Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19 - 2020/21
Institution Varde Gymnasium
Fag og niveau Historie A
Lærer(e) John Bonde
Hold 2018 HI/v (1v hiA, 2v hiA, 3v hiA)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Romerriget
Titel B Middelalder
Titel C DHO
Titel D Renæssancen/reformationen
Titel E Enevælden og oplysningstiden.
Titel F Revolutionernes epoke
Titel G Industrialiseringen
Titel H Første verdenskrig
Titel I Mellemkrigstiden
Titel J Den kolde krig
Titel K Den kolde krig
Titel L Europa efter 1945
Titel M Det europæiske hus
Titel N Kina 1989 - før og efter
Titel O Forløb#4

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Romerriget

Målet med forløbet har været at skabe en sammenhængsforståelse for udviklingen af romerriget fra grundlæggelse af romerriget til romerrigets sammenbrud. Fokus på politiske, økonomiske, sociale forhold.
Faglige mål - sammenhængsforståelse, historisk metode og kildekritik, historiesyn (historiens motor), hvad kan vi bruge historien til.
Kunne forstå - styreformer, redegøre for centrale udviklingslinier i romerrigets historie, samspillet mellem mennesker (slave - slaveejer), inddrager forskellige kildetyper
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Middelalder

Målet med forløbet har været at skabe en sammenhængsforståelse for den periode vi kalder europæisk middelalder ca. 500-1500. Kampen om magten (kirkemagt og kongemagt) Fokus på politiske, økonomiske og sociale forhold.
Faglige mål - sammenhængsforståelse, historisk metode og kildekritik , historiesyn (historiesyn), hvad kan vi bruge historien til.
Kunne forstå -  udviklingslinier over tid, samspillet mellem mennesker, periodisering (hvorfor hedder det middelalder, forskellige typer af materiale, forstå historiske problemstillinger.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Renæssancen/reformationen

Målet med forløbet har været at skabe en sammenhængsforståelse af den tiden ca 1400-1600. De samfundsmæssige forandringer der kom med renæssancen og reformationen. Fokus på politiske, økonomiske, sociale og religiøse forhold. Paradigmeskifter.
Faglige mål - sammenhængsforståelse, historisk metode og kildekritik, historiesyn (historiesyn) hvad kan vi bruge historien til.
Kunne forstå - udviklingslinier i den historiske udvikling, samspillet mellem mennesker, periodisering (hvorfor hedder det renæssance), forskellige kildetyper, forklarer paradigmeskifter
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Enevælden og oplysningstiden.

Formålet med forløbet har været med afsæt i enevældens Europa af skabe en forståelse for de politiske/ideologiske, økonomiske og sociale forandringer der fulgte med oplysningstiden - paradigmeskifter(slut 1600-tallet til midten af 1800-tallet) Oplysningstidens filosoffer - udviklingen(revolutionerne) i Frankrig, USA og Danmark.
Faglige mål - sammenhængsforståelse, historisk metode og kildekritik, historiesyn (historiens motor), hvad kan vi bruge historiens motor.
Kunne forstå - udviklingslinier i historien, samspillet mellem mennesker, styreformer, samfundsmæssige forandringer (revolutioner), samfundsmæssige forandringer nationalt og europæisk.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F Revolutionernes epoke

Målet med forløbet har været at skabe en forståelse for de forandringer (paradigmeskifter) der fulgte med i tænkningen og forståelsen af verden fra slutningen af 1600-tallet til ind i 1800-tallet. Fokus forskellige ideologiske retninger.
Faglige mål - sammenhængsforståelse, historisk metode og kildekritik, historiesyn (historiens motor), hvad kan vi bruge historien til.
Kunne forstå - udviklingslinier i historien, samspillet mellem mennesker, forskellige forklaringer på historiens udvikling, forklarer paradigmeskifter, ændrede levevilkår, regionale og europæiske udviklingslinier (globalisering) opstille relevante problemstillinger, udviklingslinier før, nu og i fremtiden
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel G Industrialiseringen

Målet med forløbet har været at skabe en forståelse for de forandringer (paradigmeskifter) der fulgte med industrialiseringen fra slutningen af 1700-tallet til ca. 1900. Fokus på politiske, økonomiske, teknologiske og sociale forhold.
Faglige mål - sammenhængsforståelse, historisk metode og kildekritik, historiesyn (historiens motor), hvad kan vi bruge historien til.
Kunne forstå - udviklingslinier i historien, samspillet mellem mennesker, forskellige forklaringer på historiens udvikling, forklarer paradigmeskifter, ændrede levevilkår, regionale og europæiske udviklingslinier (globalisering) opstille relevante problemstillinger, udviklingslinier før, nu og i fremtiden
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel H Første verdenskrig

Formålet med forløbet har været har været at skabe en forståelse for årsagerne til første verdenskrig. Hvad var første verdenskrig for en krig og  hvilke konsekvenser havde krigen for udviklingen i Europa (Versaillesfreden) - sammenbruddet (det europæiske traume).
Faglige mål - sammenhængsforståelse, historisk metode og kildekritik, historiesyn (historiens motor) hvad kan vi bruge historien til.
Kunne forstå - udviklingslinier i historien, samspillet mellem mennesker, anvende forskellige kildetyper, forskellige forklaringer på historisk udvikling, hvad kan vi bruge historien til, udviklingslinier regionalt, europæisk, og globalt.
inddragelse af synspunktsmateriale(artikler), udviklingslinier før, nu og i fremtide
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel I Mellemkrigstiden

Formålet med forløbet har været at give en sammenhængsforståelse for den historiske udvikling i mellemkrigstiden.Hvilke konsekvenser havde fredsafslutningen efter første verdenskrig (Versaillesfreden) på historiske udvikling.
Fokus på poltiske, økonomiske og sociale forhold.Økonomisk krise - børskrakket 1929. Ideologiernes kamp - fascismen, nazismen, demokratiet. Italien, Tyskland, USA og Danmark.
Faglige mål - sammenhængsforståelse, historisk metode og kildekritik, historiesyn (historiens motor), hvad kan vi bruge historien til.
Kunne forstå - udviklingslinier i historie, samspillet mellem mennesker,  udviklingslinier og deres causalforklaringer, styreformer, forkellige kildetyper, opstille relevante historiske problemstillinger.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel J Den kolde krig

Målet med forløbet har været at skabe en forståelse for historiske udvikling i Europa/verden, der fulgte med afslutningen af anden verdenskrig. Fokus på opstarten af den kolde krig, Konfrontationerne mellem de to supermagter (USA og USSR), ideologiernes kamp, våbenkapløbet, The end of history (murens fald 1989)
Faglige mål - sammenhængsforståelse, historisk metode og kildekritik, historiesyn (historiens motor), hvad kan vi bruge historien til.
Kunne forstå - udviklingslinier i historien, samspillet mellem mennesker, forskellige ideologier, fagenes samspil, forskellige former for historiesyn, inddragelse af synspunktsmateriale, opstille relevante problemstillinger, udviklingslinier regionalt, europæisk og globalt, hvad kan vi bruge historien til, udviklingslinier før, nu og fremtiden
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 2 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel K Den kolde krig

Målet med forløbet har været at skabe en forståelse for historiske udvikling i Europa/verden, der fulgte med afslutningen af anden verdenskrig. Fokus på opstarten af den kolde krig, Konfrontationerne mellem de to supermagter (USA og USSR), ideologiernes kamp, våbenkapløbet, The end of history (murens fald 1989)
Faglige mål - sammenhængsforståelse, historisk metode og kildekritik, historiesyn (historiens motor), hvad kan vi bruge historien til.
Kunne forstå - udviklingslinier i historien, samspillet mellem mennesker, forskellige ideologier, fagenes samspil, forskellige former for historiesyn, inddragelse af synspunktsmateriale, opstille relevante problemstillinger, udviklingslinier regionalt, europæisk og globalt, hvad kan vi bruge historien til, udviklingslinier før, nu og fremtiden
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel L Europa efter 1945

Målet med forløbet har været at skabe en forståelse for udviklingen af den kapitalistiske (vestlige) verden efter anden verdenskrig. Særlig fokus på USA´s rolle som økonomiske lokomotiv. Udviklingen af velfærdsstaterne i Europa/Danmark - velfærdsmodeller. Fokus på politiske, økonomiske og sociale forhold. Den globale kapitalisme efter 1990.
Faglige mål - sammenhængsforståelse, historisk metode og kildekritik, historiesyn (historiens motor), hvad kan vi bruge historiens til.
Kunne forstå - udviklingslinier i historien, samspillet mellem mennesker, udviklingslinier regionalt, europæisk og globalt, fagenes samspil, udviklingslinier før, nu og i fremtiden, inddraggelse af synspunktsmateriale, hvad kan vi bruge historiens til.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel M Det europæiske hus

Målet med forløbet har været at skabe en forståelse for det fælles europæiske projekt EU. Med etableringen af Kul og stålunionen efter anden verdenskrig og den videre udvikling af det europæiske samarbejde/fællesskab frem til idag.
Vi har arbejdet ud fra tesen - Aldrig mere krig i Europa - skabes gennem samarbejde. Et samarbejde der naturligvis har  haft sine problemer undervejs.
Faglige mål - sammenhængsforståelse, historisk metode og kildekritik, historiesyn (historiens motor), hvad kan vi bruge historien til.
Kunne forstå - udviklingslinier i historien, samspillet mellem mennesker, udviklingslinier regionalt, europæisk og globalt, opstille relevante problemstillinger, styreformer/demokrati, inddragelse af synspunktsmateriale, udviklingslinier før, nu og i fremtiden
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel N Kina 1989 - før og efter

Målet med forløbet har været at skabe en forståelse for nyere kinesisk historie - udgangspunktet har har været studenteroprøret 1989. Tilbageblik i tiden før 1989 og tiden efter 1989 frem til i dag. Fokus på politiske, økonomiske og sociale forhold. Den globale kapitalisme efter 1990.
Faglige mål - sammenhængsforståelse, historisk metode og kildekritik, historiesyn (historiens motor), hvad kan vi bruge historiens til.
Kunne forstå - udviklingslinier i historien, samspillet mellem mennesker, udviklingslinier regionalt, europæisk og globalt, fagenes samspil, udviklingslinier før, nu og i fremtiden, inddraggelse af synspunktsmateriale, hvad kan vi bruge historiens til.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel O Forløb#4

Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer