Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19 - 2020/21
Institution Varde Gymnasium
Fag og niveau Idræt C
Lærer(e) Henrik Lindgaard Møller, John Bonde
Hold 2018 id/xz (1xz idC, 2xz idC, 3xz idC)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Grundtræning
Titel B Lanciers
Titel C Skumtennis
Titel D Opvarmning
Titel E Ultimate
Titel F Basketball
Titel G Les Lanciers
Titel H Fysiologi og anatomi
Titel I Step aerobic
Titel J Idræt og sundhed
Titel K Træningsprojektet
Titel L Beachvolley
Titel M Step-aerobic
Titel N Les Lanciers
Titel O Corona - idrætsteori

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Grundtræning

Indhold:
Crossfit, cirkeltræning, konditionstræning, muskeltræning med brug af vægte

Formål:
Formålet med forløbet er at give eleverne indsigt i basale grundtræningsformer. Der ud over skal eleverne udarbejde deres egen grundtræningsprogram, der skal optages på video.

Faglige mål:
Gennem alsidig undervisning opnå god fysisk kapacitet og i forbindelse hermed kunne redegøre for centrale begreber inden for træning og idrættens discipliner
Beherske centrale færdigheder i udvalgte idrætsdiscipliner og aktiviteter inden for de tre færdighedsområder: boldspil, musik og bevægelse, klassiske og nye idrætter
Opnå kropsbevidsthed
Indgå i og opnå forståelse for egne og andres roller i forskellige, idrætsspecifikke samarbejdsrelationer
Udarbejde, gennemføre og evaluere opvarmnings- og træningsprogrammer og i relation hertil kunne redegøre for relevant fysiologisk teori

Kernestof:
Aktiviteter, der fremmer den fysiske kapacitet
Aktiviteter, der fremmer kropsbeherskelse og boldbeherskelse
Aktiviteter, der fokuserer på samarbejde og etik
Grundlæggende principper for træning
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Lanciers

Indhold
Omfang Estimeret: 2,00 moduler
Dækker over: 2 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Skumtennis

Indhold:
Skumtennis med fokus på greb, forhånd, baghånd, flugtspil, serv og spilforståelse

Formål:
Formålet med forløbet at lære eleverne basale teknikker og spilforståelse i skumtennis for herved at kunne spille dette spil men også for at kunne overføre principperne til det alm. tennis.

Faglige mål:
Beherske centrale færdigheder i udvalgte idrætsdiscipliner og aktiviteter inden for de tre færdighedsområder: boldspil, musik og bevægelse, klassiske og nye idrætter
Opnå kropsbevidsthed
Indgå i og opnå forståelse for egne og andres roller i forskellige, idrætsspecifikke sa

Kernestof:
Aktiviteter, der fremmer kropsbeherskelse og boldbeherskelse
Aktiviteter, der fokuserer på samarbejde og etik
Indhold
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Opvarmning

Indhold:
Teori om opvarmning, forskellige opvarmningsmetoder, musik og opvarmning, opvarmningsprogram til musik, udarbejdelse af opvarmningprogrammer i grupper

Formål:
Formålet med forløbet at lære eleverne basal viden om opvarmning og kundskaber til at udarbejde og udfører et opvarmningsprogram.

Faglige mål:
Beherske centrale færdigheder i udvalgte idrætsdiscipliner og aktiviteter inden for de tre færdighedsområder: boldspil, musik og bevægelse, klassiske og nye idrætter
Opnå kropsbevidsthed
Udarbejde, gennemføre og evaluere opvarmnings- og træningsprogrammer og i relation hertil kunne redegøre for relevant fysiologisk teori
Kunne anvende faglig viden, kundskaber og færdigheder til løsning af enkle, konkrete, idrætslige problemstillinger

Kernestof:
Aktiviteter, der fremmer kropsbeherskelse og boldbeherskelse
Aktiviteter, der fokuserer på samarbejde og etik
De for undervisningen relevante digitale redskaber
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel G Les Lanciers

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel H Fysiologi og anatomi

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 2 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel J Idræt og sundhed

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 2 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel L Beachvolley

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer