Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20 - 2020/21
Institution Varde Gymnasium
Fag og niveau Tysk B
Lærer(e) Marianne Skriver Rasmussen
Hold 2019 tyFB/vxz (1vxz tyFB, 2vxz tyFB)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Jugendliche in Deutschland
Titel B Deutschland nach 1945
Titel C Digitales Leben
Titel D Schleswig EKSAMENSEMNE
Titel E Sport und Identität EKSAMENSEMNE
Titel F Immigration - Die neuen Deutschen EKSAMENSEMNE
Titel G Die DDR EKSAMENSEMNE
Titel H Tilladte hjælpemidler til eksamen

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Jugendliche in Deutschland

Fokus:

Livet som ung
Opnå viden om Tyskland
”Møde” tyske unge
Sammenligning af dansk og tysk ungdomskultur

Kernestof:

* At være ung + identitetsudvikling. Tekst og opgaver i ”Junge Stimmen aus Deutschland” (side 7-10), Albertsen Dan m.fl., Lindhardt og Ringhof, 2016. (15%)

* Interview: Jonas und Siri aus Schleswig. Tekst og opgaver i ”Junge Stimmen aus Deutschland” (side 12-22), Albertsen Dan m.fl., Lindhardt og Ringhof, 2016. Slesvig som eksempel på mindretalsidentitet. (30%)

* Interview: Sophia  aus Hamburg. Tekst og opgaver i ”Junge Stimmen aus Deutschland” (side 24-42), Albertsen Dan m.fl., Lindhardt og Ringhof, 2016. Hamborg sammenlignet med andre tyske byer. Fritid, job, fremtidsplaner. (30%)

* Sprogkonkurrence gennem CFF med fokus på interkulturel kompetence og kommunikation: https://ncff.dk/dyrk-sproget/generelt-om-dyrk-sproget/ (25%)


Grammatik:

Svage verber i præsens
Bestemt og ubestemt artikel
Possessive pronominer
Kasussystemet
Genitiv
Ordstilling i hovedsætninger


Omfang: 40 sider
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 18 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Deutschland nach 1945

Fokus:

Overblik over, hvilke problemstillinger og nye muligheder, der præger Tyskland og tyskernes
hverdag efter 1945.

Nedslag på følgende, udvalgte perioder:

l.Efterkrigstiden
2.Det delte Tyskland: Wirtschaftswunder i Vesttyskland og socialistisk/kommunistisk diktatur i
Østtyskland.
3.Murens fald
4.Tyskland som moderne Multikulti-samfund

Kernestof:

* Kurzgeschichte: Borchert, Wolfgang "Das Brot", 1946. S. 25-26 i "Kurzum -Text
und Sprache", Homann, Angela ogWikkelsø Pedersen, Erik, Tyskforlaget, 2005. (20%).

* Film: Kraume, Lars: "Das zweigende Klassenzimmer", Angel, 2019. + Opgaver fra Goethe-Instituttet. (25%)

* Kurzgeschichte: Rusch, Claudia: "Mauer mit Banane", 2004. (20%)

* Uddrag af selvbiografi: Kapitel 1 i Özil, Mesut: "Die Magie des Spiels", Lubbe, 2017. (25%).


Supplerende:

* Lyrik: "Wir sind wir" af Paul van Dyk & Peter
Heppner https://www.voutube.com/watch?v=u8V5QqJOs3E (5%)

* Historisk baggrundsinformation: https://www.zeitklicks.de/brd/zeitklicks/zeit/alltaR/nach-demkrieg-1/ (5%)


Grammatik:

Perfektum
Stærke verber i præsens - omlyd
Ordstilling i hovedsætninger fortsat


Omfang: 40 sider.

Fjernundervisning i sidste del af forløbet pga. Covid 19.
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Digitales Leben

Fokus:

Et forløb med fokus på de nye medier
Opnå bedre forståelse af de nye medier, som udgør en stor del af vores hverdag
Diskutere fordele og ulemper ved brugen af de nye medier
Fokus på digitale kompetencer og digital dannelse
Hvordan har de digitale medier ændret kommunikationen mellem mennesker?


Kernestof:

* Lyrik: "Programmiert" - af Tim Bendzko 2013 https://www.voutube.com/watch?v=G7nr08MJvaE
S. 23-26 i "Auf Uns". (10%).

* Dagbog: "Wie wäre mein Leben ohne Internet, Handy, Facebook und Co.? Ein Vergleich", Lukas Böing, 2015. Findes i Kate Fuchs og Mathilde Sinding, 2016, "Auf uns - grundbog til tysk i gymnasiet", Gyldendal, København. (20%)

*  Interview: Kira Brück "Gefällt mir: So geht Social Media", 2014. Findes i Kate Fuchs og Mathilde Sinding, 2016, "Auf uns - grundbog til tysk i gymnasiet", Gyldendal, København (15%).
  

* Artikel: "Wenn das Smartphone suchtig macht" (inkl. lydfil) - [url]https://www.dw.com/de/wenn-das-smartphone-süchtig-macht/l-36943627[/url], Deutsche Welle 2017. (15%).

* Reportage m. interview: "Offline im Urlaub" - http://www.dw.com/de/offline-im-urlaub/a-16830036, Deutsche Welle, 2013. (15%).

* Dokumentar: "Nicht ohne mein Smartphone", ARD, 2017. Kan findes på CFU http://ucsyd.mitcfu.dk/TV0000109319. (20%).


Supplerende:


• Dansk debat: Deadline 28.09.17- diskussion om digital dannelse generelt og i undervisningen (5%).Grammatik:

Ordstilling i ledsætninger
Repetition af 1.g-grammatikken

Omfang:  40 sider

Størstedelen af dette forløb er gennemført som fjernundervisning pga. Covid 19.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 16 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Schleswig EKSAMENSEMNE

Fokus: Mindretalsidentitet og det dansk-tyske forhold i grænseområdet.


Kernestof:

* Artikel: Reaktion på Mette Frederiksens tale https://www.nordschleswiger.dk/de/nordschleswig/historiker-nach-ansprache-wichtig-positive-entwicklungen-hervorzuheben (20%)

* Artikel: "Dänische Minderheit in Schleswig - Grenzenlose Identität", Deutschlandfunk Kultur, Hans-Otto Reintsch, 26.05.2019. [url]https://www.deutschlandfunkkultur.de/daenische-minderheit-in-schleswig-grenzenlose-identitaet.942.de.html?dram:article_id=449769[/url] (25%)

* Interviews med unge fra det danske mindretal i Sydslesvig: Johanna Knigge og Janos http://www.danskmindretal.dk/freundebuch/#14 (20%)

* Artikel: Unge fra det tyske mindertal i Nordslesvig: "Gesellschaft wirft Frage der Identität auf", Svea, Mieke, Jenny und Sophia, Der Nordschleswiger, 22.03.2020 https://www.nordschleswiger.dk/de/nordschleswig-schueler-machen-zeitung/gesellschaft-wirft-frage-identitaet (25%)


Supplerende stof:

* Begrebet national identitet. Afsnit 3.2 i e-bogen "KulturNU". Gunvor Vestergaard, https://kulturnu.systime.dk/?id=147 (5%)

* Tale: Mette Frederiksens tale på Dybbøl Banke d. 15, juni 2020 https://www.stm.dk/_p_14960.html. (5%)

https://www.dr.dk/nyheder/indland/mette-frederiksen-om-skaebnesvanger-afstemning-det-var-enestaaende

]
Innovation: Videoopgave til udstillingen "PERSPEKTIVWECHSEL 2020 – 100 Jahre Grenzgeschichten 14. 3. 2020 – 31. 10. 2020“ hos Flensburger Museumberg.


Grammatik: Modalverber


Omfang: 40 sider.
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Schleswig - prøve på klassen 26-08-2020
Schleswig - mundtlig opgave 23-09-2020
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 15 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Sport und Identität EKSAMENSEMNE

Fokus:

Sportens indflydelse på identitet.Kernestof:

* Artikel: "Spieglein, Spieglein an der Wand", Anna Ruppert, 2013 i "Wer bin ich? Sport und Identität" (side 10-13 + 28-38), Kirsten Krehan og Kirsten Stammerjohann, Gyldendal, 2020 (20%).

* Lyrik: "Das Lied der Deutschen", Hoffmann von Fallersleben, 1841, s. 96 i "Greif zu!", Gitte Tillich m.fl., Gyldendal, 2014. (10%)

* "Stichwort: die deutsche Fahne", 2006, s. 95 i "Greif zu!", Gitte Tillich m.fl., Gyldendal, 2014. (10%)

* Film: "Das Wunder von Bern", Sönke Wortmann, 2003 + Rolf D. Erbst: Drehbuch Das Wunder von Bern, Tyskforlaget 2004. Scene 15-18, 26,28-29 (om die Spätheimkehrer). (25%)


* Artikel: "Beim Sport konnte ich aus mir herausgehen", Leoine Gubela og Robin Köhler, 2017 i "Wer bin ich? Sport und Identität" (side 84-86 + 87-94), Kirsten Krehan og Kirsten Stammerjohann, Gyldendal, 2020 (25%).


Supplerende:

* Ziehes og Topraks soziologische Theorie i  i-bogen "Wer bin ich? Sport und Identität" (10%).Grammatik: Løst sammensatte verber + præpositioner

Omfang: 40 sider.
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F Immigration - Die neuen Deutschen EKSAMENSEMNE

Fokus:

-Stifte bekendtskab med Tyskland som multikulturelt samfund
-Opnå indsigt i aktuelle udfordringer i Tyskland på såvel samfunds- som individplan


Kernestof:

* Artikel: "Integration: Made in Germany", Deutsche Welle, 07.02.18 https://www.dw.com/de/integration-made-in-germany/a-44104037 (15%).

* Artikel: ”Der deutsche Traum”, 2013 – Immigranter. S. 6-16 i ”Angekommen”, Kirsten Blume og Mette Herman, Gyldendal, 2015. (25%)

* Tale: ”Rede zur Verleihung der goldenen Victoria für Integration an Miroslav Klose”, 2014 – Immigranter. S. 52-60 i ”Angekommen”, Kirsten Blume og Mette Herman, Gyldendal, 2015. (20%)

* Dagbog: ”WG mit Asylbewerbern”, 2015 - flygtninge. S. 37-49 i ”Voll schön – in Berlin angefangen”, Rasmus Schou Therkildsen, Gyldendal, 2017. (20%)

* Dokumentar: ”Velkommen til Tyskland – en landsby og dens flygtning”, ZDF, 2015. http://ucsyd.mitcfu.dk/TV0000033234 (20%)

Grammatik: Personlige pronominer.

Omfang: 35 sider


Størstedelen af dette forløb er gennemført som fjernundervisning pga. Covid 19.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel G Die DDR EKSAMENSEMNE

Die DDR - Probleme in der Gesellschaft und der Familie


Fokus:

- At opnå kendskab til levevilkårene i DDR, herunder de problemer og udfordringer, man som befolkningen oplevede i samfundet og i familien.

-Fokus på det fordele og ulemper ved det socialistiske samfund i DDR og, hvordan familier blev splittet på grund af flugtforsøg eller uenigheder om, hvorvidt familien skulle blive boende i øst eller vest.


Kernestof:

- Kurzgeschichte: Christa Moog: „Es ist 15 Uhr“ i "Kurzgeschichten - einmal anders", Ursula Hermes, 1994, Systime (30%)

- Artikel: DW.com: ”Sehnsucht nach der guten alten Zeit”, 2014 https://www.dw.com/de/sehnsucht-nach-der-guten-alten-zeit/a-18037690 (15%)

- Film: "Good bye, Lenin!" Wolfgang Becker, 2003. (25%)


- Kurzgeschichte: Hildegard und Siegfried Schumacher: "Eine Nacht im November" i "Wahnsinn!", Gyldendal, 1990. (30%)Grammatisk fokus: Relative pronominer + repetition af 2.g-grammatikken.

Omfang: 35 sider


Undervisningen i dette forløb er delvist foregået som fjernundervisning.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel H Tilladte hjælpemidler til eksamen

https://www.ordbogen.com/

https://ordbog.gyldendal.dk/

https://www.duden.de/

https://minlaering.dk/

https://werbinich.ibog.gyldendal.dk/Det er IKKE tilladt at bruge programmer, der kan oversætte eller producere tekst.
Du må ikke kommunikere med omverdenen.
Du skal bruge linkene i dokumentet, du har hentet ned fra Lectio.


Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer