Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Varde Gymnasium
Fag og niveau Samfundsfag A
Lærer(e) Lars Brinch Andersen
Hold 2018 SA/d (3d saA)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Forløb#1

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Forløb#1

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 62,2 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer