbejderbevægelsen

Den industrielle revolution
- landbrugssamfund -> industrisamfund
Den industrielle revolution i England 1760-1850
- forudsætninger
Dampmaskinen
Liberalismen – forsvar for det frie marked
Forskellige overordnede synsvinkler på industrialiserings processen:
- Flaksehalse
- Marxismen
- Den kapitalistiske ånd
- Den industrielle revolution som ”take-off”
Industrialiseringens anden fase 1850-1900
- endnu større teknologisk udbredelse
- nye industrigrene
- geografisk udbredelse
Tyskland
USA
- det amr. system
- taylorisme
Industrialiseringen og Danmark
Storbyerne og arbejderklassen
Arbejderbevægelsen
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel G Første Verdenskrig

Udviklingsoptimisme og social konflikt
- arbejderne og socialismen
Europa som verdens politiske centrum
Konflikter i Europa
- Stormagtsforbund
- Håbet om varig fred
Skuddet i Sarajevo
- Krisen løber løbsk
Hvorfor brød krigen ud?
- Greb Tyskland efter verdensmagten?
- Var krigen uundgåelig?
- En serie af fejltagelser?
Hvordan blev krigen udkæmpet?
- Patriotismen sejrede
- Skyttegravskrigen
- Til søs: Blokade og u-bådskrig
- Krigens omkostninger
Danmark og krigen
Freden: Ideer og virkelighed
- Wilsons idéer
- Ikke forhandlinger men et diktat
- Versaillestraktaten
Nationalitetsprincippet og Folkeforbundet
Vurderinger af Versailles-freden
- Grundlag for nye konflikter?
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel H Anden Verdenskrig

Krisen i 30'erne
Dolkestødslegenden
Hitlers vej til magten

Tysklands ekspansionspolitik
- Berlin-Rom-aksen 1936
- Østrig indlemmes i Tyskland 1938
- München 1938: Tjekkoslovakiet afstår Sudeterland
Appeasmentpolitikken
- Krigsudbruddet: Tyskland angriber Polen 1939
Ansvar og fortolkning
- Tyskland og krigsskylden
Danmark og storpolitikken
Krigen i Europa
- Krigens faser
Krigen i Asien
- Japans aggression fra 1931
- Japan i krig med USA december 1941
Mål og midler
- fordrivelser og terrorbombning
Danmark - på hvilken side?
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel I Den Kolde Krig

DEN KOLDE KRIG
Fra samarbejde til konfrontation 1945-47
Europas deling 1944-1949
De to alliancesystemer
Danmarks rolle
Styrkeforholdet mellem øst og vest
Cubakrisen 1962
Helsinki-processen
Hvem havde ansvaret?
Våbenkapløb og terrorbalance

KOMMUNISMEN
Afstalinisering
Opstande i østeuropa
Propagangakrig
Berlinproblemet / Berlinmuren
Planøkonomiens fiasko 1953-1991
Sovjetunionens sammenbrud
Danmark og kommunismens sammenbrud
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel K Mellemøsten

MELLEMØSTEN
Afkoloniseringen og den israelske problemstilling
Ægypten, Palæstina og storpolitikken 1949-1995
De arabisk-israelske krige 1967 og 1973
Sekularisering - og den islamiske reaktion
Irans revolution
Krigene om herredømmet i Den Persiske Golf 1980-1991
Afghanistan mellem kommunisme og islam 1978-2001
Islamismen vinder frem
Radikalisering og terrorisme
USA's krig i Afghanistan
USA's krig i Irak
Det arabiske forår: Demokrati, diktatur, islamisme
Den syriske borgerkrig
En kamp mellem civilisationer?
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer