Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20 - 2020/21
Institution Varde Gymnasium
Fag og niveau Matematik B
Lærer(e) Gorm Kittelmann, Haixia Damborg Rasmussen
Hold 2019 maB/d (1d maB, 2d maB)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Rødder og potenser
Titel B Procentregning og renteformlen
Titel C Funktioner
Titel D Potensfunktioner
Titel E Vektorer i planen del 1
Titel F Statistik del 1
Titel G Opsparings- og gældsannuiteter
Titel H Repetition
Titel I Polynomier
Titel J Differentialregning
Titel K Sandsynlighedsregning og Statistik
Titel L Vektorer 2.del

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Rødder og potenser

Clausen, Flemming m.fl.: Gyldendals Gymnasiematematik Arbejdsbog B1 (1. udg. 2017): side 9, 18 - 19

Indhold:

- Rødder
Kvadratrod, kubikrod

- Potensregnereglerne
Potens med hel eksponent, potens med brøkeksponent, ligning med rødder og potenser
Indhold
Omfang Estimeret: 1,00 modul
Dækker over: 2 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Procentregning og renteformlen

Materialer:

Clausen, Flemming m.fl.: Gyldendals Gymnasiematematik Grundbog B1 (1. udg. 2017): side 18 - 22, 67 - 69

Clausen, Flemming m.fl.: Gyldendals Gymnasiematematik Arbejdsbog B1 (1. udg. 2017)


Indhold:

Reglerne for procentregning
Renteformlen, absolut og relativ ændring.
Indhold
Omfang Estimeret: 3,00 moduler
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Funktioner

Funktioner

Materialer:

Clausen, Flemming m.fl.: Gyldendals Gymnasiematematik Grundbog B1 (1. udg. 2017): side 23 - 67

Clausen, Flemming m.fl.: Gyldendals Gymnasiematematik Arbejdsbog B1 (1. udg. 2017)


Indhold:

- Funktioner
Funktionsbegrebet
Monotoni og ekstremum
Sammensat funktion
Stykkevist defineret funktion

- Logaritmefunktioner
Logaritmefunktion log(x)
Den naturlige logaritmefunktion ln(x)
Regneregler for logaritmer
Ligninger med logaritmer

- Eksponentialfunktioner
Forskriften
Eksponentialfunktion med grundtal e
Eksponentiel vækst,
Fordobling og halvering
Eksponentialfunktioner med forskelligt grundtal samt omskrivning blandt dem
Eksponentiel regression
Beregning af a og b ud fra to punkter


Indhold
Omfang Estimeret: 21,00 moduler
Dækker over: 24 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Potensfunktioner

Materialer:

Clausen, Flemming m.fl.: Gyldendals Gymnasiematematik Grundbog B1 (1. udg. 2017): side 42 - 50

Clausen, Flemming m.fl.: Gyldendals Gymnasiematematik Arbejdsbog B1 (1. udg. 2017)


Indhold:

Forskriften og graf
Beregning af a og b ud fra to punkter
Potensvækst
Potens regression
Indhold
Omfang Estimeret: 3,00 moduler
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Vektorer i planen del 1

Vektorer i planen del 1

Clausen, Flemming m.fl.: Gyldendals Gymnasiematematik Grundbog B1 (1. udg. 2017): side 130 - 189
Clausen, Flemming m.fl.: Gyldendals Gymnasiematematik Arbejdsbog B1 (1. udg. 2017)


Indhold:

Definition af vektorer
Vektorers koordinater
Vektornotation
Stedvektorer og vektorlængde
Regning med vektorer
Enhedsvektor
Indskudssætningen
Midtpunkt af linjestykke
Skalarprodukt
Vektorbaseret koordinatgeometri og løsning af plangeometriske problemer
Trigonometri
Enhedscirklen
Grundrelationen
Vinkel mellem 2 vektorer
Beregninger i en retvinklet trekant og i en vilkårlig trekant
Arealformler
Indhold
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F Statistik del 1

Materialer:

Clausen, Flemming m.fl.: Gyldendals Gymnasiematematik Grundbog B1 (1. udg. 2017): side 110 - 127

Clausen, Flemming m.fl.: Gyldendals Gymnasiematematik Arbejdsbog B1 (1. udg. 2017)

Indhold:

Deskriptiv statistik
Ugrupperede og grupperede observationer
Hyppighed, frekvens
Kumuleret frekvens
Grafisk præsentation af statistisk materiale - histogram, boksplot, sumkurve
Middeltal, median, kvartilsæt, fraktiler, variationsbredde, kvartils bredde, spredning, outlier
Indhold
Omfang Estimeret: 7,00 moduler
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel G Opsparings- og gældsannuiteter

Materialer:

Clausen, Flemming m.fl.: Gyldendals Gymnasiematematik Grundbog B1 (1. udg. 2017): side 69 - 74

Clausen, Flemming m.fl.: Gyldendals Gymnasiematematik Arbejdsbog B1 (1. udg. 2017)


Indhold:

Annuitetsopsparing
Annuitetslån
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 3,00 moduler
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel H Repetition

Repetition og prøvetræning
Indhold
Omfang Estimeret: 2,00 moduler
Dækker over: 1 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel K Sandsynlighedsregning og Statistik

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 17 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer